-

Dali &

-


-
.

--.


.

./.


 
 

 

:

                   ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ: Επιγραμματοποιο

     Συνεχζοντας την ασχολα και τη παρουσαση με τα του Επιγρμματος, σε τοτο το 2ο ρθρο, θα παρουσιαστον, λοι οι Δημιουργο επιγραμμτων, που φιλοξενονται μ' ν στω επγραμμα στο Στκι αλλ και γενικ, ακμα κι αν δεν υπρχει κτι δικ τους, κι εναι το πολ μχρι και το τλος του 4ου αι. μ.Χ. -εκτς σων υπρχαν υπρχουνε πλον εδ, και των Κεφαλ & Πλανοδη, που δη περιγρφησαν στο πριν ρθρο με τις Ανθολογες.

                  Βιογραφικ Αρχαιοτρων Αλφαβητικ

     Πρτα θα παρουσιαστε αλφαβητικ λστα των αρχαιοτρων επιγραμματοποιν (Σημ: απ αρχαιοττων μχρι και τον 4ο αι. μ.Χ.) και μετ νας-νας με στοιχεα του -σα βρεθκανε και δε μπορ να πω πως βρκα και πολλ σε πολλος, δυστυχς- σε κθε γρμμα.

Α
γις (επιγραμματοποις), γις ο Αργεος, Αδαος ο Μακεδν, Αδαος ο Μυτιληναος, Αδριανς, Αθηναος, Αιμιλιανς ο Νικαες, Αισχνης ο επιγραμματοποις, Αισχλος, Ασωπος, Ακρατος ο γραμματικς, Αλξανδρος Μαγντης, Αλξανδρος ο Αιτωλς, Αλκαος ο Μεσσνιος, Αλκαος ο Μυτιληναος, Αλκμν, Αλφεις ο Μυτιληναος, Αμμιανς, Αμμωνδης, Αμμνιος, Ανακρων, Ανδρνικος, Ανταγρας ο Ρδιος, Αντγονος ο Καρστιος, Αντμαχος, Αντιμδων, Αντοχος, Αντπατρος ο Θεσσαλονικες, Αντπατρος ο Σιδνιος (επιγραμματοποις), Αντστιος, Αντιφνης ο Μακεδν, Αντιφνης ο Μεγαλοπολτης, Αντφιλος ο Βυζντιος, Αντνιος Θαλλς, Αντνιος ο Αργεος, Αντη, Απολλινριος, Απολλωνδης ο Σμυρναος, Απολλνιος ο γραμματικς, ρατος ο Σολες, Αρθας ο δικονος, Αριστδικος ο Ρδιος, Αριστοτλης, Αρστων, Αρτεμδωρος, Αρτμων, Αρχλαος (επιγραμματοποις), Αρχας ο Αντιοχες, Αρχας ο Βυζντιος, Αρχας ο Μακεδν, Αρχας ο Μυτιληναος, Αρχας ο Αντιοχας νετερος, Αρχλοχος, Αρχμηλος, Αρχιμδης επιγραμματοποις, Ασνιος Κουαδρτος, Ασκληπιδης ο Αδραμυττηνς, Ασκληπιδης ο Σμιος, Αυτομδων.

     Ο γις ταν αρχαος λληνας επιγραμματοποις επγραμμα του οποου περιλαμβανταν στο Στφανο του Μελεγρου και που ακολουθε ως πρτυπο τον Λεωνδα τον Ταραντνο. Σζεται 1 επγραμμ του (VI 152) στη ΠΑ. Ο Pierre Waltz κι η Ππυρος-Λαρος-Μπριτννικα τον διακρνουνε ρητ απ τον γι τον Αργεο.

     Ο γις ο Αργεος ταν αρχαος λληνας ποιητς απ το ργος και σγχρονος του Μ. Αλεξνδρου, τον οποο συνδεψε στη μικρασιαστικ εκστρατεα. Ο Κορτιος πως κι ο Αρριανς κι ο Πλοταρχος τονε περιγρφουν ως κλακα του βασιλα. Ο Κορτιος μλιστα τον αποκαλε "συνθτη των χειρτερων ποιημτων μετ το Χοιρλο" (pessimorum carminum post Choerilum conditor). Ο Αθναιος αναφρει τον γι ως συγγραφα ενς ργου για τη τχνη του μαγειρματος (ὀψαρτυτικ). Απ κποιους θεωρεται τι εναι ο γις του οποου επγραμμα χει σωθε στη ΠΑ.

     Ο Αδαος ο Μακεδν ταν λληνας ποιητς που περιλαμβανταν στον Στφανο του Μελεγρου. Ο Πιρ Βαλτς τον εταυτζει με το ρτορα Αδδαο, σγχρονο του Σενκα πρεσβτερου κι αναφερμενο στο Controversiae του Λατνου συγγραφα, εν ο Γιχαν Γικομπ Ρισκε (Johann Jakob Reiske) υποστριξε πως ο Αδαος ο Μυτιληναος εναι το διο πρσωπο. Στη ΠΑ σζονται τσσερα επιγρμματ του (VI 228 & 258, IX 300, X 20), 3 απ' τα οποα υπρχανε και στη ΠλΑν. Με το νομα Αδαος Αδδαος (αλλ χι με το επθετο "ο Μακεδν") υπρχουνε κι λλα ποιματα στη ΠΑ.

     Ο Αδαος Αδδαος ο Μυτιληναος (3ος αι. π.Χ.) τανε συγγραφας 2 συγγραμμτων σχετικν με τη τχνη, που τα μνημονεει ο Αθναιος. Στο 1ο, στο Περ Διαθσεων, πραγματευταν μλλον το θμα του χρου στην αρχιτεκτονικ, εν το 2ο, το Περ Αγαλματοποιν, το επκρινε ντονα ο Πολμων ο Ιλιες (στο Πρς Αδαον και Αντγονον πολεμικ του ργο). Κανν απ' τα ργα του δεν χει διασωθε. Διασζεται μως 1 επγραμμα στο 7ο βιβλο της ΠΑ που φρει το νομ του (ΕΑ, 7.305). Παλαιτερα, ορισμνοι μελετητς τατισαν τον Αδαο τον Μυτιληναο με τον Μακεδνα ποιητ Αδαο, που επιγρμματ του περιλαμβνονται επσης στη ΠΑ -τατιση που μως δεν εναι γενικ αποδεκτ απ' λους τους σγχρονους μελετητς.

     Ο Αδριανς υπρχει στο Στκι κι εναι ΕΔΩ!

     Ο Αθναιος ο επιγραμματοποις ταν αρχαος λληνας ποιητς, που μνημονεεται απ' το Διογνη Λαρτιο, συγγραφα του 3ου αινα μ.Χ. (VI, 14 & VII, 30) και δεν πρπει να ταυτζεται με τον Αθναιο τον Nαυκραττη, συγγραφα των Δειπνοσοφιστν. Σζεται 1 επγραμμ του στη ΠΑ (ΙΧ 496), το διο κεμενο που βρσκεται στο Λαρτιο.


     Ο Αιμιλιανς ο Νικαες ταν λληνας επιγραμματοποις που ζησε τον 1ομ.Χ. αι.. Πρπει να ταυτιστε με τον ομνυμο ρτορα που αναφρεται απ τον Σενκα (Controversiae, X 34, 25). Στη ΠΑ σζονται 3 επιγρμματ του απ τον Στφανο του Φιλππου του Θεσσαλονικως (VII 623, IX 218, IX 756). Δεν υπρχουν λλα στοιχεα...

     Για τον Αισχνη τον επιγραμματοποι δεν χουμε καθλου στοιχεα.

     Ο Αισχλος υπρχει στο Στκι κι εναι ΕΔΩ!

     Ο Ασωπος υπρχει στο Στκι κι εναι ΕΔΩ!

     Ο Ακρατος ο γραμματικς ταν αρχαος λληνας ποιητς που φανεται πως ζησε απ τα μισ του 1ου π.Χ. ως και τα μισ του 1ου μ.Χ. αι., επγραμμα του οποου διασθηκε στη ΠΑ (επιτμβιο επγραμμα VII 138 για τον κτορα). Κατ τον Menk περιλαμβαντανε στο Στφανο του Φιλππου του Θεσσαλονικως. Το διο επγραμμα διασθηκε και στη ΠλΑν, στο 14ο κεφλαιο Εις ρωας του 3ου βιβλου της (L.3, T.14, E.15). Τποτε λλο δεν μας εναι γνωστ.

     Ο Αλξανδρος Μαγντης ταν αρχαος λληνας ποιητς, επγραμμα του οποου σθηκε στη ΠΑ (αναθηματικ επγραμμα VI 182) με τον ττλο Αλεξνδρου Μαγντου. Το διο επγραμμα σθηκε και στη ΠλΑν, στο 15ο τμο του 6ου βιβλου της (L.6, T.15, E.10). Σμφωνα με τον D.L. Page αν και στο επγραμμ του δεν υπρχουν μεσες πληροφορες που να βοηθνε στη χρονολγησ του, το θμα και το φος του υποδεικνουν τι το συνθεσε κατ τη περοδο του Στεφνου του Φιλππου του Θεσσαλονικως, (90 π.Χ. - 40 μ.Χ.) και συγκεκριμνα προς το τλος της περιδου αυτς. Το συγκεκριμνο εναι να απ τα 15 επιγρμματα που υπρχουν στην ΕΑ, με κοιν θμα, την αφιρωση στον Πνα των εργαλεων της τχνης τους απ 3 αδλφια, τον Πγρητα, τον Δμιδα και τον Κλετορα, να κυνηγ πουλιν, να κυνηγ αγριμιν κι να ψαρ.

     Ο Αλξανδρος ο Αιτωλς (4ος-3ος αι. π.Χ.) ταν αρχαος λληνας ποιητς και γραμματικς απ τη περιοχ της Αιτωλας κι εναι ο μνος γνωστς αντιπρσωπος της αρχαας Αιτωλικς ποησης. Η πλη καταγωγς του ταν η Πλευρνα κι οι γονες του ονομζονται Στιρος και Στρατκλεια, ωστσο ο διος πρασε το μεγαλτερο μρος της ζως του στην Αλεξνδρεια που και με τη προδο του χρνου αναδεχθηκε σε ναν απ τους 7 σημαντικτερους τραγωδος της πλης οι οποοι απρτιζαν την Αλεξανδριν Πλειδα*. γινε γνωστς απ το 280 π.Χ. κι πειτα κατ τη βασιλεα του Πτολεμαου Β´ Φιλδελφου που ενθρρυνε ιδιατερα την ανπτυξη των τεχνν και των γραμμτων κατ τη βασιλεα του, και στο πλασιο αυτ τοποθτησε τον Αλξανδρο στη βιβλιοθκη της Αλεξνδρειας στε να καταλογογραφσει λες τις διαθσιμες τραγωδες και σατιρικ ργα. Αναφρεται πως πρασε επσης κποιο χρνο μαζ με τους ποιητς ρατο κι Ανταγρα στην αυλ του Αντγονου Β´ Γονατ.
     Εν τανε γνωστς κυρως ως τραγικς ποιητς, ο διος εμφανζεται να 'χε προτμηση στα επικ ποιματα, ελεγεες, επιγρμματα καθς και τα Ιωνικ ποιματα (γνωστ κι ως κναιδα**). Απ τα ερωτικ του ποιματα διασζονται οι ττλοι και κποια αποσπσματα απ 3 απ' αυτ, τα Αλιες, Κρκα κι Ελνη. Διασζονται επσης κποια αποσπσματα απ τις ελεγεες του. Τα κναιδα ποιματα αναφρονται απ τον Στρβωνα, και τον Αθναιο, εν αυτ που ακολουθονε το μτρο του ανπαιστου κι εξυμνον τον Ευριπδη διασζονται μσω του Αλου Γλλιου.

  *  Σε αντθεση με τη κωμωδα που ανανεθηκε χρη στον Μνανδρο και τους συγχρνους του, δε συνβη το διο και με τη τραγωδα που φανεται να 'χασε τον βηματισμ της μετ το θνατο του τελευταου μεγλου τραγικο, του Ευριπδη, το 406 π.Χ. Η παρακμ του εδους αντικατοπτρζεται στο γεγονς τι απ τον 4ο αι. και μετ γρφονταν λγες τραγωδες κι ο βασικς κορμς των παραστσεων αφοροσε την επανληψη των μεγλων τραγωδιν του 5ου αι. με τη ταυτχρονη νοδο των ηθοποιν σε βρος των δημιουργν.
     Τα ελχιστα δεγματα πρωττυπης θεατρικς δημιουργας κατ την ελληνιστικ περοδο δε χωρνε στα κλασσικ καλοπια. Μια χαρακτηριστικ αλλαγ εναι η συγγραφ τραγωδιν στο πλασιο της ελληνιστικς αυλς, συχν προς τιμ του μονρχη-μαικνα των τεχνν, με συγκεκαλυμμνα εγκωμιαστικ πρθεση. Η τραγικ Πλειδα που δρασε στην Αλεξνδρεια κατ τον 3ο αι. υπ τη πατρονα του Πτολεμαου Β του Φιλδελφου αριθμοσεν 7 διακεκριμνα μλη-ποιητς τραγωδιν, μεταξ των οποων πιο ονομαστο ταν ο Λυκφρονας απ τη Χαλκδα κι ο Αλξανδροςο Αιτωλς. να δεγμα γραφς εγκωμιαστικς τραγωδας εναι οι Κασσανδρεῖς του Λυκφρονα, ιστορικ δρμα για τον Κσσανδρο.
     Η τραγωδα στα ελληνιστικ χρνια χαρακτηρζεται απ διαφορετικς τσεις: 1ον, οι παραστσεις τραγωδιν φανεται τι εσταζαν στο πθος, δηλαδ στη συναισθηματικ φορτισμνη παρουσαση ακραων αποτρπαιων πρξεων επ σκηνς∙ 2ον, οι τραγικο ποιητς αυτ την εποχ ταν συχν και φιλλογοι που μελετοσαν και σχολαζαν τη δραματικ παραγωγ του χρυσο αινα της Αθνας, με χαρακτηριστικος εκπροσπους τους ποιητς της Πλειδας που τανε ταυτχρονα και λγιοι του Αλεξανδρινο Μουσεου∙ και 3ον, αυτ την εποχ αναπτχθηκεν ιδιατερη μορφ δρματος προορισμνη αποκλειστικ γι' ανγνωση κι χι για παρσταση.
     Σ' αυτ τη τελευταα κατηγορα σως ανκουν κι οι 3 πιο γνωστς (και πολ διαφορετικς μεταξ τους) ελληνιστικς τραγωδες. να ιστορικ δρμα βασισμνο στην ηροδτεια αφγηση για το Γγη και τη γυνακα του Κανδαλη σε ιαμβικος 3μτρους∙ να ιαμβικ ποημα γραμμνο σε αινιγματικ φος με θμα τη προφητεα της Κασσνδρας σχετικ με τον Τρωικ Πλεμο, η Αλεξνδρα του Λυκφρονα σε 1474 στχους∙ κι η τραγωδα Ἐξαγωγ του Εζεκιλ γραμμνη απ Ιουδαο της Αλεξνδρειας, που πραγματευτανε σε δραματικ μορφ την ξοδο των Εβραων απ την Αγυπτο υπ τον Μωυσ.
** Κατ τον Κορα, η λογοτεχνικ ονομασα κναιδος προκπτει απ το τρπο κφρασης που εμφανιζτανε στην Ιωνα και συνθως περιεχε βωμολοχες (τακτα, Αδαμντιος Κορας, Τυπογραφεου Εβερρτου, Χος 1830).

     Ο Αλκαος ο Μεσσνιος ταν αρχαος λληνας επιγραμματοποις. ταν σγχρονος του Φιλππου Ε της Μακεδονας (220-178 π.Χ.), που στην αρχ εκθεαζε για τους αγνες του υπρ των Ελλνων. Μετ μως στρφηκε εναντον του. Εναι ο μνος πολιτικς ποιητς της ΠΑ. Σθηκαν σαυτν 22 επιγρμματ του απ το Στφανο του Μελεγρου. Πρκειται για τα επιγρμματα V 10, VI 218, VII 1, 5 (αποδιδμενο και σ' γνωστο), 55, 247, 412, 495, IX 518, 519, 588, ΧΙ 12, ΧΙΙ 29, 30, 64, ΧVΙ 5, 7, 8, 196, 226. Τα VII 429 και 536 αποδδονται και στον Αλκαο τον Μυτιληναο αλλ ο Waltz πιθανολογε τι πρκειται περ εσφαλμνης γραφς του ονματος του Μεσσνιου.

     Ο Αλκαος ο Μυτιληναος υπρχει στο Στκι κι εναι ΕΔΩ! 


     Ο Αλκμν υπρχει στο Στκι κι εναι ΕΔΩ!

     Ο Αλφεις ο Μυτιληναος ταν λληνας επιγραμματοποις που ζησε την εποχ του Αυγοστου στη Ρμη. Σζονται περ τα 10 επιγρμματ του στη ΠΑ.

     Ο Αμμιανς ταν λληνας ποιητς που 'ζησε στις αρχς του 2ου μ.Χ. αινα κι γραψε σκωπτικ επιγρμματα εναντον των ημιμαθν σοφιστν και ρητρων. Στη ΠΑ σζονται 26 επιγρμματ του απ το Ανθολγιο του Διογενιανο.

     Για τον Αμμνιο δεν χουμε καθλου στοιχεα.

     Ο Ανακρων υπρχει στο Στκι κι εναι ΕΔΩ!


     Για τον Ανδρνικο δεν χουμε καθλου στοιχεα.

     Για τους Αντμαχο κι Αντοχο δεν χουμε καθλου στοιχεα.

     Ο Ανταγρας ταν λληνας ποιητς του 3ου π.Χ. αι. με καταγωγ απ τη Ρδο. ζησε στην Αθνα και στη Μακεδονα, προσκεκλημνος του Αντγονου Γονατ. Γνωστ ργα του εναι η χαμνη Θηβαδα κι ο μνος στον ρωτα, απ τον οποο σζονται λγοι στχοι. Σζονται επσης 2 επιγρμματ του στη ΠΑ (VII 103 και IX 147).

     Ο Αντγονος ο Καρστιος (λατ: Antigonus Carystius, 250 π.Χ. - 197 π.Χ.) ταν αρχαος λληνας συγγραφας, ποιητς, ιστορικς, βιογρφος μα κυρως γλπτης κι επιγραμματοποις και πιο συγκεκριμνα χαλκοπλστης, απ τη Κρυστο, ο οποος ζησε στην Αθνα και μετ στη Πργαμο. Φιλοτχνησε αρκετος χλκινους ανδριντες, διακρθηκε μως κι ως συγγραφας. Συνγραψε την Ιστορα της ζωγραφικς και της ανδριαντοποιας απ την οποα ντλησε υλικ ο Πλνιος (Nat. Hist. xxxiv 19), εν απ το ργο του Βοι φιλοσφων περισωσε πολλ αποσπσματα ο Διογνης Λαρτιος. Διασθηκε ακραιο το ργο του Αντιγνου Ιστοριν παραδξων συναγωγ.     Εναι πντως αμφισβητσιμο το αν ο γλπτης κι ο συγγραφας των, πλην της Ιστορας της ζωγραφικς ργων, εναι το διο πρσωπο. Εξαιρετικ μονογραφα για τον Αντγονο γραψε ο μεγλος Γερμανς φιλλογος Ολριχ Φον Βιλαμβιτς (Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff).

     Ο Αντιμδων ο Κυζικηνς ταν λληνας επιγραμματοποις του οποου σζεται το επγραμμα ΧΙ 46 στη ΠΑ, πως παραδθηκε απ τον Πλανοδη κι απ λλα χειργραφα. Ο Codex Parisinus αποδδει το επγραμμα στον Αυτομδοντα. Οι εκδσεις Les Belles Lettres ακολουθον τη 1η εκδοχ εν ο Paton κι ο Αριστ. Σκιαδς τη 2η. Στο διο το χειργραφο της ΠΑ (σελ. 514) αναφρεται ως «Αντιμδοντ Κυζηκηνο», εν ο Jacobs, δημοσευσε το επγραμμα ΧΙ 46 αναφροντς το ως «Αυτoμδοντος Κυζικηνο», αναφροντας τι εχε πηγ το απγραφο Gothano (ex apographo Gothano edita) της ΠΑΣτην κδοση της ΠλΑν απ τον Hieronymo de Bosch το διο επγραμμα αναφρεται ως «Αυτομδοντος Κυζικηνο», εν τα λλα επιγρμματα του Αυτομδοντος, χουν ττλο μνο τη λξη «Αυτομδοντος», χωρς το χαρακτηρισμ.

     Ο Αντπατρος ο Θεσσαλονικες υπρξε πολυγραφτατος επιγραμματοποις των αρχν του 1ου μ.Χ. αι., φλος και διοικητικς υπλληλος των Ρωμαων. Στη ΠΑ υπρχουν 90 επιγρμματ του. λλα 15 αποδδονται σε Αντπατρο χωρς μως να καθορζεται αν ανκουν σ’ αυτν στον συννυμ του Σιδνιο. Ο Φλιππος ο Θεσσαλονικες τονε συμπεριλαβε στον Στφαν του.

     Ο Αντπατρος ο Σιδνιος ταν επιγραμματοποις απ τη Σιδνα. ζησε στη Ρμη και πθανε στις αρχς του 1ου αι. π.Χ. σε βαθι γερματα. Απολμβανε μεγλης εκτμησης σα ποιητς κι ο Μελαγρος τον περιλαβε στο Στφαν του. Στη ΠΑ σζονται 80 τουλχιστον επιγρμματ του.

     Ο Αντστιος ταν λλην επιγραμματοποις που κμασε περ το 20 μ.Χ. Δεν υπρχουν λλες πληροφορες για τη ζω του. Στην ΕΑ σζονται 4 επιγρμματ του απ τον Στφανο του Φιλππου (VI 237, VII 366, XI 40, XVI 243).

     Ο Αντιφνης ο Μακεδν Αντιφνης ο Μεγαλοπολτης Αντιφνης Επιγραμματικς ταν αρχαος λληνας επιγραμματοποις του 1ου αινα π.Χ. και 1ου αι. μ.Χ., απ τον οποο διασζονται 10 επιγρμματα στην ΕΑ. ζησε μετ την εποχ του Μελεγρου, αλλ πριν την εποχ του Φλιππου του Θεσσαλονικα ο οποος περιλαβε τα επιγρμματ του στον Στφαν του. Υπρχει κι Αντιφνης κωμωδιογρφος που μως δεν φησε επιγρμματα κι υπρχει ΕΔΩ!

     Ο Αντφιλος ο Βυζντιος ταν αρχαος λληνας επιγραμματοποις που ζησε την εποχ του Αυγοστου και του Τιβερου. Θεωρεται απ τους πιο κομψος και γνιμους ποιητς της ΠΑ, στην οποα σζονται περ τα 50 ριστα επιγρμματ του.


     Ο Αντνιος ο Αργεος εναι ποιητς της ΕΑ. Εμφανζεται με το επγραμμα 102 του 9ου βιβλου της ΠΑ με τα επιδεικτικ επιγρμματα κι εκτιμται τι τανε του 1ου αι. Το επγραμμα αυτ αφορ τις Μυκνες και βρσκεται σ' αλληλουχα 4 επιγραμμτων για φημισμνα, αλλ ερημωμνα πια μρη (επ.101-104). Βρσκεται επσης και στη ΠλΑν. στο L1.T.70 E.24 (Βιβλο 1, Κεφλαιο Ο, Επ. 24, σελ. 325 στον τμο 1 της κδοσης του Γκρτιους), στο κεφλαιο που 'χει ττλο "εις πλεις". Το φος και το θμα του επιγρμματος δεχνει τι θα μποροσε να 'τανε μρος του Στεφνου του Φιλππου του Θεσσαλονικως, αλλ δεν υπρχουνε στοιχεα που να τεκμηρινουνε κτι ττοιο. σον αφορ στη ταυττητ του, χει αναφερθε η πιθαντητα να συμππτει με τον Αντνιο το Θαλλ απ τον Jacobs, κτι που σμφωνα με τους Gow και Page (1968) δε δικαιολογεται, δεδομνου τι αυτς ο Αντνιος ο Θαλλς ταν απ' τη Μλητο. Δεδομνου τι ο Αντνιος αναφρεται ως Αργεος, θεωρεται πως οτε κι η εκτμηση του Stadtmueller τι θα μποροσε να 'χε γραφε « Αλφειο» εναι πιθαν.

     Ο Αντνιος o Θαλλς (1ος αι. π.Χ.) ταν αρχαος λληνας ποιητς απ τη Μλητο, 5 απ τα επιγρμματα του οποου περιχονται στην ΕΑ (AP VI.91, 235; VII.188,373; IX.220) προερχμενα απ τον Στφανο του Φιλππου, με το 1o εξ αυτν να 'ναι προς τιμ του Ρωμαου αυτοκρτορα της οικογενεας του. Πιθανς πρκειται για τον διο Θαλλ ο οποος ονομζεται σε μια επιγραφ που ανακαλφθηκε στη Ρμη κι αναφρεται ως ο απελευθερωμνος σκλβος του Ρωμαου στρατηγο Γερμανικο. Το νομα εμφανζεται με διφορες παραλλαγς στα επιγρμματα, πως Θλλου, Θαλοῦ Μιλησου, Θυηλου και Θυλλου.

     Η Αντη υπρχει στο Στκι κι εναι ΕΔΩ!

     Ο Απολλινριος ταν λληνας επιγραμματοποις του 1ου αι. μ.Χ. Στη ΠΑ σζονται 2 σκωπτικ επιγρμματ του (ΧΙ 399 και 421). Κατ τον Χρμαν Μπκμπυ περιλαμβανταν στο Ανθολγιο του Διογενιανο. Ο Oμπρετν διερωτται μως μπως πρκειται για τον Απολλινριο της Λαοδικεας (4ος αι. μ.Χ.) για τον πατρα του Απολλινριο της Αλεξανδρεας.

     Ο Απολλωνδης ο Σμυρναος γεννθηκε στη Σμρνη κι ζησε τον 1ο μ.Χ. αι. Περιλαμβαντανε στο Στφανο του Φιλππου του Θεσσαλονικως και θεωρεται απ τους καλτερους ποιητς της συλλογς αυτς. Σζονται 31 επιγρμματ του στη ΠΑ. Ο Ρισκε (Johann Jakob Reiske), μελετητς της ΕΑ, θεωροσε (χωρς στοιχεα για να στηρξει την υπθεση αυτ), τι αυτς ο Απολλωνδης ταν ο διος με τον Απολλωνδη τον Νικαα.

     Ο ρατος ο Σολες υπρχει στο Στκι κι εναι ΕΔΩ!

     Για τους Απολλνιο το γραμματικ, Αρθα το δικονο, Αρστονα κι Αρτμονα, κι Αρτεμδωρο, δεν χουμε καθλου στοιχεα.

     Ο Αριστδικος ο Ρδιος ταν αρχαος λληνας ποιητς απ τη Ρδο, 2 απ τα επιγρμματα του οποου περιχονται στην ΕΑ και πιθανς προρχονται απ τον Στφανο του Μελεγρου.

     Ο Αριστοτλης υπρχει στο Στκι κι εναι ΕΔΩ!

     
Ο Αρχλαος ταν λληνας επιγραμματοποις στον οποο με επιφλαξη αποδδεται 1 επγραμμα της Πλαν. (L.4 T.8 E.35 - Libr.4, Titulus 8, Epigram 35) (ΕΑ XVI 120). Στην ΕΑ δεν αναφρεται λλο επγραμμα που να του αποδδεται. Το επγραμμ που αποδδει η Πλαν. σε αυτν στον Ασκληπιδη αφορ χλκινο γαλμα του Μ. Αλεξνδρου που 'χε πλσει ο Λσιππος που το παρουσιζει τσο ζωνταν που μοιζει σα να μιλ κι εναι γραμμνο σε Δωρικ διλεκτο (Τλμαν = Τλμην, λαν = λην, μορφν = μορφν, Γαν = Γην). Οι 2 τελευταοι στχοι του επιγρμματος σζονται και στο βιβλο Χιλιδες του βυζαντινο λγιου και ποιητ Ιωννη Τζτζη που 'ζησε το 12ο αι., χωρς μως να γνεται αναφορ στη πατρτητ του. Κατ τον Paton ζησε τον 4ο αινα π.Χ. και περιλαμβαντανε στο Στφανο του Μελεγρου. Σμφωνα με λλες πηγς, ο βος του τοποθετεται κατ τον 3ο 2ο αι. π.Χ.
     Σμφωνα με τον Τζζεφ Τμας καταγταν απ' την Αγυπτο και του αποδδεται (εκτς απ τη παρουσα του στην ΕΑ), το ργο "Περιγραφ περεργων και παρξενων Ζων", που 'χει χαθε. Καταγταν απ τη Χερσνησο της Αιγπτου κι ο Jacobs θεωρε τι ζοσε στην εποχ του Αλεξνδρου (333-323 π.Χ.) του Πτολεμαου Σωτρα (305-282 π.Χ.), εν ο Lobeck θεωρε τι ζοσε στην εποχ του Πτολεμαου Γ' Ευεργτη (246-222 π.Χ.) εν τλος ο Westermann πστευε τι ζοσε στην εποχ του Πτολεμαου Β' του Φιλδελφου (284-246 π.Χ.). Η Μεγλη Ελληνικ Εγκυκλοπαδεια τον αναφρει να κατγεται απ τη Κπρο αλλ εκε αναφρεται ως μυθογρφος κι ιστορικς.


     Ο Αρχας υπρξεν ελχιστα γνωστς ποιητς. Πρπει να 'τανε σγχρονος του Αρχα του Αντιοχα  ( νετερο, παρακτω), με τον οποον ο Beckby τον ταυτζει. Υπρχουν 5 επιγρμματα στη ΠΑ με το νομ του, απ το Στφανο του Μελεγρου. Ο Αρχας ο ΑντιοχεςAulus Licinius Archias ταν λληνας επιγραμματοποις. Γεννθηκε περ το 120 π.Χ. ρθε στη Ρμη και ζοσε τη προστασα των Λουκολλων. γινε Ρωμαος πολτης το 89 π.Χ. αλλ ο Γρτιος αμφισβτησε την πολιτογρφησ του και ττε ο Κικρων τον υπερασπστηκε με τον λγο του Pro Archia poeta. μνησε τους πολμους του Γιου Μρτιου κατ των Κμβρων και του Λοκουλλου κατ του Μιθριδτη. Στη ΠΑ σθηκαν 7 επιγρμματ του. Κατ τον Hermann Beckby μως λοι οι Αρχες της Ανθολογας ταυτζονται μαζ του. Ο Αρχας ο Βυζντιος ταν επιγραμματοποις, που περιλαμβανταν, κατ τον Menk, στο Στφανο του Φιλππου. Κατ τον Hermann Beckby ταυτζεται με τον Αρχα τον Αντιοχα. Στη ΠΑ σζεται το VII 278 επγραμμ του. Ο Αρχας ο Μακεδν ταν λληνας επιγραμματοποις. Κατ τον Hermann Beckby ταυτζεται με τον Αρχα τον Αντιοχα. Στη ΠΑ σζεται το VII 140 επγραμμ του. Ο Αρχας ο νετερος εναι ελχιστα γνωστς επιγραμματοποις, που περιλαμβανταν στο Στφανο του Φιλππου. Κατ τον Hermann Beckby και τον Η. Law ταυτζεται με τον Αρχα τον Αντιοχα. Στη ΠΑ σζεται το VII 278 επγραμμ του.

     Ο Αρχλοχος υπρχει στο Στκι κι εναι ΕΔΩ! 


     Ο Αρχμηλος ταν αρχαος λληνας ποιητς που ζοσε περ το 220 π.Χ. στην Αθνα. Σμφωνα με τον Αθναιο (5- 209 π.Χ.) γραψε να εγκωμιαστικ ποημα για το πλοο του Ιρωνα και τιμθηκε με χρηματικ αμοιβ. Θεωρεται απ ορισμνους ως ο ποιητς του επιγρμματος VII 50 της ΠΑ, που αποδδεται απ τον Paton σε γνωστο επιγραμματοποι ονματι Αρχιμδης κι απ τον Waltz (με κποιαν επιφλαξη) στον ομνυμο μεγλο μαθηματικ.

     Ο Αρχιμδης ο επιγραμματοποις εναι αμφισβητομενης ταυττητας ποιητς ενς επιγρμματος (VII 50) της ΠΑ. Στο κεμενο του Jacobs διαβζουμε ΑΡΧΙΜΗΛΟΥΣ. Στα σχλι του αναφρει το σχλιο του λημματιστ «αρχιμδους σκοπτικν» αλλ συμφωνε με τον Brunck τι το επγραμμα πρπει να αποδοθε στον Αρχμηλο. Ο Waltz δεν βλπει για ποιον λγο δεν πρπει ν’ αποδοθε το επγραμμα στον μεγλο μαθηματικ. Ο Paton δχεται την παρξη ενς αγνστου εποχς Αρχιμδη κι η εγκυκλοπαδεια Ππυρος-Λαρος-Μπριτννικα το αποδδει στον Αρχμηλο. (Προσωπικ ποψη: ν εκ των δυο ονομτων σγουρα δεν κνει στη γενικ -ους, Ετε το να ετε το λλο θα κνει -ου, ρα ποιο κλνεται σωστ σε -ους εναι κι ο επιγραμματοποις -Αρχμηλος Αρχιμλου, Αρχιμδης Αρχιμδους το ανποδο. Το λω γιατ το λο θμα παζει με τυχν τυπογραφικ λθος στο Λ-Δ, Π.Χ.).

     Ο Ασνιος Κουαδρτος (3ος αι. μ.Χ.) τανε Ρωμαος ιστορικς που γραψε τα ργα του στην ελληνικ γλσσα, σε ιωνικ διλεκτο. Εναι γνωστς για 2 ργα, το Ρωμακ χιλιαρχα (σε 15 βιβλα), ιστορα της Ρμης και τα Παρθικ (σε τουλχιστον 9 βιβλα), πιθαντατα ιστορα των πολμων της Ρμης στη Παρθα. Σμφωνα με τον Σοιδα η Ρωμακ χιλιαρχα κλυπτε τη περοδο απ την δρυση της Ρμης μχρι την εποχ του Αλεξνδρου Σεβρου που πθανε το 235. Απ τα ργα του μνουν λγα αποσπσματα τα περισστερα απ τα οποα χουν διασωθε στο ργο Εθνικ του Στεφνου του Βυζαντου. Φανεται τι το ργο του ταν ευρτερα γνωστ, δεδομνου τι γνεται αναφορ σε αυτ κι απ λλους συγγραφες, απ την Historia Augusta (ργο του 4ου αι. περπου), απ τον Ζσιμο, τον Αγαθα και τον Ευγριο τον Σχολαστικ. Απ το κεμενο μλιστα του Αγαθα, μελετητς υποστηρζουν τι πιθανς εχε γρψει κι ργο με ττλο Γερμανικ. Επιπλον, σε αυτν αποδδεται και το επγραμμα 312 στο 7ο βιβλο (τα επιτμβια) της ΠΑ.

     Στον Ασνιο Κουαδρτο με το πλρες νομ του αναφρονται ο Στφανος ο Βυζντιος, στα λμματα Γηλς και Μεσσνη, ο Αγαθας, ο Ευγριος ο Σχολαστικς . Στον Σοιδα, καταγρφεται ως Κορδτος. Ο ττλος, Χιλιαρχα, παραπμπει σε ιστορα που περιλαμβνει χλια χρνια, ετε για τον εορτασμ που κανε για την χιλιετα to 248 ο Φλιππος ο ραβας (Ρωμαος αυτοκρτορας απ το 244 ως το 249). Τα μικρ αποσπσματα που χουν σωθε στα λμματα για τα Σλυμα, Συρβαν και Τιγρανκερτα, δεν επιτρπουν τη μονοσμαντη ταυτοποηση της χρονικς περιδου και το θμα που πραγματεονταν. Υποθσεις μελετητν εναι τι αφοροσε κποιον πλεμο της Ρωμακς Αυτοκρατορας εναντον των Σασσανιδν. Αναφορς υπρχουν μχρι το 9ο βιβλο των Παρθικν. Θεωρεται τι θα μποροσαν να χουν γραφε ετε για να εορταστε η εκστρατεα του Αλεξνδρου Σεβρου το 232-233, στην οποα αντιμετπισε τον πρτο Σασσανδα ηγτη Αρντασρ (Ardashir), ετε για πλεμο που γινε 10 χρνια αργτερα και στον οποο πραν μρος ο Γορδιανς Γ, ο πραιτωριανς παρχος Τιμησθεος κι ο Φλιππος ο ραβας, ο οποος αργτερα γινε αυτοκρτορας.
     Ο Αγαθας ο Σχολαστικς στο ργο του Περ της Ιουστινιανο βασιλεας αναφρει πληροφορες απ τα Γερμανικ του Ασινου Κουαδρτου. Με βση αυτ το κεμενο μελετητς θεωρον πιθαν τι υπρχε κι ργο του με νομα «Γερμανικ», εν λλοι θεωρον τι στην υπθεση αυτ δεν υπρχει ικαν στριξη. Δεν υπρχουν επιβεβαιωμνες πληροφορες για λλες δραστηριτητς του την οικογνει του, παρ μνο εκτιμσεις.
     Στην Ολυμπα, χει βρεθε επιγραφ με την οποα τιμται κποιος C. Ασνιος Κουαδρτος (το C αποδδεται συνθως ως Caius, Γιος), ανθπατος (πιθαντατα της Αχαας) κι «πατος αποδεδειγμνος» (consul designatus), γιατ τμησε την Ολυμπα με τους λγους και τις πρξεις του. Θεωρεται τι πιθαντατα αυτς εναι το διο πρσωπο με τον ιστορικ. Θεωρεται απ μελετητς τι ταν μλος της οικογνειας των Ασινων της Αρχαας Ρμης και συγκεκριμνα παιδ του Γιου Ιουλου Ασινου Κουαδρτου (Gaius Julius Asinius Quadratus), αδελφο του Γιου Ασινου Ροφου (Gaius Asinius Rufus, γεννημνου περπου το 160) και του Γιου Ασινου Κουαδρτου Πρτιμου (Gaius Asinius Quadratus Protimus γεννημνου περπου το 165), Ανθυπτου της Αχαας περπου το 211 το 220.

     Για τον Ασκληπιδη τον Αδραμυττην δεν χουμε καθλου στοιχεα.


     Ο Ασκληπιδης ο Σμιος ταν αρχαος λληνας επιγραμματοποις που 'ζησε τον 3ο αι. π.Χ. στην Αλεξνδρεια. Σζονται περ τα 50 επιγρμματ του στη ΠΑ. Τα περισστερα απ αυτ εναι γοητευτικς εκμυστηρεσεις, στις οποες ο ποιητς αποκαλπτει τις ερωτικς του θλψεις, κλπ.. Υπρξε φλος κι σως και δσκαλος του Θεοκρτου. Θεωρεται απ τους σπουδαιτερους Αλεξανδρινος ποιητς.

     Ο Αυτομδων ταν επιγραμματοποις του οποου 12 επιγρμματα σζονται στη ΠΑ, εν στη ΠλΑν, απ αυτ, 5 σζονται με τ' νομ του, 2 εμφανζονται ως αννυμα κι 1 αποδδεται σε λλον. Ο Αυτομδων αναφρεται απ το Φλιππο το Θεσσαλονικα στο προομιο του Στεφνου του που σζεται στο 4ο βιβλο της ΠΑ.
     
Β

Βακχυλδης, Βσσος Λλλιος, Βησαντνος, Βηστνος, Βινωρ, Bηθος ο ελεγειογρφος

     Ο Βακχυλδης υπρχει ολκληρος ΕΔΩ! 

     Ο Βσσος Λλλιος ταν λληνας ποιητς του 1ου μ.Χ. αι. απ' τη Σμρνη, που εμφανζεται στη ΠΑ κι ως Βσσος, Βσσος ο Σμυρναος, Λλλιος Βσσος. ζησε στη Ρμη και συνδθηκε με τον Γερμανικ του οποου υπρξε πιστς οπαδς. Στη ΠΑ σζονται περ τα 12 επιγρμματα υπ τα παραπνω ονματα. Περιλαμβαντανε στο Στφανο του Φιλππου.

     Υπ το νομα Βησαντνος εμφανζεται στη ΠΑ το επγραμμα ΙΧ 118. Πρκειται για τους στχους 527-528 του Θογνι, προερχμενους, κατ τον Berg, απ τον Μμνερμο. Το νομα εναι κατ πσαν πιθαντητα εθνικ (Βυζαντινς) κι ο Waltz τοποθετε τον ποιητ στα χρνια του Αδριανο (αρχς 1ου αινα). Ο Paton τον αγνοε στον κατλογο του βιβλου ΙΧ αλλ αποδδει σ’ αυτν το απ τον Waltz αποδιδμενο στον Βηστνο επγραμμα ΧV 25.

     Με το νομα Βηστνος φρεται στην κδοση των Belles Lettres το επγραμμα ΧV 25 της ΠΑ. Κατ την δια πηγ πρκειται για τον L. Julius Vestinus, λεξικογρφο των χρνων του Αδριανο. Ο Paton αποδδει το επγραμμα στο Βησαντνο. Για τα 2 αυτ ονματα υπρχει μεγλη αβεβαιτητα στις πηγς.

     Ο Βινωρ τανε γραμματικς κι επιγραμματοποις απ τη Βιθυνα. ζησε στις αρχς του 1ου μ.Χ. αινα και περιλαμβανταν στο Στφανο του Φιλππου. Σζονται περ τα 21 επιγρμματ του, απ τα πολ καλ της ΠΑ.

     O Βηθος ο ελεγειογρφος (1ος αι.π.Χ.) Βηθος ο Ταρσες, ταν αρχαος λληνας επιγραμματοποις απ' τη Ταρσ στη Μ.Ασα. ν απ' τα επιγρμματα του αφορ στον που 'τανε δισημος μμος της εποχς. Το επγραμμ του αυτ ταν μρος του Στεφνου του Φιλππου που σζεται στη ΠΑ. Ο Στρβωνας περιγρφει το Βηθο ως να κακ πολτη και κακ ποιητ, που κρδισε την ενοια του Μρκου Αντωνου με μερικος στχους που 'γραψε αυτοσχεδιζοντας για τη μχη των Φιλππων κι ως ανταμοιβ του δωσε τη διεθυνση του γυμνσιου και της τλεσης των δημοσων αγωνισμτων στην Ταρσ (ο Στρβων αναφρει τι στην Ταρσ ττε ταν δημοφιλες καλλιτχνες που φτιαχναν ποιματα αυτοσχεδιζοντας, πως ο Βηθος αλλ κι ο τραγικς ποιητς Διογνης ο Ταρσες). Στο πστο αυτ βρθηκε νοχος για υπεξαρεση χρημτων, μα κατφερε να γλιτσει κολακεοντας τον Αντνιο. Μετ απ κποιο καιρ μως απελθηκε απ τον Αθηνδωρο με τη σμφωνη γνμη και του αυτοκρτορα πλον.


Γ
Γαιτουλικς, Γλλος, Γαυραδς, Γεμνος, Γερμανικς, Γλακος ο Αθηναος, Γλακος ο Νικοπολτης, Γλκων, Γρηγριος ο Ναζιανζηνς

     Για τους Γαιτουλικ, Γλλο, Γαυραδ, Γεμνο, Γερμανικ, Γλακο τον Αθηναο, δεν χουμε καθλου στοιχεα.

     Ο Γλακος ο Νικοπολτης ταν επιγραμματοποις περιλαμβανμενος στο Στφανο του Μελεγρου. να επγραμμ του (VII 285) διασθηκε στη ΠΑ (του 10ου αι.), εν λλα 3 υπ το νομα Γλακος (IX 341, XII 44, XVI 111 - το τελευταο στο Πλαν. παρρτημα) αποδδονται σ' αυτν. Το επγραμμ του ανθολογεται ακμη και στα τελευταα χρνια (1991).

     Ο Γλκων τανε ποιητς της ΠΑ και δε ξρουμε τποτα παραπνω. Σζεται το Χ 124 επγραμμ του εν πιθανολογεται πως ανκουνε σ' αυτν και τα 3 επμενα αννυμα.


     Ο γιος Γρηγριος ο Ναζιανζηνς υπρχει ολκληρος ΕΔΩ!

Δ
Δαμγητος (επιγραμματοποις), Δαμστρατος (επιγραμματοποις), Δημτριος ο Βιθυνς, Δημιουργς, Δημδοκος, Δημκριτος (επιγραμματοποις), Διογνης επσκοπος Αμισο, Διογνης ο Λαρτιος, Διδωρος, Διδωρος ο γραμματικς, Διδωρος Ζωνς, Διδωρος ο Σρδειος, Διδωρος ο Ταρσες, Διοκλς ο Καρστιος (ποιητς), Διονσιος ο νδριος, Διονσιος ο Κυζικηνς, Διονσιος ο Ρδιος, Διονσιος ο σοφιστς, Διοσκορδης (επιγραμματοποις), Διτιμος ο Αθηναος, Διτιμος ο Μιλσιος, Διοφνης ο Μυριναος, Δφιλος ο Σινωπες, Δορις ο Ελετης, Δωσιδας

     Με το νομα Δαμγητος επιγρφονται 13 (Smith, 1870) 11 επιγρμματα της ΕΑ. 10 εξ αυτν βρσκονται στη ΠΑ (VI 277, VII 9, 231, 355, 432, 438, 497, 540, 541, 735) κι 1 στη ΠλΑν. (1.95). Απ το περιεχμεν τους εκτιμται τι γραφτκανε προς το τλους του 3ου αι.π.Χ. Τα επιγρμματα αυτ ταν μρος του Στεφνου του Μελεγρου. Δεν εναι γνωστ αν πρκειται για το διο πρσωπο που αναφρει ο Στφανος ο Βυζντιος. Τ' νομ δνεται κι απ τον Σχολιαστ στον Απολλνιο τον Ρδιο (W. Smith) με τη μορφ Δημγητος.


     Ο Δαμστρατος, γις του Αντλα, θεωρεται συγγραφας 1 επιγρμματος στην ΕΑ (στο Στφανο του Μελεγρου) με τον ττλο Δαμοστρτου ἀνθημα ταῖς νμφαις που περιγρφονται αναθηματικς προσφορς ξλινων αγαλματιδων και δρματα ζων προς τις Ναδες, αλλ το κατ πσον ταν ο διος ο συγγραφας το τομο που αφιερνεται το ανθημα στις νμφες εν' ασαφς. Ο λγιος του 18ου αι. Γιχαν Γικομπ Ρισκε θερησε πως μπορε να πρκειται για το Δημστρατο, Ρωμαο γερουσιαστ που 'ζησε τον 1ο αι. μ.Χ. ο οποος γραψε 1 ποιμα σχετικ με την αλιεα με ττλο ἁλιευτικ και το οποο αναφρεται συχν απ τους αρχαους συγγραφες, ωστσο ζησε τον 1ο αι. μ.Χ. σε αντθεση με τον επιγραμματοποι Μελαγρο που ζησε τον 1ο αινα π.Χ. και συμπεριλαβε τον Δαμστρατο στο Στφανο.

     Για τους Δημτριο το Βιθυν και Δημιουργ, δεν χουμε καθλου στοιχεα.


     Ο Δημδοκος, αποκαλομενος και Δημδοκος ο Λριος τανε γνωμικς φιλσοφος κι επιγραμματοποις του 5ου αι. π.Χ. ταν απ τη Λρο κι ζησε τον 5ο π.Χ. αι., λγο μετ το Φερεκδη. Ο Αριστοτλης τον μνημονεει στα Ηθικ Νικομχεια. Οι εκδτες του Αριστοτλη, ο Γερμανς Ζλλος (το 1820) στις σημεισεις του παραθτει σχλιο του περιπατητικο Ασπασου, που θλει τον Δημδοτο Μιλσιο να εναι «Λριος» στο γνος, δηλαδ προφανς απ λθος αντιγραφικ, «Λριος» (απ τη Λρο). Στις νετερες εκδσεις του Διογνη του Λαρτιου αναφρεται επσης ως Λριος. Εναι γνωστς απ διφορα ηθολογικ σκωπτικ επιγρμματα. Στη ΠΑ σζονται 4 επιγρμματ του (ΧΙ 235, 236, 237 κι ενδεχομνως το 238) που διακρνονται για την επιθετικ τους διθεση εναντον των κατοκων ορισμνων περιοχν. Αμυνμενος μεττρεψε να σκωπτικ σχλιο εις βρος των Χιωτν.

     Ο Δημκριτος ο επιγραμματοποις ταν λληνας που αναφρεται απ το Διογνη Λαρτιο και χαρακτηρζεται σαφς κι ανθηρς. Στη ΠλΑν. σζεται 1 επγραμμ του (ΕΑ XVI 180).

     Για το Διογνη επσκοπο Αμισο δεν χουμε καθλου στοιχεα.

     Ο Διογνης ο Λαρτιος υπρχει ολκληρος ΕΔΩ!

     Για τους Διονσιο τον νδριο, Διονσιο τον Κυζικην, Διονσιο τον Ρδιο, δεν υπρχουνε καθλου στοιχεα.

     Ο Διονσιος ο σοφιστς εναι ελχιστα γνωστς αρχαος λληνας ποιητς. Περιλαμβανταν στο Ανθολγιον Επιγραμμτων του Διογενειανο. Σζεται 1 επγραμμ του στη ΠΑ (V 81).

     Ο Διδωρος Ζωνς ( Διδωρος ο Σρδιος Ζωνς ο Σαρδιανς -μνημονεεται στο γρμμα Ζ- πως εμφανζεται στη ΠΑ) υπρξε επιφανς ρτορας απ τις Σρδεις την εποχ των Μιθριδατικν πολμων (84-64 π.Χ.). Κατηγορθηκε τι παρακνησε τις πλεις της Ασας ν' αποστατσουν απ την εξουσα του Μιθριδτη ΣΤ' αλλ κατρθωσε ν' ανασκευσει τη κατηγορα. Στη ΠΑ σζονται επιγρμματ του κι υπ τα ονματα Διδωρος ο Σρδειος και Ζωνς ο Σαρδειανς. Υπρχει στη ΠΑ κι λλος Διδωρος Ζωνς, συγγενς του, τον οποον ο Στρβων αναφρει ως νετερον. Και για να ολοκληρωθε η σγχυση εμφανζονται στη ΠΑ κι νας Διδωρος ο Γραμματικς, ο Διδωρος ο Ταρσες καθς και Ζωνς και Διδωρος χωρς ειδικτερο προσδιορισμ.

     Ο Διοκλς ο Καρστιος (1ος αι.μ.Χ.) Ιολιος Διοκλς -μνημονεεται και στο γρμμα Ι- Διοκλς Ρτωρ, ταν αρχαος λληνας ποιητς απ τον οποο σζονται 4 επιγρμματα στην ΕΑ. Το νομα του δεχνει πως εχε ελληνικ καταγωγ κι εχε αποκτσει τη Ρωμακ υπηκοτητα. Θεωρεται πιθαν να πρκειται για το Διδη τον Καρστιο, που αναφρεται συχν απ τον Σενκα, εν κατ το παρελθν θεωρονταν πως πιθανν να 'ταν ο -κατ πολ αρχαιτερος- ιατρς με το διο νομα. Το νομα του ποιητ αναφρεται με διφορους τρπους στα επιγρμματα του. Επιγρμματα του Διοκλ του Καρυστου περιλαμβνονταν στο Στφανο του Φιλππου του Θεσσαλονικως.

     Ο Διοσκορδης Διοσκουρδης (3ος αι. π.Χ.) ταν ο τελευταος απ τους μεγλους επιγραμματοποιος των Αλεξανδρινν Χρνων. Ως πιθανς τπος καταγωγς του αναφρεται η Ισσς. ταν μιμητς του Ασκληπιδη και τα ποιματ του εχανε τα πιο διαφορετικ θματα. Ηρωκ, ερωτικ (απ τα τολμηρτερα της ΠΑ) αφιερωμνα σε ποιητς, παιδεραστικ, κι λλα που μιλοσανε γι' απλος ανθρπους. 40 απ' αυτ βρσκονται συγκεντρωμνα στη ΠΑ παρμνα απ το Στφανο του Μελεγρου.

     Για τους Διτιμο τον Αθηναο, Διτιμο τον Μιλσιο, Διοφνη τον Μυριναο, δεν χουμε καθλου στοιχεα.


     Ο Δφιλος ο Σινωπες υπρχει κι εναι ΕΔΩ!

     Για τους Δορι τον Ελετη, Δωσιδα,  δεν χουμε καθλου στοιχεα.

Ε
Εκαταος ο Θσιος, Ελλδιος ο Αλεξανδρες, Εμπεδοκλς ο Ακραγαντινς, Επγονος ο Θεσσαλονικες, Ερμδωρος ο επιγραμματοποις, Ερμοκρων, Ερκιος ο Θεσσαλς, Ερκιος ο Κυζικηνς, Ετροσκος (ποιητς), Ευγνης, Εηνος ο Αθηναος, Εηνος ο Ασκαλωντης, Εηνος ο γραμματικς, Εηνος ο Σικελιτης, Ευνομιανς, Εοδος, Ευπθιος, Ευριπδης, Ευφορων ο Χαλκιδες

     Για τον Εκαταο Θσιο δεν χουμε καθλου στοιχεα.

     Ο Ελλδιος ο Αλεξανδρες τανε γραμματικς του 4ου αι.μ.Χ. αρχικ ιερας σε κποιο να του Δις στην Αλεξνδρεια, που τον εγκατλειψε ταν, το 389, ο πατριρχης Θεφιλος Β´ ξεσκωσε τους Αλεξανδρινος εναντον των ειδωλολατρν. Πγε στη Πλη κι απκτησε την ενοια του αυτοκρτορα Θεοδσιου Β' του οποου γραψε κι εγκμιο.

     Ο Εμπεδοκλς ο Ακραγαντινς υπρχει ολκληρος ΕΔΩ!


     Με το νομα Ερμοκρων σζεται 1 επγραμμα στη ΠΑ (ΙΧ 327). Ο Waltz, ακολουθντας τον Σαλμσιο (Claude de Saumaise) πιστεει τι πρκειται περ λθους κι τι τ' νομα αυτο που αναφρεται στο ποημα εξελφθη ως νομα του ποιητ.

     Με το νομα Ερκιος ο Θεσσαλς σζεται το επγραμμα VII 397 στη ΠΑ. Ο Waltz πιστεει τι πρκειται περ λθους ενς αντιγραφα κι αποδδει το επγραμμμα στον Ερκιο τον Κυζικην. Ο Paton πιστεει τι ενδχεται να υπρξαν 2 ποιητς με το διο νομα. Ο Ερκιος ο Κυζικηνς ταν λληνας επιγραμματοποις των αρχν του 1ου μ.Χ. αι. Στη ΠΑ σζονται 14 επιγρμματ του απ το Στφανο του Φιλππου.

     Ο Επγονος ο Θεσσαλονικες γραμματικς σχολαστικς, ταν αρχαος λληνας επιγραμματοποις. Του αποδδονται 2 ργα στην ΕΑ, εκ των οποων το να (AP IX 260) οι μεν ΠλΑν. αποδδει σ' αυτν, εν η ΠΑ το αποδδει στον ποιητ Σεκονδο (D/R) του 2ου αι. μ.Χ (θεωρεται πιο πιθαν).


     Ο Ερμδωρος ταν αρχαος λληνας επιγραμματοποις. Στη ΠλΑν. σζεται 1 επγραμμ του απ τον Στφανο του Μελεγρου (ΕΑ XVI 170).

     Ο Εηνος ο Ασκαλωντης ταν λληνας ποιητς που ζησε μεταξ του 50 π.Χ.-50 μ.Χ. Σζεται 1 επγραμμ του στη ΠΑ (IX 75) απ τον Στφανο του Φιλππου του Θεσσαλονικως. Εναι ενδεχμενο κποια απ τα 6 επιγρμματα που αποδδονται στην ΕΑ σ' αυτν χωρς προσδιορισμ να 'ναι δικ του.

     Για τους Ετροσκο (ποιητ), Ευγνη, Εηνο Αθηναο, Εηνο γραμματικ, Εηνο Σικελιτη, Εοδο, Ευπθιο, δεν χουμε καθλου στοιχεα.

     Υπ τ' νομα Ευνομιανς υπρχει στην κδοση Jacobs (που βασζεται στον Brunck) το επγραμμα ΙΧ 193 της ΠΑ. Οι Paton & Waltz παραλεπουνε τ' νομα αυτ απ τις εκδσεις τους.

     Ο Ευριπδης υπρχει στο Στκι ΕΔΩ!


     Ο Ευφορων (3ος αι. π.Χ., γεν. περπου 275 π.Χ.) γιος του Πολμνητου, ταν αρχαος λληνας ποιητς κι επιγραμματοποις με καταγωγ απ τη Χαλκδα. Πρασε σημαντικ μρος της ζως του στην Αθνα, που και κατρθωσε να συγκεντρσει μεγλο πλοτο. Αρχικ σποδασε φιλοσοφα με τον φιλσοφο Λακδη τον Κυρηναο και τον Πρτανη και κατπιν γινε μαθητς κι ο νεαρς ερωμνος του ποιητ Αρχβουλου.
     Κατ το 221 π.Χ. προσκλθηκε απ τον Αντοχο τον Μγα της δυναστεας των Σελευκιδν, στη βασιλικ αυλ του στη Συρα. Εκε βοθησε στη δημιουργα της βιβλιοθκης της Αντιοχεας, της οποας και γινε βιβλιοθηκονμος ως το τλος της ζως του, ταν και πθανε στην Απμεια την Αντιχεια. Η παρξη επιγρμματος που τοποθετε τον τφο του στον Πειραι, πιθανς αναφρεται σε κενοτφιο. γραψε μυθολογικ πη (πως το Θρᾷξ), ερωτικς ελεγεες, επιγρμματα, καθς κι να σατιρικ ποιμα (ραι, «κατραι») κατ τα πρτυπα του ργου βης του Καλλμαχου του Κυρηναου. Αρκετ πεζ ργα με θεματολογα εμπνευσμνη απ τα στοιχεα της αρχαιτητας και της ιστορας, αποδδωνται επσης σε αυτν. πως κι ο σγχρονος του ποιητς Λυκφων, του ρεσε να χρησιμοποιε αρχαζουσες και σπνιες εκφρσεις κι ο πολυμαθς χαρακτρας των εκφρσεων του κανε τη γλσσα που χρησιμοποιοσε ιδιατερα δυσνητη.     Οι μετπειτα Ρωμαοι, τρεφαν μεγλη εκτμηση για τις ελεγεες του και τις μεταφρσαν καθς και μιμηθκαν στα δικ τους ργα, με τα πιο γνωστ παραδεγματα να εναι αυτ των ποιητν Προπρτιου, Τβουλλου, Κορνλιου Γλλου και του αυτοκρτορα Τιβριου, κατ τον 1ο αι. π.Χ.. Ο κλασικς φιλλογος του 19ου αι., Αγουστος Μινεκε, συγκντρωσε τα διασωζμενα κομμτια του ργου του και τα εξδωσε στη βιογραφα De Euphorionis Chalcidensis vita et scriptis (Η ζω του Ευφορωνος του Χαλκιδαου και τα γραπτ του) του 1823, καθς και στην ανθολογα με τον ττλο Ανλεκτα Αλεξανδριν του 1843, βιβλα που αποτλεσαν και τη βση για τις νετερες σγχρονες εκδσεις του ργου του Ευφορωνα. Κατ τα νετερα χρνια, περαιτρω κεμενα ανακαλφθηκαν και στους παπρους της Οξυρργχου*.

Ζ
Ζηλωτς, Ζηνβιος, Ζηνδοτος, Ζωνς ο Σαρδειανς, Ζωνς, Ζσιμος ο Θσιος

     Ο Ζηλωτς (1ος αι. μ.Χ.) ταν αρχαος λληνας επιγραμματοποις του οποου διασζεται 1 επγραμμα στην ΕΑ με τον ττλο Ζηλωτο, οι δε Βασσο και το οποο εχε αρχικ συμπεριληφθε στο Στφανο του Μελαγρου. Εναι αββαιο το κατ πσο ο διος ονομζεται και Βασσς πρκειται για διαφορετικ τομα.

     Ο Ζηνβιος τανε γραμματικς γνωστης εποχς. γραψε να υπμνημα στο Ὀνοματικν του Απολλνιου του Δσκολου, απ το οποο διασθηκαν κποια αποσπσματα. Στο 9ο βιβλο της ΕΑ περιλαμβνεται κι 1 επγραμμα κποιου γραμματικο Ζηνβιου. Ορισμνοι μελετητς ταυτζουν τον Ζηνβιο αυτν (τον επιγραμματοποι) με τον σοφιστ και παροιμιογρφο Ζηνβιο, λλοι μως (πως ο Ουλλιαμ Σμιθ) απορρπτουνε τη τατισην αυτ κι αφνουν το θμα ανοικτ.


     Ο Ζηνδοτος καταγταν απ την φεσο κι ζησε τον 4ο αινα π.Χ. (325 - 260 π.Χ.). ταν ποιητς με πνεμα βαθι ερευνητικ και εχε για δσκαλο τον Φιλητ απ την Κω. Υπρξε ο πρτος βιβλιοθηκονμος και διευθυντς της βιβλιοθκης της Αλεξνδρειας και αναφρεται ως «τν εν Αλεξνδρεια βιβλιοθηκν προστης», πως αναφρονται λοι οι υπεθυνοι της Αλεξανδρινς Βιβλιοθκης. Ασχολθηκε ιδιατερα με τη μελτη του Ομρου καθς και φιλοτχνησε κριτικ κδοσ του. Το λεξικ Σοδα Σουδα, να απ τα σημαντικτερα ελληνικ λεξικ το οποο γρφτηκε τον δκατο αινα, αναφρει τι ανλαβε ως παιδαγωγς της βασιλικς οικογνειας καθς κανε το δσκαλο στα παιδι του Πτολεμαου. Στη συνχεια χρστηκε προστμενος της Βιβλιοθκης απ τον Πτολεμαο Α', θση την οποα διατρησε και κατ το διστημα που ανβηκε στον θρνο ο μαθητς του Πτολεμαος ο Φιλδελφος.
     Σμφωνα με τη Σοδα, εναι ο πρτος φιλλογος στον κκλο του Μουσεου που ανλαβε να φρει σε πρας μια ολοκληρωμνη κριτικ κδοση του Ομρου. Αλλ, στα λεγμενα του Ιωννη Τζτζη, τον 12ο αινα, αναδεται το πρβλημα της πρτης κδοσης των ομηρικν επν, που εχε ως πρωταγωνιστ τον Πεισστρατο, εν εχαν περσει δη τριακσια χρνια απ την εποχ του ως τον Ζηνδοτο. Συνεπς, δεν μπορε να προσδιοριστε ακριβς η κταση και η φση των εργασιν του Ζηνοδτου στον μηρο. μως, δεν αποκλεεται να υπρξε ο πρτος διορθωτς των ομηρικν επν, αν κρνουμε και απ τις φιλολογικς παρεμβσεις του Αρσταρχου, αργτερα, ο οποος απρριπτε ομηρικς λξεις απ την κδοση του Ζηνοδτου.
     Τον 6ο αινα π.Χ., ο Ζηνδοτος εχε στη διθεσ του το «αττικ» χειργραφο, πιθαν το επσημο κεμενο του Ομρου που ακολουθοσαν πιστ οι ραψωδο κατ τη διρκεια των απαγγελιν τους στις εορτς των Παναθηναων και το οποο χρησιμοποησε πρωτστως στην κδοσ του, γεγονς που απκρυψαν οι Αλεξανδρινο φιλλογοι για λγους υστεροφημας. Την δια στιγμ που οι συνδελφο του μετφραζαν τις τραγωδες και τις κωμωδες, ο Ζηνδοτος ασχολθηκε με τον μηρο. Εξδωσε τη Διρθωση καθς και το Γλωσσριο της Ιλιδας και της Οδσσειας εν απρριψε τους Ομηρικος μνους ως μεταγενστερους.
     Ο Ζηνδοτος μελτησε με να νο τρπο, τους λληνες κλασικος συγγραφες και ασχολθηκε με την κριτικ διρθωση και την επιμλεια ελλνων επικν και λυρικν ποιητν καθς και με την ταξινμησης αυτν, αφο επινησε το αλφαβητικ σστημα ταξινμησης. Επιπρσθετα, συνγραψε την πρτη κριτικ κδοση του Πινδρου και υπομνημτισε την Θεογονα του Ησιδου. Μετ τον θνατ του, στη θση του προσταμνου της Βιβλιοθκης τοποθετθηκε ο Απολλνιος ο Ρδιος ο οποος γεννθηκε στην Αλεξνδρεια, μεταξ του 295 και 290 π.Χ. και ονομστηκε τσι επειδ πρασε το μεγαλτερο διστημα της ζως του στη Ρδο. Οι μαθητς του Αρσταρχος απ' τη Σαμοθρκη κι Αριστοφνης ο Βυζντιος που 'χε σπουδσει κοντ του, και στον Καλλμαχο, συμπληρσανε στη συνχεια το ργο του.

     Σημ: Ζηνδοτος εναι ανδρικ αρχαο ελληνικ κι ελληνιστικ νομα που 'φεραν οι εξς γραμματικο: Ζηνδοτος ο Εφσιος (περπου 325 - 260 π.Χ.), συγγραφας, κριτικς του ργου του Ομρου, ποιητς, διευθυντς της βιβλιοθκης της Αλεξνδρειας, Ζηνδοτος (στωικς), 150 π.Χ., Ζηνδοτος (φιλσοφος), τλος του 5ου αι. π.Χ., νεοπλατωνικς φιλσοφος που ζησε στην Αθνα κι υπρχουνε κι λλοι γραμματικο με το νομα Ζηνδοτος.

     Ζωνς και Ζωνς ο Σαρδιανς εμπλκονται κι αναφρεται το πως, σε πρτερο βιογραφικ στον Διδωρο Ζων!

     Ο Ζσιμος ο Θσιος (1ος αι.π.Χ.) ταν αρχαος λληνας επιγραμματοποις απ τη Θσο. Θεωρεται πως ζησε σε κποιο χρονικ σημεο ανμεσα στο 150 π.Χ. και 50 π.Χ., και κποια απ τα επιγρμματα του συμπεριλφθηκαν στο Στφανο του Μελεγρου κατ την αρχαιτητα και κατ'επκταση συμπεριλαμβνονται και στην ΕΑ (6,183 -185 κι σως και το 6,15 αντ του επιγραμματοποιο Αντπατρου του Σιδνιου).

Η
Ηγμων, Ηγσιππος (επιγραμματοποις), Ηδλος, Ηλιδωρος ο Εμεσηνς, Ηρακλεδης ο Σινωπες, Ηρκλειτος (επιγραμματοποις), ριννα, Ηρδικος ο Βαβυλνιος

     Για τον Ηγμονα δεν υπρχουνε καθλου στοιχεα.

     Ο Ηγσιππος ταν λληνας επιγραμματοποις που 'ζησε περ το 300 π.Χ. και περιλαμβαντανe στo Στφανο του Μελεγρου. Στη ΠΑ σζονται 8 επιγρμματ του, 3 αναθηματικ και 5 επιτμβια, σε λιτ κι αυστηρ φος.


     Ο Ηδλος ταν Αθηναος Σμιος αρχαος λληνας ποιητς της Ελληνιστικς Περιδου. Λγεται πως η μητρα του ταν Αθηναα ποιτρια Ηδλη κι η γιαγι του επσης, Μοσχνη η Αττικ. Γεννθηκε περ το 300 π.Χ. κι ζησε στη Σμο και στην Αλεξνδρεια στα χρνια του Πτολεμαου Φιλαδλφου. Ποιματ του, του Ποσεδιππου και του Ασκληπιδη ταν μρος της συλλογς επιγραμμτων με τον ττλο Σωρς. γραψε το επλλιο Γλακος, που αναφερταν στο θαλσσιο θε Γλακο (το ργο αυτ πιθανν να συνδεται με τη πληροφορα του Αθναιου πως ο ποιητς αυτοκτνησε απ ρωτα για κποιο Γλακο) και σχλια στα ποιματα του Καλλμαχου. Το ργο του εκφρζει μιαν επικορεια αντληψη της ζως. Στη ΠΑ σζονται 11 επιγρμματ του απ το Στφανο του Μελεγρου (80 π.Χ.). Αναφρεται απ τον Αθναιο στους Δειπνοσοφιστς του. γραψε πλθος επιγραμμτων, που στα περισστερα εξυμνε το κρασ. Τ' νομ του δε, εναι υποκοριστικ του ηδς με τη συνθη κατληξη των αρχαων στα υποκοριστικ -λος!

     Ο Ηλιδωρος ο Εμεσηνς, αναφερμενος κι Ηλιδωρος επσκοπος Τρκκης ταν εξελληνισμνος Σρος μυθιστοριογρφος, ο οποος ζησε τον 3ο 4ο αι. μ.Χ. κι ο οποος στα τλη του 4ου αι. γινε επσκοπος Τρκκης. Απ τους σημαντικτερους εξελληνισμνους Σρους συγγραφες. Καλλιργησε το ερωτικ ελληνιστικ μυθιστρημα. Καθοριστικο παργοντες για τη διαμρφωση του ργου του στθηκαν ο τπος καταγωγς του κι η εποχ του:  Καταγταν απ την μεσα (σημεριν Χομς) της Συρας κι υπρχουν λγα στοιχεα για τη ζω του, πτε γεννθηκε και πθανε. Πατρας του αναφρεται ο Θεοδσιος, ιερας του θεο Ηλου[3]. Υπρξε ο συγγραφας του μυθιστορματος Αἰθιοπικὰ ἢ τὰ περὶ Θεαγνην καὶ Χαρκλειαν σε δκα βιβλα[4], το οποο θεωρεται το τελευταο μλλον μεγλο μυθιστρημα της ελληνικς αρχαιτητας[5]. Μαζ με τον Χαρτωνα, Ξενοφντα, Αχχιλα Ττιο και Λγγο συγκαταλγεται μεταξ των "πατρων του ευρωπακο μυθιστορματος". Το ργο του Αιθιοπικ εξελσσεται σε μια φανταστικ χρα, την Αιθιοπα, και διηγεται τον ρωτα μεταξ του νεαρο Θεαγνη, ρχοντα της Θεσσαλας, και της πανμορφης Χαρκλειας, κρης του βασιλι της Αιθιοπας. Η πρτη αναφορ για τον Ηλιδωρο γνεται απ τον Κωνσταντινουπολτη νομικ Σωκρτη (380 - 450 μ.Χ.), ο οποος λει πως η συγγραφ των «Αιθιοπικν» γινε ταν αυτς ταν σε νος και πριν ακμα γνει χριστιανς και χειροτονηθε επσκοπος Τρκκης (τα σημεριν Τρικλα Θεσσαλας). Ο Ηλιδωρος, μλιστα, σαν επσκοπος εχε εισηγηθε την αγαμα των κληρικν που την εποχ εκενη δεν σχυε.

     Τα Αἰθιοπικὰ ἢ τὰ περὶ Θεαγνην καὶ Χαρκλειαν μεταφρστηκαν στα λατινικ, στις ττε νεογννητες ευρωπακς γλσσες και ο Θερβντες τα αναφρει σαν πρτυπο. Απσπασμ τους αναφρεται απ τον Σαξπηρ στη "Δωδεκτη νχτα", απ τον Ραμπελ στον "Γαργαντοα" εν ο Ρακνας αντλε μπνευση απ αυτ. Πρα πολλο δραματουργο προσπθησαν να το δραματοποισουν ολκληρο αν επεισδια. Τον 17ο αινα στη Γερμανα ανβηκαν ξι "Αιθιοπικ δρματα", στη Γαλλα και στην Αγγλα θεατρικς διασκευς και στην Ισπανα γινε ιδιατερα δημοφιλς να τρπρακτο δρμα βασισμνο σε αυτ. Συνθτες της περας, πως ο Τζιουζπε Βρντι, πεζογρφοι αλλ και εικαστικο εμπνεστηκαν απ τα Αιθιοπικ.
     Ο πλρης ττλος, Ἡλιοδρου: Αἰθιοπικὰ ἢ τὰ περὶ Θεαγνην καὶ Χαρκλειαν. Το κατ την εκτμηση των περισστερων ερευνητν μεταγενστερο απ τα σωζμενα αρχαα μυθιστορματα (στην κατηγορα «ιδεδες ελληνικ μυθιστρημα» / ρος του Τμας Χαιγκ) φανεται να γρφτηκε στα μσα του 3ου αι. μ.Χ., με εκτιμσεις που το φρνουν και ως το τλος του 4ου. Φανερ επηρεασμνο απ τη Δετερη Σοφιστικ, κτι που μαρτυρε χι μνο η γλσσα αλλ και η ντονα κλασικζουσα λογιοσνη του συγγραφα. Γνωρζουμε και για τον Ηλιδωρο, πως και για τους προηγομενους μυθιστοριογρφους, ελχιστα, και πλι με σιγουρι μνο ,τι δηλνει ο διος, -εδ στην κατακλεδα: «Τοινδε πρας ἔσχε τὸ σνταγμα τῶν περὶ Θεαγνην καὶ Χαρκλειαν Αἰθιοπικῶν∙ ὃ συνταξεν ἀνὴρ Φοῖνιξ Ἐμεσηνς, τῶν ἀφ’ Ἡλου γνος, Θεοδοσου παῖς Ἡλιδωρος. / τσι φτασε στο τλος του το σγγραμμα των Αιθιοπικν των Περ Θεαγνην και Χαρκλειαν∙ το συνγραψε νας Φονικας Εμεσηνς, απ το γνος του λιου, ο γιος του Θεοδοσου Ηλιδωρος.» και «ο συγγραφας μας εναι λληνας απ τη συριακ πλη μεσα, καταγμενος απ το ιερατικ γνος του λιου -απ που, πιθανς, και το νομ του.»
     Αν το μυθιστρημα του Χαρτωνα αφνει την εντπωση της χρης και της αθωτητας, του Ξενοφντα μια-δυο εγκιβωτισμνες δυνατς ιστορες, του Λγγου τη μετρημνη οικονομα, του Ττιου την οιστρλατη νιση αφγηση, στα Αιθιοπικ χουμε σχεδν σε κθε παργραφο λγιες αναφορς, κυρως στον μηρο, γενικτερα στην κλασικ γραμματεα και πολ συχν στο δρμα, οι εικνες του διακρνονται απ θεατρικτητα, και κθε τσο παραπμπουν στην τχνη του θετρου με την υπδειξη κιλας του διου του συγγραφα. Αλλ το πιο ενδιαφρον στοιχεο, και που αισθητ υπερχει απ τους λλους, εναι στη σνθεση της αφγησης. In media res, δηλαδ ξεκινντας απ το μσον του πραγματικο χρνου, πως κι η Οδσσεια, με πολλς αναδρομς, εναλλαγς απ το γ’ στο α’ πρσωπο αφγησης, και σ' αυτ κατ τον τρπο του θαλασσινο πους, αλλ και με ιδιοχαρακτηριστικ του, να πρσωπο να συστνεται να αφηγεται την προσωπικ του ιστορα χι με το που εμφανζεται αλλ αφο το παρακολουθσουμε για να διστημα ενταγμνο στην κοιν δρση.
     Ο Ηλιδωρος, κυρως για τη δυναμικ σνθεση, αλλ και για τις υπλοιπες αρετς του, τις ρτιες περιγραφς, τη λογιοσνη, τις ευφνταστες περιπτειες των εραστν του, τον εξωτισμ των εμπειριν τους, για πολλος αινες θεωρονταν ισξιος του Ομρου και του Βιργιλου. Κανες δε θα υπερασπιζταν σμερα μια τσο υπερβολικ εκτμηση, μως και δε θα αμφισβητοσε τι υπρξε απ τους συγγραφες που σκησαν τη μεγαλτερη επιρρο χι μνο στους μσους χρνους αλλ και στην αρχ των νετερων, τον ανιχνεουμε φρ' ειπεν στον Σαξπηρ, στον Θερβντες, στον Καλντερν, στον Ρακνα.

     Ο Ηρακλεδης ο Σινωπες ταν λληνας ποιητς με καταγωγ απ τη Σινπη. Διασζεται τουλχιστον 1 απ τα επιγρμματ του στην ΕΑ, ωστσο εναι πιθαν πως υπρχουν κι λλα 2 δικ του αν και δε γνεται μνεα για τον τπο καταγωγς του σ' αυτ. Φρεται να 'τανε δισημος ποιητς, καθς ο Διογνης Λαρτιος τονε περιγρφει ως ἐπιγραμμτων ποιητὴς λιγυρς, εν αναφρει πως υπρχαν αλλ 14 τομα με αυτ το νομα.

     Ο Ηρκλειτος (καμμι σχση με τον Ηρκλειτο το σοφ) ταν αρχαος λληνας ποιητς. Καταγταν απ την Αλικαρνασσ κι ζησε το πρτο μισ του 3ου π.Χ. αι. τανε σγχρονος και φλος του Καλλμαχου που στο κουσμα του θαντου του γραψε το επγραμμα VII 80. Σ’ αυτ αναφρει τη συλλογ ελεγειν του Ηρκλειτου Αηδνες. Χθηκαν μως, παρ τη περ του αντιθτου βεβαιτητα του Καλλμαχου. Περιλαμβανταν στο Στφανο του Μελεγρου και στη ΠΑ σθηκε μνον 1 επγραμμ του.

     Η ριννα ριννα υπρχει στο Στκι κι εναι ΕΔΩ!

     Ο Ηρδικος ο Βαβυλνιος, ο επονομαζμενος Κραττειος, τανε γραμματικς του 2ου μισο του 2ου π.Χ. αι. Η επωνυμα αυτ οφελεται στο τι ανκε στη φιλολογικ σχολ της Περγμου, που 'χεν ιδρυθε απ τον Κρτητο Μαλλτη. γραψε το σγγραμμα "Προς τον Φιλοσωκρτη" το οποο αποτελε αμφισβτηση του Πλτωνα και των Σωκρατικν και του οποου αποσπσματα υπρχουν στους "Δειπνοσοφιστς" του Αθηναου. ργα του αναφρονται το Σμμεικτα Υπομνματα που περιγρφει τα συμπσια κι οι Κωμωδομενοι σχετικ με την Αρχαα και μση Αττικ Κωμωδα. Ο Paton του αποδδει το επγραμμα L.2 T.10 E.6 της ΠλΑν(XVI 19A στην ΕΑ του Paton), που απουσιζει απ την κδοση του Jacobs. Υπρξεν εχθρς του Αρσταρχου και των μαθητν του, τους οποους χαρακτρισε ως «γωνιοβμβικες» επειδ δημιουργοσαν βμβο (βουητ) στις γωνες των σχολεων κι ως «μονοσλλαβους» επειδ ασχολονταν με τα μονοσλλαβα.


Θ
Θαλλς ο Μιλσιος, Θεατητος ο Κυρηναος, Θογνις ο Μεγαρες, Θεοδρητος, Θεοδωρδας ο Συρακοσιος, Θεκριτος ο Συρακοσιος, Θεδωρος ο ανθπατος, Θεοσβεια, Θεοφνης, Θων ο Αλεξανδρες, Θουκυδδης, Θυλλος, Θυμοκλς, Θωμς ο Σχολαστικς, Θωμς Πατρκιος

     Ο Αντνιος Θαλλς (1ος αι. π.Χ.) ταν αρχαος λληνας ποιητς απ τη Μλητο, 5 απ τα επιγρμματα του περιχονται στην ΕΑ (AP VI.91, 235; VII.188,373; IX.220) προερχμενα απ τον Στφανο του Φιλππου, το 1ο απ' αυτ εναι προς τιμ του Ρωμαου αυτοκρτορα της οικογενεας του. Πιθανς πρκειται για τον διο Θαλλ ο οποος ονομζεται σε μια επιγραφ που ανακαλφθηκε στη Ρμη κι αναφρεται ως ο απελευθερωμνος σκλβος του Ρωμαου στρατηγο Γερμανικο.Το νομα εμφανζεται με διφορες παραλλαγς στα επιγρμματα, πως Θλλου, Θαλοῦ Μιλησου, Θυηλου και Θυλλου.

     Ο Θεατητος ο Κυρηναος ταν λληνας ποιητς που ζησε περ το 270 π.Χ., φλος και συμπατριτης του Καλλμαχου, που γραψε προς τιμ του το επγραμμα ΙΧ 565 της ΠΑ. Περιλαμβαντανε στο Στφανο του Μελεγρου και στη ΠΑ διασωθκανε 4 τουλχιστον επιγρμματ του. Η επιγραμματικ του ποηση εχε μεγλην επιτυχα στην εποχ του, αντθετα προς τα δραματικ του ργα.

     O Θογνις ο Μεγαρες, υπρχει ολκληρος ΕΔΩ!


     Γα τον Θεοδρητο, δυστυχς δεν υπρχουνε καθλου στοιχεα.

     Ο Θεοδωρδας ο Συρακοσιος (3ος αι.π.Χ.) ταν αρχαος λληνας λυρικς ποιητς κι επιγραμματοποις απ τις Συρακοσες. Θεωρεται πως ζησε την διαν εποχ με τον ποιητ Ευφορωνα, κατ τη 10ετα του 230 π.Χ. μιας κι υπρχουν αναφορς του ενς προς τον λλο στα επιγρμματα τους, καθς επσης και του ποιητ Μνασλκα, τον οποο κι επκρινε πως αντγραφε απροκλυπτα τον ελεγειακ ποιητ του 5ου αινα π.Χ., Σιμωνδη τον Κεο. Εκτς απ τα 18 επιγρμματα του τα οποα διασζονται στην ΕΑ, γραψε κι να λυρικ ποιμα με ττλο Εἰς Ἔρωτα, να διθραμβο με την ονομασα Κνταυροι, και μερικ λλα ποιματα απ τα οποα διασζονται κποια αποσπσματα αλλ χι οι ττλοι τους.

     Για τον Θεκριτο υπρχουν δη στοιχεα στο Στκι, ΕΔΩ!, που φυσικ εν καιρ θα εμπλουτιστον.

     Για τους Θεδωρο τον ανθπατο, Θεοσβεια, Θεοφνη, δεν υπρχουνε καθλου στοιχεα.

     Ο Θων ο Αλεξανδρες (περ. 335 μ.Χ. - περ 405 μΧ.) ταν λληνας λγιος και μαθηματικς, που ζησε στην Αλεξνδρεια της Αιγπτου.
Υπρξεν ο τελευταος διευθυντς της Βιβλιοθκης της Αλεξνδρειας πριν τη καταστροφ της, καθς και του «Μουσεου» (πανεπιστημου) της (Λεξικ της Σοιδας, που αναφρεται ως σγχρονος του Πππου), μχρι που και το δετερο παψε να λειτουργε με διαταγ του Αυτοκρτορα Θεοδοσου το 391. Ο Θων ταν ο πατρας της περφημης μαθηματικο και νεοπλατωνικς φιλοσφου Υπατας.
     Το κορυφαο επτευγμα του Θωνος μλλον αποδεχθηκε η κδοση απ αυτν των Στοιχεων του Ευκλεδη, περ το 364, απ την οποα η ανθρωπτητα διδασκταν Γεωμετρα επ 15 αινες, και ανατυπωνταν μχρι το 1814 -«παραμνει ακμα να λαμπρ βοθημα» κατ τη διατπωση του Καρλ Σαγκν. Ακμα, συνγραψε Αριθμητικ κι γραψε ακμα για τα «σημεα και εξετσεις» των πτηνν, για την ανατολ του Σειρου και για τις πλημμρες του Νελου.
     Ωστσο, ο κριος γκος της συνεισφορς του Θωνος αποτελεται απ σχλια πνω σε σημαντικ ργα των συγγραφων των ελληνιστικν χρνων. Σε αυτ περιλαμβνονται οι ευκλεδειες «συνομιλες» («Συνουσαι») και σχολιασμο («Εξγησεις») του «Προχερου Καννος», του «Μικρο αστρολβου» και της «Αλμαγστης» του Πτολεμαου, καθς και του αστρονομικο ποιητ Αρτου. Σμερα σζεται το 1ο βιβλο απ τα σχλια στον Πτολεμαο κι αποσπσματα απ τα λλα.
     Στον Θωνα αυτν αποδδονται, χωρς μεγλη βεβαιτητα, 2 επιγρμματα της ΠΑ (VII 292, IX 41).

     Ο Θουκυδδης υπρχει στο Στκι κι εναι ΕΔΩ!

     Ο Θυλλος (Σατριος Θυλλος, Θυλλος και Στυρος Θυλλος) υπρξεν λλην επιγραμματοποις. Αναφρεται στη ΠΑ και τη ΠλΑν με διφορες μορφς του ονματς του. Ο Jacobs υποθτει τι τα επιγρμματα ανκουνε σε 2 διαφορετικ πρσωπα, τον Στυρο και τον Θυλλο. Κατ τον Pierre Waltz ανκε στο περιβλλον του Κικρωνα και περιλαμβαντανε στον Στφανο του Φιλππου. Στη ΠΑ σζονται 3 επιγρμματ του.

     Ο Θυμοκλς ταν αρχαος ποιητς, απ τον οποο σζεται στη ΠΑ μνον 1 ωραιτατο επγραμμ του απ' τη Μοσα Παιδικ του Στρτωνα (XII 32). Δεν εναι γνωστς απ λλες πηγς.

     Υπ το νομα Θωμς σζονται 2 επιγρμματα στην ΕΑ, το XVI 315 (Θωμ Σχολαστικο) και το XVI 379 (Θωμ Πατρικου) (συγκεκριμνα στη ΠλΑν). Ο Paton τα αποδδει σε να πρσωπο, τον Θωμ τον Σχολαστικ. Χωρς περαιτρω στοιχεα κι εδ δυστυχς.


Ι
Ιουλιανς, Ιολιος Διοκλς, Ιολιος Λεωνδας, Ιολιος Πολαινος, Ισδωρος ο Αιγετης, Ισδωρος ο σχολαστικς, Ιφων ο Κορνθιος, ων ο Χος

   Για τον Ιουλιαν, στις δεν εναι λλος απ το γνωστ μας Παραβτη Μγα, που ζησε κι δρασε τον 4ο μ.Χ. αι. θα γνει ξεχωριστ αναφορ, εν ευθτω.

     Ο Ιολιος Διοκλς, δεν εναι λλος παρ ο Διοκλς ο Καρστιος (ποιητς) που περιγρφηκε στο γρμμα Δ!

     Με το νομα Ιολιος Λεωνδας υπρχουνε 2 επιγρμματα στη ΠΑ (ΙΧ 42 και ΧΙΙ 20). Οι Jacobs και Paton ταυτζουν τον ποιητ τους με τον Λεωνδα τον Αλεξανδρα, -μνημονεεται στο γρμμα Λ-, εν ο Waltz πιστεει τι εναι πιθαντερο ν’ ανκουν στον T. Julius Leonidas, παιδαγωγ των γιων του Γερμανικο.

     Ο Ιολιος Πολαινος εναι ποιητς της ΠΑ, που εμφανζεται με 3 επιγρμματα στο 9ο βιβλο της (Επιδεικτικ): ΙΧ 1.7-9. Τα επιγρμματα αυτ εχαν ανθολογηθε κι απ τον Πλανοδη (L.1 T.25. E.1 - Βιβλο 1, Κεφλαιο 45, Επγραμμα 1, L.1 T.31 E.1, L.1 T.31 E.7 -αναφρεται απλ ως Πολαινος, αλλ εναι απ τα ποιματα που στη ΠΑ αναφρονται καθαρ ως Ιουλου Πολυανου). να 4ο επγραμμα στη ΠλΑν, στο L.1 T.33 E.1 αναφρεται απλ Πολαινος, αλλ αποδδεται στον Πολαινο το Σρδιο. Απ τον Waltz (Waltz 1960) ταυτζεται με τον Πολαινο το Σρδιο, που μνημονεεται στο γρμμα Π!

     Για τους Ισδωρο Αιγετη, Ισδωρο σχολαστικ, Ιφωνα τον Κορνθιο, δεν χουμε καθλου στοιχεα.     

      Ο ων ο Χος υπρχει ολκληρος ΕΔΩ! 


Κ
Καλλας, Καλλικτρ ( Κιλλκτωρ), Καλλμαχος, Καπτων, Καρφυλλδης, Κερελιος, Κλεβουλος ο Ρδιος, Κιντος Μακιος Κιντος, Κομητς ο σχολαστικς, Κομητς Χαρτουλριος, Κορνλιος Λγγος, Κρτης ο Θηβαος, Κρτης ο γραμματικς Μαλλτης, Κριναγρας, Κυλλνιος, Κριλλος

     Για τους: Καλα, Καπτωνα, Καρφυλλδη, Κερελιο, Κομητ τον σχολαστικ, Κομητ Χαρτουλριο, Κορνλιο Λγγο, Κυλλνιο και  Κριλλο, δεν χουμε καθλου στοιχεα.

     Ο Καλλικτρ ταν αρχαος λληνας ποιητς απ τη Μαγνησα, γνωστς μνον απ 4 επιγρμματ του που σζονται στη ΠΑ. Ο Waltz υποθτει πως ανκε στην Αλεξανδριν Περοδο, τι περιλαμβανταν στο Επιγραμμτων Ανθολγιον του Διογενιανο και τον ταυτζει με τον Κιλλκτορα. Ο Paton τους διαχωρζει. Σμφωνα και με την κδοση Anthologia graeca ad palatini codicis fidem edita του Tauchnitz (1819), ταυτζεται με τον Κιλλκτορα και του αποδδονται τα επιγρμματα V 29, X 2, XI 5, 6, 118, 333 της ΠΑ.
     Ο Κιλλκτωρ ταν αρχαος λληνας ποιητς, γνωστς μνο απ επιγρμματ του που βρσκονται στην ΕΑ. Ο Waltz τον ταυτζει με τον Καλλικτρα. Ο Paton τους διαχωρζει. Με το νομα του Κιλλκτορα σζονται στη ΠΑ 2 επιγρμματα (V 29 και 45).

     Ο Καλλμαχος ο Κυρηναος ταν αρχαος ποιητς, επιγραμματοποις κι εκπρσωπος της Αλεξανδρινς ποησης, ο οποος κμασε την εποχ των Πτολεμαων, Φιλδελφου κι Ευεργτη. Καταγταν απ μεγλη οικογνεια της Κυρνης, του Λιβυκο, που ανγε τη καταγωγ της στον μυθικ οικιστ της πλης Βττο. Μεγλωσε και σποδασε στην Αθνα αλλ πρασε μγα μρος της ζως του στην Αλεξνδρεια εργαζμενος στην αλεξανδριν βιβλιοθκη. Στην Αλεξνδρεια δρυσε γραμματικ σχολ με μαθητς του, φημισμνους σοφος πως ο Αριστοφνης ο Βυζντιος, Απολλνιος ο Ρδιος, ο Ερατοσθνης κ.. Ο Απολλνιος, εκτς απ μαθητς υπρξε κι ισχυρς αντζηλος κι εχθρς του, με τον οποο φανεται τι τα βρκανε μετ, αφο μετ θνατον οι τφοι τους τανε πλ-πλ.


        Σπραγμ του απ τους Ππυρους της Οξυρργχου

     Το λεξικ Σοδα Σουδα, που γρφτηκε το 10ο αι. μ.Χ. αναφρει πως γραψε 800 τμους ργων. Το σπουδαιτερο πεζ του ργο ταν οι Πνακες των εν πση παιδεα διαλαμψντων και ων συνγραψαν, νας κατλογος σε 120 βιβλα που περιλμβανε λα τα ργα λων των συγγραφων, σμφωνα με το εδος των ργων τους κατ αλφαβητικ σειρ. Απ το ποιητικ του ργο σθηκαν 6 μνοι, 64 επιγρμματα στη ΠΑ απ τον Στφανο του Μελεγρου και μερικ αποσπσματα απ λλα ργα του. Τα σπουδαιτερα απ τα ργα του ταν να επλλιο, η Εκλη, τα Ατια, που τανε ποιματα πνω σε διφορα θματα και κατληγαν στον περφημο Βστρυχο της Βερενκης, γνωστ κυρως απ τη μετφραση του Λατνου ποιητ Κτουλλου.
     Υπρξε απ τους αντιπροσωπευτικος ποιητς της ελληνιστικς εποχς. Δεν ασχολθηκε με τα μεγλα θματα της κλασσικς ποησης αλλ με τη καθημεριντητα και τους λακος μθους. Μεγλη ταν η επδρασ του στον ελληνιστικ χρο καθς επσης και στη Ρμη. Το ιδιτυπο, σντομο μα περιεκτικ φος του το μιμθηκε στερα απ αινες νας λλος Αλεξανδρινς ποιητς, ο Καβφης.


         Αναπαρσταση Εσωτερικο Βιβλιοθκης Αλεξνδρειας

      Ο Καλλμαχος θεωρεται, πατρας της βιβλιογραφας, ο 1ος καταλογογρφος στην ιστορα της Βιβλιοθηκονομας και το 1ο σστημα ταξινμησης αν κατηγορες, αποδδεται στους δικος του Πνακες1. Εκτς απ τη συμβολ του στη βιβλιογραφα, εναι γνωστς στην ιστορα των βιβλων για περαγμα του σε θρασματα (επιμ. Pfeiffer) 465 τι να "μεγλο βιβλο εναι να μεγλο κακ" (μγα βιβλον μγα κακν), το μγα ββλον ἴσον ‥ ɛἷνα ṯῷ μɛγλῳκακῷ, το σπουδαο βιβλο εναι σο με να μεγλο κακ.


                              Κι εξωτερικο της

---------------------------------------
 1 Με γκο
120 βιβλα απ ππυρο, αυτς ο κατλογος ανλθε σε συστηματικ ρευνα της ελληνικς λογοτεχνας μχρι την εποχ του. Αντιπροσπευε επσης τη προλευση της βιβλιογραφας. Μνο λγα σπαργματα σζονται γιατ η ενδεχμενη καταστροφ της βιβλιοθκης, σε συνδυασμ με τη διασπορ σε αναφορς σε αυτ και σε λλα αρχαα ργα, εναι τα μνα στοιχεα που χουμε σμερα. Οι Βιβλιογραφικς μεθδοι που ανπτυξε χουνε θση σε σγχρονη βιβλιοθκη. Μια ανλυση των 8 υπλοιπων τμημτων απ τους Πνακες δεχνει τι:

1 Διαιρε συγγραφες σε τξεις και μσα τους, τις κατηγορες, αν κρνεται σκπιμο, σε υποδιαιρσεις.
2 χει κανονιστε οι συγγραφες να τοποθετονται σε κατηγορες υποδιαιρσεις αλφαβητικ.
3 Προστθεται στ' νομα του συγγραφα (ει δυνατν) και μερικ προσωπικ δεδομνα.
4 που αναφρεται σε συγγραφα σε ττλους ργων του, συνδυζει ργα του διου εδους σ' ομδες (χι περισστερες απ 8 παραπομπς)
5 Παρθεσε στο νοιγμα μερικ απ τα λγια του κθε ργου, καθς και την κταση του, δηλαδ αριθμ γραμμν.

     Οι Πνακες δεν ταν οτε απογραφ οτε νας πλρης κατλογος των ργων της βιβλιοθκης. Δεν τανε λστα με λα τα αντγραφα ενς ργου που εχε η βιβλιοθκη που ανκει και δεν δνουν νδειξη για το πς να εντοπισθε κποιο εκε, αλλ απαιτοσανε βοθεια απ το βιβλιοθηκονμο. τανε χτισμνοι σε προπρχουσες πρακτικς μιας λστας αποφσεων (συμπεριλαμβανομνων των πινκων του Αριστοτλη περ των ποιητν), της διαλογς (πως δοξογραφες του Θεφραστου που εναι ταξινομημνο τοπικ και χρονικ) κι αλφαβητικ, τις αρχς της οποας ταν πιθαν δη τι χει καταλβει, αν και δεν εχε ποτ τεθε σε ττοια εκτεταμνη χρση ποτ πριν απ τρα. Κατ τον Blair ταν ο διευθνων μιας φιλολογικς ενημρωσης πολ πριν τη σγχρονη εποχ.
     Τα σωζμενα σπαργματα απ τους Πνακς του δημοσιευτκανε 1η φορ σ' ντυπη μορφ στους μνους Επιγρμματα Και... (Hymni, epigrammata et) που επιμελθηκε ο Θεδωρος JGF Graevius et al. (2 τμοι, Ουτρχτη, 1697).

----------------------------------------------

     Ο Κλεβουλος ο Ρδιος υπρχει ολκερος κι εναι ΕΔΩ! 

     Ο Κιντος  Μακιος Κιντος ταν επιγραμματοποις ελχιστα γνωστς. Απ το νομ του πιθανολογεται τι τανε ρωμακς καταγωγς. Εμφανζεται στη ΠΑ ως Μακιος Κιντος, Κιντος και Μακιος. Σζονται 12 επιγρμματ του απ το Στφανο του Φιλππου.

     Ο Κρτης ο Θηβαος Κρτης ο κυνικς τανε κυνικς φιλσοφος απ τη Θβα. δωσε λη του τη περιουσα για να ζσει στη πενα, στους δρμους της Αθνας. Σεβαστς στο λα της μεινε γνωστς ως ο δσκαλος του Ζνωνα του Κιτια, τον δημιουργ του Στωικισμο. Διφορα τμματα των διδασκαλιν του χουνε διασωθε, συμπεριλαμβανομνης περιγραφς για ιδανικ κυνικ πολιτεα.
     Γεννθηκε περπου το 365 π.Χ. στη Θβα. τανε γιος του σκονδου και διδοχος σε τερστια περιουσα, που απαρνθηκε για να ζσει ζω εντμου πενας στην Αθνα. Ο Διογνης Λαρτιος διασζει διφορες ιστορες της ζως του. Μα αναφρει τι τσο πολ τονε συντραξε η ζω και τα δειν του ζητινου βασιλι, Τλεφου, που δρισε λη του τη περιουσα στους πολτες της Θβας. Μια λλη αναφρει τι δωσε χρματα σε κποιον τραπεζτη και του ζτησε να τα δσει στους γιος του, αν αποδειχθονε κοινο πολτες. Αν μως γνουνε φιλσοφοι, να δσει τα λεφτ στους πολτες, μιας κι ντως οι φιλσοφοι δε χρειζονται τποτα.
     Μετακμισε στην Αθνα που σμφωνα με τη παρδοση, γινε μαθητς του Διογνη του Κυνικο. Η ακριβς σχση μεταξ Διογνη και Κρτη εναι αββαιη, μως υπρχει μια αναφορ του Κρτη που αποκαλε τον εαυτ του ως "συμπολτη του Διογνη, που δεν επιβουλεεται με φθνο". Θεωρεται επσης μαθητς του Βρσωνα και του Στλπωνα. ζησε ζω ευχριστης απλτητας και σμφωνα με τον Πλοταρχο, που γραψε λεπτομερ βιογραφα του που δυστυχς δε σζεται, καταγρφει τι εδους νθρωπος ταν: "Αλλ ο Κρτης μνο με το πορτοφλι του και τον κουρελιασμνο μανδα του, χαρωπς συνχιζε τη ζω του, σαν να ταν συνχεια γιορτ".
     Τρβηξε την προσοχ της Ιππαρχας, αδερφ ενς μαθητ του, του Μητροκλ. Αυτ λγεται πως τον ερωτετηκε, τη ζω του και τη διδασκαλα του, οπτε απαρνθηκε κι αυτ τη περιουσα της οικογνεις της, πως κι αυτς και τον παντρετηκε. Ο γμος ταν αξιοσημεωτος για την αρχαα Αθνα μιας και βασιζτανε στον αμοιβαο σεβασμ και την ιστητα μεταξ του ζευγαριο. Η Ιππαρχα εμφανιζταν παντο δημσια μαζ με τον Κρτη, οπτε διφορες ιστορες αναφρονται σε αυτ, επειδ αξιοσβαστες γυνακες δεν συμπεριφρονταν τσι. Απκτησαν τουλχιστον 2 παιδι, να κορτσι κι να αγρι με το νομα Πασικλς. Αναφρεται τι πγε τον γι του σε οκο ανοχς και του επε τι με αυτ τον τρπο νυμφετηκε ο πατρας του. πως κι τι επτρεψε στη κρη του, γμο για 30 μρες σε πιθαν μνηστρα.


                   Ιππαρχα & Κρτης σε ελαιογραφα

     τανε δσκαλος του Ζνωνα του Κιτια κι αποτλεσε αναμφισβτητα τη μεγαλτερη επιρρο γι' αυτν και την ανπτυξη της Στωικς φιλοσοφας του. Ο Ζνων αναφρεται πντα στο νομα του Κρτη με τον μεγαλτερο σεβασμ κι ορισμνα γεγοντα του Κρτη πιθανν να διασωθκανε χρη στο Ζνωνα. λλοι μαθητς του εναι ο Μητροκλς, ο Μνιμος και πιθανς οι Μνιππος, Κλεομνης, Θεμβροτος και Πασικλς. Ο Κρτης τανε στη Θβα το 307 π.Χ. ταν ο Δημτριος ο Φαληρες εξορστηκε εκε. Λγεται τι πθανε σε μεγλη ηλικα περπου το 285 π.Χ. και θφτηκε στη Βοιωτα.

     Ο Κρτης ο Μαλλτης  Κρτης ο γραμματικς, υπρξεν αρχαος λλην στωικς φιλσοφος απ τους σημαντικτερους γραμματικος και κατασκευαστς υδρογεου σφαρας. δρυσε στη Πργαμο δικ του σχολ κι αντιτχτηκε ριζικ στην Αλεξανδριν διδασκαλα του Αρσταρχου απ τη Σαμοθρκη ως προς τη γραμματικ και την ερμηνεα του Ομρου. Γεννθηκε στη Μλλο της Κιλικας κι γινε φιλσοφος. Το 167 π.Χ. περπου κατ λλους το 169 170 π.Χ. πγε με αποστολ του βασιλι Ατταλο Β' της Περγμου στη Ρμη που δδαξε κι δρυσε τη γραμματικ.
     Ασχολθηκε με το σφαιρικ σχμα της Γης. Ο Ερατοσθνης εχεν δη υπολογσει τη διμετρ της κι εχεν εκφρσει τη θεωρα της Γεωκεντρικτητας. Ο Κρτης ταν ο 1ος που κατασκεασε υδργειο σφαρα, που παρουσασε στη Πργαμο το 150 π.Χ. περπου. Υποστριζε τι η Γη διαιρεται σε 5 ζνες, απ τις οποες 2 πολικς, 2 εκρατες και 1 καυτ, εν τη διαρεσε σε 4 κατοικσιμες και μη περιοχς. Ισχυρζονταν τι οι πολικς ζνες τανε πολ ψυχρς και δυσμενες για την ανπτυξη της ανθρπινης ζως, εν ο Ισημερινς ταν πολ καυτερς κι επσης δυσμενς. Υπρχαν μως και 2 εκρατες ζνες. Η οικουμνη, που τανε δικς του ορισμς, περιεχε λες τις ττε γνωστς περιοχς της Ασας, Αφρικς κι Ευρπης. Οι λλες 3 περιοχς ταν oι Περοικoι, Αντποδες κι Αντοικοι.


                        H Yδργειος κατ τον Κρτη!

     Oι Περοικoι κι Αντποδς του (150 π.χ.) υπρχουν αναμφισβτητα κι αντιστοιχον κατ προσγγιση στη Βρεια Αμερικ και τη Ντια Αμερικ αντστοιχα, αλλ η πειρος Αντοικοι, Terra Australis, δεν αντιστοιχε, εκτς απ θρασματα (Αυστραλασα, Ντια Αφρικ). Κι ο Ωκεανς στη πραγματικτητα περιβλλει τον πλαντη, αλλ στις 60 μορες ντιο γεωγραφικ πλτος, χι στον Ισημεριν. ξερε επσης τι οι εποχς του κλματος στο βρειο ημισφαριο ταν αντθετες με αυτς στο ντιο ημισφαριο. Οι ιδες του τανε σημαδιακς για την επιστμη απ την αρχαιτητα και μχρι τα τλη του μεσαωνα. Συνταξε πολυριθμα συγγρμματα κι εξηγσεις του Ομρου, απ τα οποα σζονται μνο ττλοι και μερικ αποσπσματα.
     Πιθαντατα απεβωσε το 145 π.Χ.

     Ο Κριναγρας (Μυτιλνη, 70 65 π.Χ. - 10 μ.Χ.) ταν αρχαος λληνας ποιητς που ζησε τμμα της ζως του στη Ρμη. Πριν εγκατασταθε εκε εχε πει δο φορς σαν πρεσβευτς της πατρδας του, το 45 και το 26 π.Χ.. Προσκολλθηκε στην οικογνεια του Αυγοστου κι αφιρωσε πολλ του επιγρμματα σε μλη της. Θεωρεται απ ορισμνους ως νας απ τους καλτερους ποιητς της ΠΑ. Ο Albin Lesky τονε θεωρε «φορα νεωτερισμο», καθς τα επιγρμματ του αντλσανε στοιχεα εκτς του παλαιο θεματικο κκλου, εν ο Ελτης τον παρουσιζει σα ξεριζωμνο ειδωλολτρη, ελσσονα ποιητ, στον οποο πτρωνες ανθεταν τη συγγραφ επιγραμμτων, απ τα οποα λιγοστ μνο φρουν χνη αυθεντικς ποιητικς φωνς. Σζονται 52 του επιγρμματα, απ το Στφανο του Φιλππου.


Λ
Λκων, Λεωνδας ο Αλεξανδρες, Λεωνδας ο Ταραντνος, Λιβνιος, Λουκιανς ο Σαμοσατες, Λουκλλιος, Λυσστρατος

     Για τον Λκονα δεν χουμε καθλου στοιχεα.

     Ο Λεωνδας ο Αλεξανδρες ταν λλην επιγραμματοποις του 1ου μ.Χ. αι. Γεννθηκε στην Αγυπτο και πγε στη Ρμη που εργστηκε σα γραμματικς. γραψε 3 βιβλα επιγραμμτων που τα ονμασε “Χριτες” και τ’ αφιρωσε στον αυτοκρτορα. Πολλ απ' τα επιγρμματ του εναι ισψηφα, δηλ. κθε δστιχο του καθενς δνει το διο θροισμα αν τα γρμματ του ληφθον υπ’ ψιν σαν (ελληνικο) αριθμο. Στη ΠΑ σωθκανε 43 περπου επιγρμματ του. Επσης αναφρεται και με το νομα -καθ' υπθεσιν- Ιολιος Λεωνδας, στο γρμμα Ι!


     Ο Λεωνδας ο Ταραντνος ταν αρχαος λληνας ποιητς επιγραμμτων απ τον Τραντα, που κμασε μεταξ του 300 και του 250 π.Χ. Σωθκανε πολλ επιγρμματ του, πνω απ 100 στη ΠΑ. Μιμεται την Αντη απ τη Τεγα. Τα ργα του αναφρονται στο μεγαλτερο μρος τους στον εργαζμενο λα. Φτωχς και περιπλανμενος κι ο διος, γρφει επιγρμματα για ταπεινος ανθρπους, ψαρδες, κλστριες, γεωργος, εργτες, κλπ.. Κατρθωσε να απεικονσει με γοητευτικ τρπο τη φτωχ κι εργατικ ζω, με τις χαρς που προσφρει η Φση στον νθρωπο. Το λεξιλγι του περιλμβανε σπνιες λξεις καθς και δικς του σνθετες, ανακατεμνες με τις πιο κοινς καθημερινς. τανε, σμφωνα με τον Μενρδο, ο ποιητς του προλεταριτου, μεταχειρστηκε μως και τη «μεγαληγοραν του Ασιανο φους» (Τρυπνης). Η επδρασ του στους μεταγενστερους τανε μεγλη. Σζονται 105 επιγρμματ του απ το Στφανο του Μελεγρου.

     Ο Λιβνιος ευρσκεται ολκερος ΕΔΩ!

     Ο Λουκιανς ο Σαμοσατες βρσκεται στο Στκι, κι εναι ΕΔΩ!


     Ο Λουκλλιος ταν λληνας σατιρικς ποιητς (139-59 π.Χ,). ζησε την εποχ του Νρωνα, ο οποος τον χρηματοδοτοσε. σκωψε με μεγλη δναμη τους δοκησσοφους και σολοικζοντες γραμματικος, ποιητς, ρτορες, φιλοσφους, μουσικος, αστρολγους και σατρισε ψηλος, κοντος, αδνατους, γρις, πυγμχους, γιατρος, δειλος κ.τ.λ. Περιλαμβανταν στο Ανθολγιο του Διογενιανο και σθηκαν 180 επιγρμματ του στη ΠΑ, μως τα 57 αμφισβητονται.

     Ο Λυσστρατος ταν Αθηναος μντης και ποιητς χρησμολογιν που ζησε στα τλη του 6ου στις αρχς του 5ου π.Χ. αι.. Τ' νομ του αναφρεται με επιφλαξη στα κεμενα των εκδσεων της ΠΑ του Waltz και του Paton. Πρκειται για να στχο (ΙΧ 509) που απαντ στον Ηρδοτο και προβλπει την κβαση της ναυμαχας της Σαλαμνας.

Μ
Μγνος Ιατρς, Μακιος Κιντος Κιντος, Μανθων, Μαριανς, Μρκος Αργεντριος, Μρκος ο νετερος, Μελαγρος (επιγραμματοποις), Μνανδρος ο κωμικς, Μενεκρτης ο Σμιος, Μενεκρτης ο Σμυρναος, Μεσομδης, Μμνερμος, Μνασλκας (ποιητς), Μοιρ η Βυζαντα, Μσχος ο Συρακοσιος, Μοκιος Σκευλας, Μονδος Μουντιος, Μουσκιος, Μυρνος

     Ο Μγνος Ιατρς ονομζεται ο επιγραμματοποις, που επγραμμ του στη ΠλΑν (ΕΑ: XVI 270). Δεν μας εναι γνωστς απ λλη πηγ. Ο Paton εκτιμ με επιφλαξη τι ζησε τον 4ο μ.Χ. αι.

     Ο Μακιος Κιντος Κιντος, αναφρθηκε πριν, στο κππα, στο λμμα, Κιντος Μακιος Κιντος.

     
Ο Μανθων, Μανθως, Μανθωνας ταν Αιγπτιος αρχιερας κι ιστορικς που ζησε τον 3ο αι. π.Χ. Καταγταν απ τη Σεβννυτο της Κτω Αιγπτου, αλλ ζησε στη Δισπολη και στην Ηλιοπολη στις οποες ταν αρχιερας. Θεωρεται ο μεγαλτερος Αιγπτιος ιστορικς, γραψε στα Ελληνικ την ιστορα της Αιγπτου απ την αρχαιτητα μχρι την εποχ του Μ. Αλξανδρου. Χρις δε στην ιδιτητ του εχε φιλα με τον Πτολεμαο Β' Φιλδελφο που του ζητοσε τις συμβουλς του. 
Σμφωνα με τον Πλοταρχο, ταν νας απ τους 2 ιερες συμβολους του Φαρα που τους εχε αναθσει τη διδοση της λατρεας του θεο Σραπη, στο να του οποου εναι χαραγμνο τ' νομ του στη βση ενς ανδριντα, στη Καρχηδνα της Αιγπτου. ργα του εναι:

ΑιγυπτιακΗ ιστορα της Αιγπτου γραμμνη σε 3 βιβλα στα Ελληνικ με πλρεις καταλγους λων των Αιγυπτων βασιλων. Τα Αιγυπτιακ φτσανε σε μας μετ απ παρεμβσεις, αφο χει χαθε απ την αρχαιτητα. Διασζεται μνον ο κατλογος των Δυναστειν, να τρτο του καταλγου των ονομτων των βασιλων και μερικ αποσπσματα του κειμνου. Ακμα κι αυτ που διασζονται δεν εναι γνσια γγραφα, αλλ αντγραφο του Βυζαντινο μοναχο Γεργιου Σγγελου και μιας μετφρασης στα αρμενικ. Τα αντγραφα αυτ βασζονται σε αυτ που 'χανε γρψει ο Φλβιος Ισηπος και 2 χριστιανο ιστορικο, ο Αφρικανς κι ο Ευσβιος απ την Καισρεια. Τα κεμενα αυτ χουν εκδοθε απ το Fruin (Leiden 1847), απ τον Müller στον 2ο τμο του Fragmenta historicorum graecorum (Παρσι 1848) κι απ τον Unger (Βερολνο 1867).
* Ββλος Σθεως
* Ιερν Βιβλον
* Επιτομ των φυσικν επιστημν
* Περ εορτν
* Περ αρχασμο και ευσβειας
* Περ κατασκευς κυφων
* Προς Ηρδοτον
* Αποτελσματα, το ποημα
* Επσης διασζεται ν πος σε 6 τμους με ττλο Αποτελσματα που εναι γραμμνο στα Ελληνικ και περιγρφει πως τα στρα επηρεζουν τη μορα των ανθρπων. Το ργο αυτ εκδθηκε απ τον Gronovius, Leiden 1698, απ τους Axt & Rigler, Κολωνα 1832 κι απ τον Köchly στο Corpus poetatarum epicorum graecorum, 7ος τμος, Λειψα 1858Το πος αυτ αν και φρει τ' νομα του εναι μεταγενστερο, σως απ τον 5ο αι. μ.Χ. κι αποτελεται απ διφορα τμματα.

     Στη ΠΑ σζεται νας αμφισβητομενος στχος του (ΙΧ 491).

     Για τον Μαριαν δεν χουμε καθλου στοιχεα.

     Ο Μρκος Αργεντριος ταν αρχαος λληνας επιγραμματοποις. ζησε στα μσα του 1ου μ.Χ. αι. σως εναι ο ρτωρ Αργεντριος που μνημονεεται στις Suasoria του Σενκα. Εναι ποιητς ερωτικς, ξνοιαστος και χαριτωμνος. Σθηκαν 37 επιγρμματ του στη ΠΑ απ το Στφανο του Φιλππου.

     Για τον Μρκο τον νετερο δεν χουμε καθλου στοιχεα.

     Ο Μελαγρος υπρχει ολκερος ΕΔΩ! 

     Ο Μνανδρος ο κωμικς, υπρχει στο Στκι κι εναι ΕΔΩ!

     Ο Μενεκρτης ο Σμιος τανε ποιητς (επιγραμματοποις) του 4ου 3ου π.Χ. αι. Διασζεται 1 αμφισβητομενο μορφο 2στιχο επγραμμ του για τα γηρατει στον 9ο τμο της ΕA (AP IX 55) καθς και πιθανς το επγραμμα 54. Το κεμενο της ΠΑ αποδδει το επγραμμα 54 σε κποιο Μενεκρτη χωρς επιθετικ προσδιορισμ. Κατ συνπεια δε θα μποροσε να λεχθε με απλυτη βεβαιτητα αν ποιητς toy ταν ο Σμυρναος ο Σμιος , σως, κποιος λλος 3ος, αλλ το διο επγραμμα, εμφανζεται ως: «Μενεκρτους Σαμου» στο Στοβαο, καθς επσης και στην Ευφημιαν Συλλογ (συνθως αποκαλομενη στη βιβλιογραφα ως Syll. E.), με την νδειξη «εις γρας». Στη ΠΑ εμφανζονται 3 επιγρμματα με το νομα Μενεκρτης: Βιβλο 9, επγραμμα 54: Μενεκρτους Βιβλο 9, επγραμμα 55: Λουκιλλου μεν Μενεκρτους Σαμου Βιβλο 9, επγραμμα 390: Μενεκρτους Σμυρναου. Στο προομιο της ανθολογας Στφανος του Μελεγρου, αναφρεται τι χει περιληφθε σε αυτν ποιητς με το νομα αυτ χωρς να δηλνεται ποιος απ τους παραπνω εναι.

     Ο Μενεκρτης ο Σμυρναος τανε ποιητς της Ελληνιστικς Εποχς. Διασζονται 2 επιγρμματα του στον 9ο τμο της ΠΑ (το 390,-που φρει το νομ του- κι, σως, το -αμφισβητομενο- 54, Στη ΠΑ εμφανζονται 3 επιγρμματα με αυτ το νομα: Βιβλο 9, επγραμμα 54: Μενεκρτους Βιβλο 9, επγραμμα 55: Λουκιλλου μεν Μενεκρτους Σαμου Βιβλο 9, επγραμμα 390: Μενεκρτους Σμυρναου. Στο προομιο της ανθολογας Στφανος του Μελεγρου, αναφρεται τι χει περιληφθε σ' αυτ ποιητς με το νομα αυτ χωρς να δηλνεται ποιος απ τους παραπνω εναι. Ορισμνοι μελετητς ταυτζουνε τον Μενεκρτη το Σμυρναο, με τον Μενεκρτη τον Εφσιο που μνημονεει ο Βρρων.

     Ο Μεσομδης ταν αρχαος λληνας λυρικς ποιητς και μουσικς απ τη Κρτη, που ζησε το 2ο αι. μ.Χ. κι ευνοθηκε απ το Ρωμαο Αυτοκρτορα Αδριαν. Σωθκανε 2 επιγρμματ του στη ΠλΑν (XIV 63 & XVI 323 στην ΕΑ) κι νας ωραιτατος Υμνος εις Νμεσιν, σημαντικς για τη μελτη της Ιστορας της Μουσικς γιατ διασθηκαν με αυτν αρχαα μουσικ σημεα. Επσης συνγραψε το Εγκμιον Αντινου κι λλα ργα. χουν σωθε διφορα ργα του, ποιματα αλλ και μουσικ μλη (κεμενο και μουσικ). Σε διφορα χειργραφα, με 1η ντυπη κδοση (editio princeps) τη Dialogo della musica antica e della moderna, που τυπθηκε απ τον Βιντσντσο Γκαλιλι (Vincenzo Galilei), πατρα του γνωστο αστρονμου, στη Φλωρεντα το 1581, τα μουσικ μλη (ποιητικ κεμενο και μουσικ) - αρχικ εχαν αποδοθε στο Διονσιο, που 'χε συντξει το κεμενο που προηγονταν αυτν.     Ο Μμνερμος ταν ελεγειακς ποιητς απ τη Κολοφνα της Μ. Ασας, που κμασε τη περοδο 630-600 π.Χ. Θεωρεται πατρας της ερωτικς ελεγεας. Εναι ο ποιητς του ρωτα και της μελαγχολας και τα ποιματ του μιλνε για την ηδον, την απλαυση και το φβο των γηρατειν. Οι αρχαοι τον αποκαλοσαν λιγναιτδη "δι το εμμελς και λιγ" και τον ανφεραν χι ως ελεγειοποι, αλλ σαν αυλητ. Αλλ ο Μμνερμος υπρξε εξαιρετικς ποιητς ελεγειν, εξφρασε προσωπικ συναισθματα και δημιοργησε υποκειμενικ ποηση. Η αγωνα για τα γερατει τον απασχλησε ιδιατερα, που την περιγραψε με απλτητα και δναμη.
     Ανμεσα στα σωζμενα ργα του, να ποημα αναφρεται στη διαμχη μεταξ των ιωνικν πλεων της Μ.Ασας και των βασιλιδων της Λυδας και την αντθεση των ττε κατοκων με τους προγνους τους, που κποτε εχαν νικσει το Λυδ βασιλι Γγη. Ωστσο, τα πιο σημαντικ ργα του ταν μια σειρ απ ελεγεες που αναφρονται στη Νανν, αυλητρδα και, κατ κποιους, αγαπημνη του ποιητ. Στη ΠΑ σζεται 1 επγραμμ του (IX 50). Στη ΠλΑν (στην κδοση του Ιερνυμου ντε Μπος) αναφρεται τι υπρχουν 2.

     Ο Μνασλκας Μνασλκης τανε ποιητς κι επιγραμματοποις απ' τις Πλαταις της Σικυνας στη βρεια Πελοπννησο κι ζησε τον 3ο αι. π.Χ., περπου στο 250 π.Χ.. Ωστσο υπρχουν κι εκτιμσεις που τονε χρονολογονε στον 4ο 2ο αι. π.Χ. Το αποδδονται 18 ποιματα, κυρως ταφικ κι αφιερωματικ κι η πλειοψηφα τους εναι μρος της ΠΑ. Τμματα του ργου του χουν ανακαλυφθε σε ππυρο του 2ου αι. π.Χ., 2 εκ των οποων δε περιχονται σε ανθολογα. Δχτηκε κριτικ για το ργο του απ τον σγχρονο του, Θεοδωρδα τον Συρακοσιο, που τον περιγρφει ως ελεγειοποι που αντγραψε απροκλυπτα τον ελεγειακ ποιητ του 5ου αι. π.Χ., Σιμωνδη τον Κεο. λλες επιρρος που διακρνουνε το ργο του εν' αυτς απ την Αντη και τον Ασκληπιδη τον Σμιο. Οι ιστοριογραφικς πηγς αναφρουν επσης τι του 'χεν απονεμηθε ο τιμητικς ττλος του προξνου στον Ωρωπ.
     Τα παρακτω επιγρμματα αποτελον το διασωζμενο ργο του:
Πρμαχος, Κλελαος, Κλετος, Αλξανδρος, Αλξανδρος υις του Φυλλα, Κλενυμος, Ησοδος, Πομανδρος, Ακρς, Θανοσα ακρς, Αιθυα, Οι λυτρωτς, Αριστοκρτεια, Κλει, Πρκνη, Σριγξ, Ειναλα, Αντιλων.

     Η Μοιρ η Βυζαντα υπρχει στο Στκι κι εναι ΕΔΩ!

     Ο Μσχος ο Συρακοσιος ταν αρχαος λληνας βουκολικς ποιητς και μαθητς του Αλεξανδρινο λγιου Αρσταρχου της Σαμοθρκης. Γεννθηκε στις Συρακοσες της Μεγλης Ελλδας και το κριο μρος του ργου του λαβε χρα στα μσα του 2ου αι. π.Χ.   Απ τα ργα του μας σθηκαν λγα βουκολικ αποσπσματα και το σντομο ειδλλιο Ἔρως δραπτης, που μικρ παιδ ο ρωτας χει εξαφανιστε, κι η μητρα του Αφροδτη, τον παρουσιζει ως επικνδυνο κι ορζει αμοιβ για ποιον τον εντοπσει να φιλ της κι χι μνο. Πιο γνωστ εναι το επλλιο Εὐρπη, που περιγρφει με πολλ χρη την αρπαγ της θυγατρας του βασιλι της Φοινκης απ τον Δα και το γαμλιο ταξδι τους στη ΚρτηΣτα λγα του ργα που διασζονται διακρνεται μια επιρρο απ το Θεκριτο. Τα λοιπ ργα του, 3 αποσπσματα απ βουκολικ ποιματα, καθς κι να επγραμμα σε ελεγειακ δστιχο το οποο κι αποτελε μρος του σματος της ΕΑ. Τα διασωζμενα του βουκολικ αποσπσματα, συντθηκαν σε δακτυλικ 6μετρο και τη δωρικ διλεκτο και δεν ασχολονται τσο με βουκολικ θεματολογα αλλ εστιζουνε κυρως σε ερωτικ και μυθολογικ θματα. Το χαρακτηριστικ αυτ, εκτιμται πως εμφανζεται και στα βουκολικ ποιματα του Βωνα του Σμυρναου.     Η Ευρπη, μαζ και με την Εκλη του Καλλμαχου, εναι απ τα χαρακτηριστικ παραδεγματα του Ελληνιστικο φαινομνου του επλλιου. Εκτιμται πως εναι πολ πιθαν πως το ργο του Μσχου εχε σημαντικ επιρρο στην Ελληνικ βουκολικ ποηση, και πως η επιρρο του ρως Δραπτης γνεται αισθητ στη ποηση του Βωνα και τους στερους βουκολικος ποιητς. Κατ τη περοδο της Αναγννησης το ργο του μεταφρστηκε καθς και μιμθηκε απ συγγραφες πως ο Ιταλς ποιητς του 16ου αι. Τορκουτο Τσο, κι ο γγλος δραματικς ποιητς Μπεν Τζνσον. Στο παρελθν του αποδδονταν κι λλα 2 ποιματα που σμφωνα με μεταγενστερες εκτιμσεις δεν ανκουνε σ' αυτν, ωστσο συχν συμπεριλαμβνονται στις συλλογς των ργων του. Το πλον γνωστ εναι ο Επιτφιος Βωνος για το Βωνα τον Σμυρναο, ο οποος εχε μια μακρ παρδοση στη βουκολικ ποηση. Το λλο πρκειται για το Μεγρα που αναφρεται στη Μεγρα της μυθολογας που ταν σζυγος του Ηρακλ, και περιχει διαλγους σε επικ φος μεταξ της μητρας και της συζγου του κατ την απουσα του. Πρα απ τη ποηση του ταν επσης γνωστς και για το γραμματικ του ργο, απ το οποο δεν διασζεται τποτα.

     Για τον Μοκιο Σκευλα δεν χουμε καθλου στοιχεα.

     Ο Μονδος Μουντιος (λατ: Mundus Munatius) Μονδος Επιγραμματικς ταν αρχαος λληνας επιγραμματοποις του οποου το ργο περιλαμβνεται στην ΕΑ και θεωρεται πως ζησε μετ τον 1ο αι. μ.Χ. μιας και το λατινογενς νομα του δεν τανε κοιν κενη την εποχ. Απ τα επιγρμματα του διασζεται μνο να ποιμα σχετικ με τα ερεπια των Μυκηνν, στο 9ο βιβλο της ΠΑ, επγραμμα 103 (AP IX 103).

     Ο Μουσκιος ταν αρχαος λληνας ποιητς γνωστς μνο απ τη ΠΑ στην οποα σζεται μνον 1 επγραμμ του (ΙΧ 39), το οποο απ το Διογνη Λαρτιο (ΙΙΙ 33) αποδδεται στον Πλτωνα.

     Ο Μυρνος εναι γνωστος ποιητς, που ζησε τον 1ο π.Χ. τον 1ο μ.Χ. αι. και περιλαμβαντανε στο Στφανο του Φιλππου. Απ τον Reiske (Ρισκε) διατυπθηκε η ποψη τι πρκειται για το Ρωμαο λγιο Licinius Varron Murena. Στη ΠΑ σζονται 4 επιγρμματ του.

Ν
Νστωρ ο Λαρανδες, Νστωρ ο Νικαες, Νικανετος, Νκανδρος ο Κολοφνιος, Νκαρχος, Νικας (επιγραμματοποις), Νικδημος ο Ηρακλετης, Νικμαχος, Νουμνιος ο Ταρσες, Νοσσς

     Ο Λεκιος Σεπτμιος Νστωρ (Lucius Septimus Nestor) Νστωρ ο Λαρανδες, ταν λληνας ποιητς με καταγωγ απ τα Λρανδα στη Λυκαονα κοντ στη Καππαδοκα της Μ.Ασας, που ζησε τλη 2ου μ' αρχς 3ου αι. Συνθεσε αρκετ ποιματα σχετικ με διφορα θματα κατ τη παρδοση των ελληνιστικν ποιητν πως οι Νκανδρος και Παρθνιος, ωστσο το σημαντικτερο ργο του φανεται πως υπρξε η λειπογραμματικ Ιλιδα στο οποο κανε επδειξη της ποιητικς δεξιτητας του και των γνσεων του περ των Ομηρικν κειμνων. Αν κι υπρξε φημισμνος κατ την εποχ που ζησε, διασζονται πολ λγα αποσπσματα απ το συνολικ ργο του, ωστσο η επιρρο που σκησε διακρνεται στα Διονυσιακ του Νννου ο οποος υιοθτησε στοιχεα απ τον γιο του Νστωρα, τον Πεσανδρο, ο οποος επσης υπρξε ποιητς.
     Το λεξικ Σοιδα (10ος αι.) ονομζει τον Νστωρα ως τον συγγραφα 2 ποιημτων, της λειπογραμματικς Ιλιδας (Ἰλιὰς λειπογρμματος) και του ργου Μεταμορφσεις, εν σημεινει πως γραψε κι λλα ποιματα τα οποα ωστσο δεν αναφρει τους ττλους τους. Αρκετ αποσπσματα απ τις Μεταμορφσεις μεταφρθηκαν στο ποιητικ σμα κειμνων της ΕΑ. Δεν διασζονται αποσπσματα απ την Ιλιδα, αλλ θεωρεται πως το ποιμα αφοροσε την δια την δια του Ομρου, με τη διαφορ το γρμμα που αντιστοιχοσε στην αρθμηση της κθε ραψωδας (π.χ. Α´, Β´ κτλ) απουσαζε εντελς απ το κεμενο και γνοντανε χρση εναλλακτικν λξεων που δεν το περιεχαν. Ο μεταγενστερος ποιητς, Τριφιδωρος (4ος-5ος αι.), γραψε λειπογραμματικ Οδσσεια ακολουθντας την δια πρακτικ με τον Νστωρα.
     Υπρχουνε κι λλα ργα που του αποδδονται απ το σγγραμμα Γεωπονικ (10ος αι.), τα οποα αφορον συγγρματα διδακτικς ιατρικς ποησης πως ο Ἀλεξκηπος (προστατευμνος κπος) κι η Πανκεια. Συγκεκριμνα σε τι αφορ τον Αλεξκηπο εκτιμται πως ανκει στην παρδοση του γραπτο των Αλεξιφαρμκων του Νκανδρου. Πολ πιθανς πρκειται για το διο τομο στο οποο αποδδεται το ργο Ἀλεξανδρεις απ τον Στφανο Βυζντιο που το χρησιμοποησε ως πηγ τοπονυμων. Ενδεχομνως το ργο αφορ τον Ρωμαο αυτοκρτορα του 3ου αι., Αλξανδρο Σεβρο, αν κι εναι επσης πιθαν να πρκειται για τον Μγα Αλξανδρο  και σγκριση μεταξ τους.

     Για τον Νστορα τον Νικαα, δεν υπρχουνε διλου στοιχεα.

     Ο Νικανετος ἐποποις ταν αρχαος λληνας επιγραμματοποις κι επικς ποιητς του 3ου αι.π.Χ. που 'ζησε στη Σμο κι εχε καταγωγ απ' τ βδηρα της Θρκης. Διασζονται 6 επιγρμματα του στη ΠΑ, εν 1 απ' αυτ αμφισβητεται. Αναφρεται απ τον Στφανο Βυζντιο ως νας απ τους γνωστος Αβδηρτες επικος ποιητς. Σζονται επσης 6 στχοι απ το ργο του Λρκος.

     Ο Νκανδρος ο Κολοφνιος (4ος π.Χ- 3ος π.Χ αι.)γεννθηκε στη Κλρο, κοντ στη Κολοφνα, γιος του Δαμαου, που η οικογνει του ταν υπεθυνη απ γενι σε γενι για το ιερατεο του Απλλωνα, υπρξε κι ο διος ιερες του. κμασε κατ τη βασιλεα του Αττλου Γ' της Περγμου. τανε σγχρονος του Αρτου και του Θεοκρτου.

     Απ ναν αρκετ αριθμ βιβλων που γραψε, πρζα κι μμετρο στχο, μνο 2 διασζονται ολκληρα. Αυτ εναι:

   Τα Θηριακ, εναι ποημα σε δακτυλικ 6μετρο, αποτελομενο απ 958 στχους. Περιγρφεται η φση δηλητηριωδν ζων και τις επιδρσεις των δηλητηρων τους που προκαλονε, καθς και τα αντστοιχα αντδοτα. Περιγρφει 14 εδη ιοβλων ερπετν. Στο διο ργο αναγρφονται 125 φυτ. Εναι ο 1ος αρχαος λληνας που αναφρει την ιατρικ χρση των βδελλν.

   Τα Αλεξιφρμακα, αποτελεται απ 630 στχους στο διο μτρο, που αναφρονται γενικ στα δηλητρια αναλοντας 19 εξ αυτν, 8 ζωικν κι 11 φυτικν, εν παρλληλα παρχει συνταγς για την αντιμετπισ τους. Σημαντικ μρος αυτο του συγγρμματος βρσκεται σμερα στη Μον Ιβρων στο γιον ρος. Η κρια πηγ πληροφοριν του Νικνδρου φρεται ο ιατρς Απολλδωρος.

     3 επιγρμματ του απ τον Στφανο του Μελαγρου σζονται στη ΠΑ (VII 435, VII 526, IX 503A).
λλα ργα που εχε συγγρψει που δεν χουν μως διασωθε εναι:

Αιτωλικ (Γεωγραφικ σως περ πανδας και χλωρδας)
Βοιωτικ (ομοως με παραπνω)
Γεωργικ
Εξηγητικ εις Ιπποκρτην
Ετεριομενα, το σγγραμμα αυτ εχε σχολισει ο Αντωννος Λιβερλις κι ο Οβδιος.
Ευρπεια
Θηβακ
Ισεων συναγωγ βιβλα 3.
Κολοφωνιακ
Κυνηγετικ Θηρευτικ
Μελισσουργικ
Οιτακ
Οφιακ
Περ ποιητν
Προγνωστικ, που πιθανς αναφρονταν στα πρτα συμπτματα δηλητηρισεων.
Σικλεια

     Τα ργα του επαινθηκαν απ τον Κικρωνα (De oratore, i. 16), γιναν αντικεμενο μμησης του Οβιδου και του Λουκιανο, και χρησμευσαν συχν ως πηγς για τον Πλνιο κι λλους συγγραφες.


     Ο Νκαρχος ταν λληνας επιγραμματοποις του 1ου μ.Χ. αι.. Για τη ζω του δε διαθτουμε πληροφορες. Αρκετ επιγρμματ του σζονται στη ΠΑ εν αποσπσματ του βρεθκανε και σε παπρους στην Οξρρυγχο* της Αιγπτου.

     Ο Νικας απ τη Μλητο (αναφερμενος στη διεθν βιβλιογραφα και Νικας ο Μιλσιος), ταν ιατρς, λγιος, ποιητς κι επιγραμματοποις του 3ου αι. π.Χ, συμμαθητς του φημισμνου, αργτερα, ιατρο Ερασστρατου και στενς φλος του ποιητ Θεοκρτου. Τον αναφρει στο ειδλλι του με ττλο Κκλωψ (Ειδλλιο XI), καθς και στο ειδλλιο αρ. 28 XXVIII (Ηλακτη) με το οποο συνοδεει το δρο του, να αδρχτι (ηλακτη) απ ελεφαντδοντο, προς τη σζυγο του Νικα, Θευγενὶδα, για να την ευχαριστσει για τη φιλοξενα. Ο Μελαγρος τον αναφρει στο εισαγωγικ του ποημα στο Στφαν του, εκε που παρομοιζει τους ποιητς με λουλοδια του στεφνου ως «χλοερν τε σσιμβρον Νικου», που το σσιμβρο, (αναφερμενο και σκμβρο συσμβριο) αναφρεται φυτ, το οποο περιγρφεται στα Γεωπονικ (περ σκμβρα) ως «ορξεως ενεργητικν και ρων κινητικν». Σημεινεται τι η παρομοωση του Μελεγρου, γνεται με φυτ με θεραπευτικς ιδιτητες, συσχετζοντας το ιατρικ του επγγελμα. Τα επιγρμματα που αποδδονται σε αυτν εναι στη ΠΑ τα VI 122, 127, 170, VII 200, IX 315, 564, 398 εν στη ΠλΑν βρσκονται και τα XVI 188, 189 που δεν υπρχουνε στη ΠΑ.

     Οι Νικδημος ο Ηρακλετης, Νικμαχος, Νουμνιος ο Ταρσες, στερονται λοιπν στοιχεων, δυστυχς.


     Η Νοσσς Νσσις υπρχει στο Στκι κι εναι ΕΔΩ!

Ξ

Ξενοκρτης, Ξενκριτος ο Ρδιος, Ξενοφνης ο Κολοφνιος

     Ο Ξενοκρτης ο Χαλκηδνιος τανε πλατωνικς φιλσοφος και μαθηματικς. Γεννθηκε περπου 396-5 π.Χ. στη Χαλκηδνα και πθανε το 314 π.Χ. στην Αθνα. ταν ο 3ος διευθυντς (σχολρχης) της Ακαδμιας μετ τον θνατο του Πλτωνα και ανλαβε μετ το θνατο του Σπευσππου το 339 π.Χ.. Η θητεα του ολοκληρθηκε μαζ με το φυσικ του θνατο το 314 π.Χ. Ο Ξενοκρτης παρ'λο που μχρι την ηλικα των 30 διγε βο σωτο, ταν εισλθε στην Ακαδημα Πλτωνος λλαξε, και χαιρε της αμριστης εκτμησης των Αθηναων ως ντρας ηθικς και εγκρατς. Χαρακτηριστικ εναι πως αναφορς της εποχς σημεινουν πως απκρουσε τις ερωτικς προτσεις δο εκ των καλυτρων εταρων της εποχς πως η Λας κι η Φρνη.
     Υπρξεν απ τους πλον πιστος στον Πλτωνα. Ως διευθυντς της Ακαδμιας εκλχτηκε απ τα γραμμνα μλη με συνυποψφιους ως επ το πλεστον ξνους (μη Αθηναους πολτες). Η διαδικασα αυτ ταν πρωτγνωρη με δεδομνο τι ο προηγομενος (Σπεσιππος) ορστηκε απ'ευθεας απ τον Πλτωνα. Η εκλογ του Ξενοκρτη εχε ως αποτλεσμα την ντονη αντδραση του Αριστοτλη που δεν ταν Αθηναος κι ως επακλουθο την αποχρηση του και την δρυση απ μρους του νας φιλοσοφικς σχολς (Περιπατητικ Σχολ). Σε αντθεση με τον Σπεσιππο διμενε στους χρους της Ακαδμιας πως μεταγενστερα ο Πολμων κι ο Αρκεσλαος. Κατ τη διρκεια της θητεας του ο μετπειτα διδοχς του, Πολμων, εισλθε στο χρο που δδασκε τρεκλζοντας κι εμφανς μεθυσμνος. Ο Χαλκηδνιος φιλσοφος παρμεινε απαθς και συνχισε τη παρδοση του ως το τλος, γεγονς που συγκλνισε τον Πολμονα, λλαξε ρδην τον τρπο ζως του και τον μεττρεψε σε φλο της σχολς και της φιλοσοφας.
     σως το σημαντικτερο επτευγμ του (πρα απ τα δικ του ργα τα οποα δε διεσθησαν στο σνολο τους) ταν η επεξεργασα και συμπλρωση του λου πλατωνικο συστματος, δηλαδ, ενς οντολογικο κι ανθρωπολογικο οικοδομματος. Βσει των ττλων των 72 ργων του και των λγων αποσπασμτων που γνωρζουμε, τα βασικ στοιχεα του ργου του συνκλιναν στη Λογικ, τη Γνωσιοθεωρα, και τα Μαθηματικ. Η φυσικ και πολιτικ φιλοσοφα δεν ανκαν στα πεδα ενδιαφροντς του. Απ τα στοιχεα που διαθτουμε πρπει να ταν ο 1ος που ανδειξε τη 3μερ δικριση της Φιλοσοφας σε λογικ, φυσικ και ηθικ. Ασχολθηκε κυρως με τη φση των Θεν και τη σχση τους με τα ουρνια σματα και την Ηθικ και τις προεκτσεις της στη καθημεριν ζω. τανε γνστης κι ευνοκ διακεμενος στη Πυθαγρεια διδασκαλα κι εν γνει φιλοσοφα και το γεγονς αυτ τον επηρασε στε να διατυπσει τα Πλατωνικ δγματα επενδεδυμνα με Πυθαγρεια λογικ. Μαθητς του ταν ο Πολμων ο οποος τον διαδχθηκε το 314 π.Χ., ο Ζνων ο Κιτιες, ο Επκουρος κι ο Κρτης ο Αθηναος.

     Ο Ξενκριτος ο Ρδιος ταν αρχαος λληνας επιγραμματοποις απ τη Ρδο και δε γνωρζουμε πολλ για τη ζω του. Διασζονται 2 επιγρμματα στην ΕΑ, το Εις Λυσιδκην ναυαγσασαν Κυμααν (AG VII 291) για το κενοτφιο μιας ναυαγο μ' αυτ τ' νομα και το Εις γαλμα Ερμο (AG XVI 186) σχετικ με μια ερμ (λθινη στλη με προτομ νδρα) που εχεται ν' αποκτσει χρια και πδια στε να αγωνιστε στη παλαστρα. Εκτιμται πως ζησε σε κποια χρονικ περοδο ανμεσα στον 3ο αι. π.Χ. και 1ο αι. μ.Χ.

     Ο Ξενοφνης ο Κολοφνιος υπρχει ολκληρος ΕΔΩ!

Ο

Οινμαος ο Γαδαρηνς, μηρος, Ονστης, νεστος ο Βυζντιος, νεστος ο Κορνθιος

     Ο Οινμαος ο Γαδαρηνς τανε κυνικς φιλσοφος των ρωμακν χρνων, που 'ζησε στα χρνια του αυτοκρτορα Αδριανο και πριν απ τον Πορφριο. Εχε τοποθετηθε κατ της μαντεας και των χρησμν. Η φιλοσοφα του μως συνστατο χι τσο πολ σε κποιο συγκεκριμνο σστημα, αλλ σε ναν αυθρμητο κι ασυγκρτητο τρπο σκψης και ζως. Φανεται τι συνγραψε αρκετ ργα, απ τα οποα μως αναφρονται οι εξς πντε ττλοι:

Περ της Ομρου φιλοσοφας
Περ κυνισμο
Περ Κρτητος, Διογνους κι λλων κυνικν
Αυτοφωνα του κυνς
Φωρ γοτων

     Σημαντικ αποσπσματα του ργου του διασθηκαν απ τον Ευσβιο, που λει πως γραφεν ασταμτητα σα να 'ταν υπ την επιρρο κποιου δαμονα. Σ' αυτν αποδδεται το επγραμμα ΙΧ 479 της ΠΑ.

     Ο μηρος υπρχει στο Στκι κι εναι ΕΔΩ! 

     Με το νομα αυτ (Ονστης νεστος) υπρχουν 8 επιγρμματα στη ΠΑ. 1 επγραμμα ακμη (VII 274) αποδδεται στον νεστο τον Βυζντιο κι λλο 1 (ΙΧ 216) στον νεστο τον Κορνθιο. Ο Jacobs δε διαχωρζει τους ποιητς των 10 αυτν επιγραμμτων στον κατλογ του οτε ο Waltz στα βιογραφικ του των ποιητν. Ο Beckby αντθετα δχεται την παρξη 2 ποιητν. Πρκειται, κατ τον Waltz, για αυλικ ποιητ της εποχς του Αυγοστου, -πργμα μλλον ασαφς-, ρωμακς μλλον καταγωγς, πως υποδηλνει το νομ του, που περιλαμβανταν στο Στφανο του Φιλππου.

Π
Παγκρτης, Πμφιλος, Παντλειος, Παρμενων (επιγραμματοποις), Παρμνων, Πεσανδρος ο Ρδιος, Πρσης ο Θηβαος, Πρσης ο Μακεδν, Πρσης ο ποιητς, Πνυτος, Πσων, Πιττακς, Πλτων, Πλτων ο κωμικς, Πολμων Α ο Ποντικς, Πολαινος ο Σρδιος, Πολστρατος, Πομπιος ο νετερος, Ποσεδιππος, Πραξιτλης, Πτολεμαος (επιγραμματοποις), Πυθαγρας, Πωλλιανς

     Για τους: Παγκρτη, Παντλειο, Πρση Μακεδνα, Πρση ποιητ, Πνυτο, Πσωνα, Πλτωνα νετερο, Πολστρατο και Πομπιο νετερο, δυστυχς δεν χουμε καθλου στοιχεα.

     Ο Πμφιλος τανε ζωγρφος του 4ου αι. π.Χ. απ την Αμφπολη, μαθητς του Ευπμπου και δσκαλος του Απελλ που δρυσε το 360 π.Χ. σχολ ζωγραφικς στη Σικυνα, της οποας κορυφαος εκπρσωπος ταν ο Πολκλειτος. Απβλεπε κυρως στην ακρβεια των αναλογιν κι απαιτοσε για το λγο αυτ απ τους μαθητς του τη σπουδ της γεωμετρας. Ενργησε και πτυχε την εισαγωγ της ζωγραφικς στα σχολεα. Δδασκε επ μισθ, να τλαντο που παιρνε για διδασκαλα 12 ετν. Μνημονεονται δυο εικνες, η εν Φλειοντι νκη των Αθηναων κι ο Οδυσσας επ σχεδας. Επσης συνγραψε περ ζωγραφικς και ζωγρφων και φρεται να 'χει αφσει κι επιγρμματα, αλλ τοτο δεν εναι σγουρο.

     Ο Παρμενων το Μακεδν επιγραμματοποις που 'ζησε την εποχ του Αυγοστου. Στη ΠΑ σζονται 15 επιγρμματ του απ' το Στφανο του Φιλππου.

     Με το νομα αυτ (Παρμνοντος) σζεται στη ΠΑ το επγραμμα XΙΙΙ 18. Το νομα αυτ αναφρεται στο ποημα ως νομα του αφιερωτ κι οι φιλλογοι θεωρον αδικαιολγητη τη τατισ του με τον ποιητ και το επγραμμα αδσποτο. Ο Πτον αποδδει το επγραμμα στον Παρμενωνα.

     Ο Πεσανδρος ο Ρδιος ταν αρχαος λληνας επικς ποιητς των μσων του 7ου αι. π.Χ. απ τη πλη Κμειρο. Οι Αλεξανδρινο γραμματικο τονε θεωροσαν κορυφαο ποιητ, ισξιον Ομρου κι Ησιδου. Το πος του, Ηρκλεια εξυμνοσε σε 12 ραψωδες τους ισριθμους θλους του Ηρακλ. Ο Πεσανδρος ταν ο 1ος που τονε περιγραψε να φρει ρπαλο. Μολοντι απ το ργο αυτ σθηκαν μνο 3 στχοι, εναι γνωστ τι εχε πολ μεγλη επδραση κατ την αρχαιτητα. Αυτς διεμρφωσε τον θρλο του, φτιχνοντας απ προγενστερες διηγσεις μα συνεκτικν αφγηση, που γινε απ ττε αυθεντικ για τον Ηρακλ και τον κκλο των θλων του.
     Στον Πεσανδρο αποδδεται κι 1 επγραμμα της ΠΑ (VII 304).

     Ο Πρσης ο Θηβαος ταν επιγραμματοποις στην ΕΑ. Στη ΠΑ υπρχουν 9 επιγρμματ του, ανμεσα στα οποα κι εξαρετα επιτμβια επιγρμματα, εν στη ΠλΑν υπρχουνε τα 5. Ο ποιητς αναφρεται πως χει παρμοιο φος με αυτ του Αδαου με την δια απλοκτητα και καλ γοστο, αλλ μικρτερη δναμη. Στο προομι του στο Στφανο, ο Μελαγρος αναφρεται στον Περσα ως «εὐδη σχοῖνον ἀμησμενος». Σ' λλο επγραμμα αναφρεται και κποιος Πρσης ο Μακεδν αν και το φος των ποιημτων δε δεχνει διαφορετικ σμφωνα με τον Mackail.

     Ο Πιττακς ο Μυτιληναος υπρχει στο Στκι κι εναι ΕΔΩ!

     Ο Πλτων υπρχει στο Στκι κι εναι ΕΔΩ!

     Ο Πλτων ο κωμικς ταν Αθηναος ποιητς της αρχαας αττικς κωμωδας, σγχρονος του Αριστοφνη (τλη 5ου-αρχς 4ου π.Χ. αι.). Στην Σουδα αναφρονται 30 ττλοι ργων του, ορισμνα απ τα οποα θεωρονται νθα. Στα πριμα ργα του ασχολθηκε με πολιτικ θματα κι εναι χαρακτηριστικ τι δωσε σε αρκετς απ τις κωμωδες του τα ονματα των προσπων που σατριζε : Πεσανδρος (422 π.Χ.), Κλεοφν, Υπρβολος (419 π.Χ.) λλα ργα του με πολιτικ περιεχμενο εναι : Νκαι (420 π.Χ.), Σοφιστα (411 π.Χ.) και μετ το τλος του Πελοποννησιακο Πολμου οι Πρσβεις, Συμμαχαι, Ελλς. γραψε και κωμωδες με μυθολογικς υποθσεις (δωνις, Γρπες, Ευρπη, Ζευς κακομενος, Μενλεως, Φων). Η κωμωδα Αφ' ιερν (387 π.Χ.) πρπει να ταν η τελευταα του. Αποσπσματα μνο σθηκαν απ τα ργα του κι απ αυτ διαπιστνεται τι γλσσα και μτρο μοιζουνε πολ με του Αριστοφνη. Σζεται επσης στη ΠΑ το επγραμμα ΙΧ 359 απ το Στφανο του Μελεγρου, για τη προλευση του οποου στη ΠΑ αναφρεται τι εναι του Ποσειδππου, κατ' λλους μως εναι δικ του.

     Ο Πολμων Α' ο Ποντικς, γιος του ρτορα Ζνωνα της Λαοδικεας, τανε βασιλις του ανατολικο τμματος του Πντου (37-8 π.Χ.), τον οποον εγκατστησε στο θρνο ο Μρκος Αντνιος ως ανταμοιβ της βοθειας που προσφερε στους Ρωμαους εναντον των Πρθων. 3 επιγρμματα της ΠΑ αποδδονται σ' αυτν (V 68, IX 746, XI 38) εκ των οποων το 1ο αμφισβητομενο. Ορισμνοι φιλλογοι αποδδουνε τα επιγρμματα αυτ στον εγγον του Πολμωνα Β' (38-63 μ.Χ.).

     Ο Πολαινος ο Σρδιος τανε σοφιστς που 'ζησε στη Ρμη την εποχ του Ιουλου Κασαρα. Στη ΠΑ σζονται 4 επιγρμματ του απ το Στφανο του Φιλππου (ΙΧ 1, 7, 8, 9). Απ κποιους ταυτζεται με τον Ιολιο Πολαινο.

     Ο Ποσεδιππος, αναφερμενος και ως Ποσεδιππος ο Πελλαος, αλλ κι ως ο επιγραμματογρφος ταν επιγραμματοποις απ τη Πλλα. Γεννθηκε περ το 300 π.Χ., ζησε στη Σμο, που συνδθηκε με τον Ασκληπιδη και τον Ηδλο κι εγκαταστθηκε τελικ στην Αλεξνδρεια. Αποδδεται σ' αυτν να πος υπ τον αδιευκρνιστο ττλο Ασωπα Αισπεια (και ;) Αιθιοπα, αλλ και δυο πιθανς συλλογς επιγραμμτων, ο Σωρς και τα Επιγρμματα. Η πηγ που αναφρει γι' αυτ, εναι ξεκθαρη στο τι στο 1ο υπρχαν επιγρμματ του, αλλ χι αν αποτελετο μνο απ δικ του αν ταν τανε συλλογ με επιγρμματα απ διαφρους ποιητς αν τη συλλογ την εχε κνει ο διος, εν για το 2ο, φανεται τι ο Ποσεδιππος εχε λεγχο του κειμνου. Οι μελετητς εκτιμον τι στα Επιγρμματα εχε συλλξει λα τα επιγρμματ του. Στη ΠΑ σζονται 22 επιγρμματ του απ το Στφανο του Μελεγρου, με ερωτικ κυρως θμα, ορισμνα εκ των οποων αποδδονται ετε σ' αυτν, ετε σε λλον επιγραμματοποι απ τους συντκτες της Ανθολογας.
     Επιγρμματ του βρεθκανε και στον Ππυρο του Μιλνου*. 2 απ τα 112 επιγρμματα στον ππυρο αυτ αποδδονται στον Ποσεδιππο δη απ γραπτ του Ιωννη Τζτζη. Τα υπλοιπα επιγρμματα δεν εναι γνωστ αν εναι του Ποσεδιππου εναι ανθολογα που περιχει και επιγρμματα του Ποσεδιππου.
νας ιστορικς, Ποσεδιπος απ την Κνδο, εικζεται τι εναι πιθαν να εναι ο διος ο επιγραμματοποις. Αυτ προκπτει απ να παρθεμα του απ τον Τζετζ το οποο στο τλος χει επγραμμα του Ποσεδιππου, αλλ και απ λλες περιστσεις.

  * Ο Ππυρος του Μιλνου (αναφερμενος επσημα P. Mil. Vogl. VIII 309) εναι ππυρος του τλους του 3ου - αρχν του 2ου αι. που βρθηκε στην Αγυπτο. Περιχει πνω απ 600 γραμμς με 112 επιγρμματα, απ τα οποα δυο ο Ιωννης Τζτζης απδιδε στον Ποσεδιππο. Τα επιγρμματα του παπρου θεωρονται τι ταν λα ( τα περισστερα) του Ποσειδππου. Ο ππυρος αγορστηκε απ το Πανεπιστμιο του Μιλνου το 1992 και το περιεχμεν του εκδθηκε 1η φορ το 2001, απ τον Guido Bastianini, τον Claudio Gallazzi και τον Colin Austin. Τα επιγρμματα του παπρου του Μιλνου εναι η τελευταα προσθκη στο σμα κειμνων της ΕΑ και χαρακτηρζεται ως το σημαντικτερο ερημα Ελληνιστικς λογοτεχνας του 20ου αι.
Ο Ππυρος του Μιλνου χωρζεται στα εξς εννα κεφλαια:


* Λιθικ 1-20, 20 επιγρ. (το Λιθικ εννοε πολτιμους λθους)
* Οιωνοσκοπικ (21-35, 15 επιγρ.)
* Αναθεματικ (36-41, 6 επ. αφιερματα στην Αρσινη Β, βασλισσα του Πτολεμακο Βασιλεου)
* Επιτμβια (42-61, 20 επ.)
* Ανδριαντοποικ (62-70, 9 επ.)
* Ιππικ (71-88, 18 επ. εξμνηση των νικν που πτυχαν οι Πτολεμαοι σε πανελλνιους αγνες)
* Ναυαγικ (89-94, 6 επ.)
* Ιαματικ (95-101 7 επ.)
* Τρποι (102-109 8 επ. ανμεσα σε λλα, παρουσιζονται και σημαντικο νδρες της αυλς των Πτολεμαων)
* 110-112

     Ο Πραξιτλης υπρχει ολκληρος στο Στκι κι εναι ΕΔΩ! 

     Ο Πυθαγρας υπρχει στο Στκι κι εναι ΕΔΩ! 

     Ο Πτολεμαος ταν λληνας επιγραμματοποις. Τποτα δεν εναι γνωστ για τη ζω του και δε μπορε να ταυτιστε με βεβαιτητα με κανναν απ τους γνωστος Πτολεμαους. Στη ΠΑ σζονται 2 επιγρμματ του.

     Ο Πωλλιανς ταν γραμματικς και ποιητς, που ζησε την εποχ του Αδριανο κι γραψε 2 συλλογς ποιημτων. Στην ΕΑ σζονται 5 επιγρμματ του (ΧΙ 127, 128, 130, 167, ΧVI 150).

Ρ
Ρρος, Ριανς ο Κρης

     Για το Ρρο δεν χουμε καθλου στοιχεα.

     Ο Ριανς ο Κρης ταν λληνας ποιητς και γραμματικς, κτοικος Κρτης, φλος του Ερατοσθνη (275-195 π.Χ.). H Σοδα λει τι αρχικ τανε σκλβος και παρατηρητς στη παλαστρα αλλ' αργτερα στη ζω του απκτησε καλ μρφωση κι αφιερθηκε στη μελτη γραμματικς, μλλον στην Αλεξνδρεια. Ετομασε αναθερηση της Ιλιδας και της Οδσσειας, που χαρακτηρστηκε απ σωστ κρση και ποιητικ αισθητριο, εν τα σχλια περιλαμβνανε συχν δυναμικς παρατηρσεις του. γραψε επσης επιγρμματα, 11 απ' τα οποα σζονται στη ΠΑ και στον Αθναιο και δεχνουνε κομψτητα και ζωντνια. Ιδιατερα γνωστς μως γινε σα συγγραφας επν (μυθολογικν κι εθνογραφικν), το πιο δισημο απαυτ τανε τα 6 βιβλα των Μεσσηνιακν που ασχολονταν με το 2ο Μεσσηνιακ Πλεμο και τη κεντρικ φιγορα του Αριστομνη, τα οποα χρησιμοποιθηκαν απ τον Παυσανα στο 4ο βιβλο του σαν γκυρη πηγ. λλα παρμοια ποιματα ταν τα Αχακ, τα Ηλιακ και τα Θεσσαλικ. Τα Ηρκλεια ταν να μεγλο μυθολογικ πος, μλλον μμηση του ομνυμου ποιματος του Πανυσι, που εχε τον διο αριθμ βιβλων (14).


Σ

Σαβνος ο γραμματικς*, Σμος Σμιος, Σαπφ, Σατριος, Στυρος, Σεκονδος ο Ταραντνος, Σεραπων, Σιμας ο γραμματικς, Σιμας ο Ρδιος, Σιμμας ο Θηβαος, Σιμωνδης ο Κεος, Σκυθνος, Σπεσιππος, Στατλλιος Φλκκος ( Φλκκος**), Στφανος ο γραμματικς, Στρτων ο Σρδειος, Στρβων, Συνσιος ο φιλσοφος, Σωκρτης

     Για τους: Σμο Σμιο, Σεκονδο τον Ταραντνο, Σεραπωνα, Σιμα το γραμματικ, Στφανο το γραμματικ, Συνσιο το φιλσοφο, και Σωκρτη, δυστυχς δεν υπρχουνε καθλου στοιχεα.

     Ο Σαβνος ο γραμματικς τανε ποιητς που εμφανζεται στη ΠΑ (VI 158). Ο Jacobs τον ταυτζει στο κατλογ του με τον Τλλιο Σαβνο. Ο Waltz κι ο Paton τους διαχωρζουν απ’ αλλλων.

     Η Σαπφ υπρχει στο Στκι κι εναι ΕΔΩ!


     Ο Σατριος ταν επιγραμματοποις. Το Παλατιν χειργραφο τον θλει Στριο, ο Πλανοδης Σατριο. Ο Jacobs υιοθετε τη 2η εκδοχ, ο Waltz τη 1η. Ο Paton επιτενει την σγχυση δεχμενος αρχικ την εκδοχ Σατριος αλλ ταυτζοντς τον μετ με τον Στυρο. Το επγραμμα του Στριου Σατριου που σζεται στη ΠΑ εναι το VI 11.

     Ο Στυρος ταν επιγραμματοποις του 1ου π.Χ. αι. Στην ΕΑ σζονται 5 επιγρμματ του (Χ 6, 11, 13, XVI 153, 195). O Πλανοδης αποδδει τα επιγρμματα Χ 5 και Χ 6 στον «Στυρο Θυλλο» αλλ μλλον πρκειται περ σγχυσης οφειλμενης στην γειτναση του Χ 5 (Θυλλου) με το Χ 6 (Σατρου).

     Ο Σιμας ταν λληνας γραμματικς και ποιητς που κμασε περ το 300 π.Χ. και καταγταν απ τη Ρδο. γραψε σγγραμμα λεξικολογικο περιεχομνου (Γλσσαι), μνους (στο Δινυσο, στην Εστα, στον Ηρακλ κ..) και διφορα λλα ποιματα (Απλλων, Γοργ, Μνες).     Στη ΠΑ σζονται περ τα 11 επιγρμματα του (Σιμου, Σιμου Γραμματικο). 3 απ’ αυτ, τα XV 22, 24, 27, χουνε γραφτε τσι στε οι στχοι τους να εικονζουνε το σχμα του αντικειμνου για το οποο μιλον (Πλεκυς, Πτρυγες ρωτος, Ων).

     Ο Σιμμας ο Θηβαος ταν μαθητς του Σωκρτη και φλος του Κβη. Αναφρεται στα απομνημονεματα του Ξενοφντα, στον κκλο του Σωκρτη. Επσης αναφρεται στα ργα του Πλτωνα, Φαδων, Κρτων, Φαδρος και στις 12 επιστολς. Σμφωνα με το Διογνη το Λαρτιο τανε συγγραφας 23 σντομων διαλγων που δεν σζονται σμερα. Στο Σιμμα αποδδεται απ τη ΠΑ το επγραμμα VII 21. Στη ΠλΑν εναι το επγραμμα L.3 T.25 E.39 (σμφωνα με την κδοση του Ιερνυμου ντε Μπος*). Οι περισστεροι κριτικο το αποδδουν στον Σιμα τον Ρδιο.
 * Προσοχ, για να μη μπερδευτομε: Ο Ιερνυμος ντε Μπος (Hieronymus de Bosch) Τζερνιμο ντε Μπος (Jeronimo de Bosch) (1740-1811) τανε ποιητς και σημαντικς λγιος της λατινικς γλσσας. γραψε αρκετ βιβλα, με ιδιατερα σημαντικ το Poëmata (1803) και το Anthologia Graeca, που περιεχε τη ΠλΑν, με μετφραση στα λατινικ. Καμμι σχση με το ζωγρφο. Το νομ του στην κδοση της ΠλΑν αναφρεται ως Hieronymο de Bosch (για την ακρβεια ab Hieronymο de Bosch, δηλαδ του Ιερνυμου ντε Μπς), αλλ σε πνακς του και στον ττλο βιβλων του αναφρεται ως Jeronimo De Bosch Hieronymi De Bosch. Μπορε να αναφρεται και με λλες παραλλαγς π.χ. Hieronimus de Bosch, Geronimo de Bosch, Heinrich van den Bosch, Jeronomio de Bosch, Jeronymo de Bosch Hieronymus Boschius.
     Γεννθηκε στο μστερνταμ στις 23 Μαρτου 1740. ταν μαθητς του Pieter Burman και του Vander Wilp. Στα 20 γινε αρχιγραμματας του Δμου στη γεντειρ του, εργασα που του επτρεπε να ασχοληθε παρλληλα με τη συγγραφ και τη μελτη. Το 1800 πιασε δουλει στο Πανεπιστμιο Λιντε (Leyde). Πθανε εκε 1η Ιουνου 1811.

     Ο Σιμωνδης ο Κεος υπρχει στο Στκι κι εναι  ΕΔΩ! 

     Ο Σκυθνος ο Τιος (απ' τη Τω της Ιωνας) ταν ο ιαμβικς ποιητς του 4ου π.Χ. αι. που μετγραψε σε τροχακ 4μετρα ( επιχερησε να μεταγρψει) το Περ Φσεως φιλοσοφικ ργο του Ηρακλετου, πως μας πληροφορε ο Διογνης ο Λαρτιος επικαλομενος παλαιτερη μαρτυρα του Ιερνυμου του Ρδιου. Στχους του δισωσεν ο Πλοταρχος εν ο Αθναιος κι ο Στοβαος αναφρουν αποσπσματα απ τα πεζ ργα του Ἱστορα και Περὶ Φσεως αντστοιχα. Στο Σκυθνο αποδδονται και 2 επιγρμματα που περιλαμβνονται στο 12ο βιβλο της ΕΑ. λα τα (ελχιστα) διασωθντα αποσπσματα των ργων του, εκτς απ τα επιγρμματα, συμπεριελφθησαν απ τον Χ. Ντιλς στην ανθολογα Poetarum philosophorum fragmenta.

     Ο Σπεσιππος υπρχει στο Στκι κι εναι (κτω απ τη Περικτινη) ΕΔΩ!

     Ο Στατλλιος Φλκκος  Φλκκος, τανε ποιητς του 1ου π.Χ. αι., ρωμακς κατ πσα πιθαντητα καταγωγς, πως υποδηλνει το επθετ του. Δεν εναι τποτα γνωστ για τη ζω του. Ο Waltz πιθανολογε τη τατισ του με τον επικορειο Statilius, που σκοτθηκε το 42 π.Χ. στους Φιλππους πολεμντας στο πλευρ του Βροτου. Στη ΠΑ σζονται περ τα 15 επιγρμματ του προερχμενα απ το Στφανο του Φιλππου.

     Ο Στρβων υπρχει στο Στκι κι εναι  ΕΔΩ!

     O Στρτων υπρξεν λληνας ποιητς. ζησε το 2ο αι. π.Χ. και καταγταν απ τις Σρδεις. Συνθεσε τη περιβητη Μοσα Παιδικ, συλλογ απ 258 παιδεραστικ επιγρμματα 26 ποιητν, που σθηκε ολκληρη και που αποτελε το XII βιβλο της ΠΑ. 98 απ τα επιγρμματα αυτ εναι δικ του. Παρ’ λο το περιεχμεν τους (που στην εποχ του ταν πιτερο αποδεκτ) τα ποιματα αυτ διακρνονται για τη χρη τους και τη κομψτητ τους.

Τ

Τιβριος Ιλλοστριος, Τιμοκρων, Τμων, Τραανς, Τρφων, Τρωλος, Τλλιος Λαυρας, Τλλιος Σαβνος*, Τμνης

     Για τους: Τμων, Τιβριος Ιλλοστριος, Τρφων, Τρωλος, Τλλιος Λαυρας, δεν υπρχουνε στοιχεα δυστυχς.

     Ο Τιμοκρων ταν αρχαος λληνας λυρικς ποιητς, αλλ κι αθλητς του πεντθλου, απ την Ιαλυσ της Ρδου, που ζησε το 1ο μισ του 5ου αι. π.Χ..
Εχε διακριθε ιδιατερα στη ποηση παροινων (σματα τη συνοδεα ονου σε συμπσια κλπ), τα οποα μεττρεπε παρ τις δυσκολες της δωρικς ποησης σε γελοα σματα. Γι αυτ κι απ τον Σουδα κατατσσεται στους ποιητς της παλαις κωμωδας. Μετ τη περοδο των Περσικν Πολμων κατηγορθηκε (471 π.Χ.) τι εμδισε κι εξορσθηκε (αυτ κι οι παρακτω εναι πληροφορες που μας δνει ο Πλοταρχος στη βιογραφα του Θεμιστοκλους). Επιπλον, σατρισε δριμτατα με ποημ του, απ το οποο σθηκαν μλις 15 στχοι, το  Θεμιστοκλ για πολιτικος λγους κι επειδ δεν φρντισε να τον ανακαλσει απ την εξορα. Στο ποημα αυτ, ο Τιμοκρων γρφει τι μονχα νας δκαιος νδρας υπρχει: ο Αριστεδης. Την εποχ που κατηγορθηκε για μηδισμ, γραψε να 5στιχο που ανφερε πως χει κι λλους ομθυμους: «δεν εμαι γω μονχα κολοβ αλεπο, εναι κι λλοι».
     Σατρισε επσης τον Σιμωνδη ως φλαρο και ταυτολγο (ΠΑ, ΧΙΙΙ 31), οπτε ο τελευταος του απντησε με σαρκαστικ επγραμμα (ΠΑ, VII 348). Σε σχλι του ο Τιμοκρων εχεται ο τυφλς Πλοτος να μην υπρχει οτε στη γη, οτε στη θλασσα, αλλ να εξαφανισθε στα Τρταρα, γιατ αυτς εναι ο ατιος για λα τα κακ. Απ το ργο του Τιμοκροντος, εκτς απ το παραπνω επγραμμα, χουν σωθε μνο λγα αποσπσματα, που πρωτοδημοσιεθηκαν απ τον Bergk με τον ττλο Poetae Lyrici Graeci.

     Ο Μρκος Ουλπις Νρβας Τραανς (Marcus Ulpius Nerva Traianus) τανε Ρωμαος αυτοκρτορας απ το 98 ως το θνατ του το 117. Επσημα χαρακτηρισμνος απ τη Ρωμακ Σγκλητο ως optimus princeps (ο καλλτερος ηγεμνας), μεινε στην ιστορα ως νας επιτυχημνος στρατιωτικς-αυτοκρτορας που ηγθηκε της μεγαλτερης στρατιωτικς επκτασης στη ρωμακ ιστορα, οδηγντας την αυτοκρατορα στην επτευξη της μγιστης εδαφικς κτασης. Εναι επσης γνωστς για τη φιλανθρωπικ του διακυβρνηση, επιβλποντας εκτεταμνα προγρμματα ανοικοδμησης δημοσων κτιρων και εφαρμζοντας πολιτικς κοινωνικς πρνοιας, η οποα του χρισε διαρκ φμη ως τον δετερο απ τους πντε καλος αυτοκρτορες που κυβρνησαν σε μα εποχ ειρνης και ευημερας στην περιοχ της Μεσογεου.
     Γεννθηκε 18 Σεπτμβρη 53 μ.Χ.στην επαρχα Βαιτικ. Η μη αριστοκρατικ οικογνεια του Τραανο ταν ιταλικς κι σως ιβηρικς καταγωγς. ταν ο 1ος αυτοκρτορας που δεν ανκε σε ευγεν οικογνεια της Ρμης. Πριν γνει, διετλεσε διοικητς του ρωμακο στρατο στη περιοχ του Ρνου. Επ των ημερν του, η αυτοκρατορα επεκτθηκε σε να και πλοσια εδφη στη περιοχ της Δακας με τους δο δακικος πολμους (101-106), εν ξεκνησε κι εκστρατεα εναντον των Πρθων. Στο οικονομικ πεδο, ελττωσε τους φρους κι ενσχυσε το σστημα δωρεν παροχς σιτηρν (alimenta). Με τα χρματα απ τα πλοσια λφυρα των δακικν πολμων βελτωσε τα οικονομικ των επαρχιακν πλεων, εν αξησε τη κρατικ παρμβαση στη διοκηση διορζοντας λογιστς που επβλεπαν τα οικονομικ των πλεων. Το 104 του απονεμθηκε ο ττλος του optimus princeps.     σως ταν η καλτερη περοδος της ρωμακς αυτοκρατορας, αφο η ακμ της φτασε στο απγει της. Οι αρχαοι συγγραφες εκφρζουνε για το πρσωπ του θαυμασμ που ξεπερν οποιοδποτε λλο πρσωπο. Σημαντικ ταν η δημοτικτητ του, σε αντθεση με τα αισθματα απχθειας για το Δομιτιαν κι η συμφιλιωτικ και μετριοπαθς πολιτικ του προς τη Σγκλητο. Μοναδικ τανε κι η γοητεα της προσωπικτητς του. Οι στρατιτες ταν αφοσιωμνοι στον αυτοκρτορα που μοιραζταν μαζ τους τα λφυρα του πολμου και σχιζε τα ροχα του για να δσει τις πληγς τους. Προσφερε φθονα ρτο και θεματα (panem et circenses) κι ξερε ν' ανεβζει το ηθικ του λαο με τις νκες του. Πθανε στις 8 Αυγοστου 117 κατ τη διρκεια εκστρατεας κατ των Πρθων. Του αποδδονται 2 επιγρμματα της ΠΑ (το αμφισβητομενο ΙΧ 388 και το ΧΙ 418).

     Ο Τλλιος Σαβνος μνημονετηκε στο σγμα στο λμμα, Σαβνος ο Γραμματικς.

     Ο Τμνης τανε ποιητς απ τη Καρα τη Κρτη, που μλλον ζησε στο 2ο μισ το 3ου π.Χ. αι. Στη ΠΑ σζονται 7 επιγρμματ του που περιλαμβανταν στο Στφανο του Μελαγρου.

Φ
Φαεννς, Φαδιμος (επιγραμματοποις), Φλαικος, Φανας ο γραμματικς, Φιλμων, Φιλητς ο Κος, Φλιππος ο βασιλες, Φλιππος ο Θεσσαλονικες, Φιλδημος ο Επικορειος, Φιλσκος, Φιλξενος, Φιλστρατος, Φλων, Φλκκος**, Φρντων, Φωκς ο δικονος, Φωκυλδης

     Για τους: Φαεννς, Φλαικος, Φανας ο γραμματικς, Φιλσκος, Φιλστρατος, Φλων, Φρντων και Φωκς, δυστυχς δεν χουμε καθλου στοιχεα.

     Ο 
Φαδιμος (Phaedimus Epigrammaticus), στο λεξικ Liddell-Scott, θεωρεται πως ζησε το 2ο αι.π.Χ. Ο Mackail εκτιμ πως ο Φαδιμος που του αποδδει η ΠΑ τα επιγρμματα αυτ, εναι ο Φαδιμος ο Βισανθηνς αρχαος λλην επικς ποιητς απ τη Βισνθη (σημεριν Τεκιρντγ, η παλαι Ραιδεστς στη Ανατολικ Θρκη), που σμφωνα με τον Αθναιο, τανε συγγραφας ενς πους με το νομα Ηρκλεια. Η δια εκτμηση γνεται κι απ πηγ που θεωρε τι ο επικς ποιητς ζησε τον 3ο αινα π.Χ.

     Ο Φλιππος Ε' ο Βασιλες υπρχει ολκερος ΕΔΩ!

     Ο Φλιππος ο Θεσσαλονικες υπρχει ολκερος ΕΔΩ!

     Ο Φιλμων υπρχει ΕΔΩ!

     Ο Φιλητς ο Κος Φιλτας (περπου 340 π.Χ. / περπου 285 π.Χ.) ταν αρχαος λληνας ποιητς απ τη Κω κατ την Ελληνιστικ περοδο. τανε γιος του Τλεφου. Αναφρεται τι ταν δσκαλος του Ζηνδοτου του Εφσιου, αλλ και του Αρτου του Σολα κι λλων ποιητν. Στη Κω, γινε επσης δσκαλος του Πτολεμαου Φιλδελφου, που γεννθηκε στο νησ. Στη συνχεια θεωρεται τι πγε στην Αλεξνδρεια γρω στο 297/6 π.Χ., συνοδεοντας τον Πτολεμαο. Περ το 290 π.Χ. επστρεψε στη Κω. Επδρασε σημαντικ στην αλεξανδριν ποηση.     Κρια ργα του ταν ελεγεες. Σε μια συλλογ ελεγειν του δωσε ως ττλο το νομα της ερωμνης του Βιττς Βαττς. χουνε διασωθε μνον αποσπσματα ελεγειν, συγκεκριμνα δυο αποσπσματα απ ελεγεα για τη θε Δμητρα, το επλλιο Ερμς, ερωτικ ποημα με ττλο Παγνια. λλο ργο του ταν το τακτοι γλσσαι με συλλογ λξεων δυσνητων και σπνιων που προρχονταν απ παλαιτερα ποιματα. Στην ΕΑ υπρχουνε 2 επιγρμματα (AP VI 210, AP VII 480), που αποδδονται στον Φιλτα το Σμιο (Φιλτα Σαμου). Μελετητς εκτιμον τι εναι πιθανς το διο πρσωπο με τον Φιλητ τον Κο.

     Ο Φιλδημος (110 π.Χ.-35 π.Χ.) πως κι ο Μελαγρος, γεννθηκε στα Γδαρα της Παλαιστνης κι ταν λληνας επικορειος φιλσοφος και ποιητς, με πλοσιο συγγραφικ ργο. Μετοκησε στην Αθνα που μαθτευσε στην Επικορεια Φιλοσοφικ Σχολ την εποχ που τανε σχολρχης ο Ζνων ο Σιδνιος. Αργτερα μετοκησε εκ νου, τη 10ετα του 70 αρχικ στη Ρμη και κατπιν στη περιοχ της Νπολης, που συνδθηκε με τον Πεσωνα (πεθερ του Ιολιου Κασαρα). ζησε κυρως στην περιοχ της Καμπανας (Ηρκλειον, κοντ στην Νεπολη), που δρυσε επικορεια φιλοσοφικ σχολ που εχεν ιδιατερη ακτινοβολα. Εναι πιο πολ γνωστς για τις εκλακευτικς φιλοσοφικς πραγματεες παρ για τα επιγρμματ του.

     Φιλοσοφικ κεμεν του ανακαλυφθκανε σχετικ πρσφατα, ταν στα μσα του 18ου αι, στο Ηρκλειο (Herculaneum), σημεριν Ερκολνο, πλη παραθαλσσια πλησον της Πομπηας, η αρχαιολογικ σκαπνη φερε στο φως 1100 περπου παπυρικ κεμενα που βρεθκανε θαμμνα (αποτλεσμα της γνωστς ηφαιστιακς κρηξης) στο εσωτερικ μιας επιβλητικς ρωμακς βλας. Οι ππυροι περιχουν στη πλειοντητ τους ργα του Επκουρου κι λλων μεταγενεστρων Επικουρεων, μεταξ των οποων και πολλ ργα του Φιλδημου. Επσης χουνε σωθε και 30 επιγρμματ του που εμπεριχονται στη ΠΑ και ΠλΑν και 12 αλλο, τα περισστερα μ' ερωτικ θεματολογα.

     «Εναι απ τους πιο λεπτασθητους, αλλ και πιο τολμηρος, επιγραμματοποιος του ερωτικο 5ου βιβλου της ΠΑ, που χουνε διασωθε περπου 30 επιγρμματ του (λλα 12 περιχονται σε λλα βιβλα)» (Ν. Χουρμουζιδης).

     Πθανε γρω στο 40-35 π.Χ.

     Ο Φιλξενος υπρχει ΕΔΩ!

     Ο Φλκκος μνημονετηκε στο σγμα, ως Στατλλιος Φλκκος.

     Ο Φωκυλδης Φωκυλδης ο Μιλσιος, τλη του 6ου αι. - αρχς 5ου αι. π.Χ., ταν ελεγειακς ποιητς που ασχολθηκε αποκλειστικ με τη σνταξη γνωμικν (ηθικο καννες) σε 6μετρα που προτσσονταν πντα η φρση «Κα τδε Φωκδεῳ» και γι αυτ ονομσθηκε και γνωμικς ποιητς. Τα γνωμικ που γραψε δεν διασζονται ως ολοκληρωμνο ργο αλλ εναι δισπαρτα σε αναφορς λλων συγγραφων. Μαζ με τον σγχρον του Δημδοκο απ τη Λρο αλληλοπειρζονταν με στχους.

Μηδεν δκην δικσης, πριν αμφον (των δο μερν) μθον ακοσης.
Η φιλοχρημοσνη μτηρ κακτητος απσης.

Χ
Χαιρμων

     Με το νομα Χαιρμων φρεται αρχαος θηναος τραγικς ποιητς που κμασε περπου το 380 π.Χ.. Απ' τα ργα του μνο λιγα αποσπσματα χουνε διασωθε καθς και κποια επιγρμματ του στην ΕΑ (VII 469, 720, 721). Ο ποιητς Χαιρμων μνημονεεται επσης (Σουδας) κι ως κωμικς ποιητς, που φρεται και να εναι αυτς που εισγαγε στη τραγωδα σκηνς απ τον κοιν βο με τση διακωμδησης.

-------------------------------------------

   *
Δεν υπρχει καμμι ασφαλς πληροφορα χρονικ, τσι, με χι κι ασφαλν εκτμησιν ομολογ, τον φησα στους αρχαιτερους. Φρεται να ταυτζεται με τον λλο Σαβνο και τον Τλλιο που χεουνε κι αυτο αστερκι κκκινο.

 

 

Web Design: Granma - Web Hosting: Greek Servers