-

Dali &

-


-
.

--.


.

./.


 
 

 

(): ... !
     Η Επιστημονικ Φαντασα ΕΦ, εναι κατηγορα ευρτερου μυθοπλαστικο τομα του Φανταστικο που πιθανς κι ελογες μελλοντικς εναλλακτικς εξελξεις στην επιστμη, στη τεχνολογα στη κοινωνα κατχουνε κεντρικ ρλο στη πλοκ στο περιβλλον που εκτυλσσεται η ιστορα. Εναι ωστσο σνηθες νας κσμος επιστημονικς φαντασας να χρησιμοποιεται μνο ως σκηνικ για την αφγηση κποιας πιο συμβατικς ιστορας (π.χ. αστυνομικς). Συνηθισμνα αφηγηματικ μοτβα που κατηγοριοποιονται κατ σμβαση ως ΕΦ εναι το ταξδι στο χρνο, η επαφ με εξωγινους πολιτισμος, ο αποικισμς πλανητν, τα ευφυ ρομπτ κι η τεχνητ νοημοσνη, τα φαινμενα Ψ, ιδιτητες πως η αθανασα, η τηλεμεταφορ και η αοραττητα, χαμνοι πολιτισμο, η μελλοντικ εξλιξη του ανθρπινου εδους, μα πιθαν κατρρευση του πολιτισμο κλπ. Πολλ εδη τχνης (π.χ. η λογοτεχνα, ο κινηματογρφος και τα κμικς) χουνε κατ καιρος βασιστε στην ΕΦ. Ο ορισμς της δεν εναι εκολος καθς τα ρια που τη διαχωρζουν απ παρεμφερ μυθοπλαστικ εδη, πως η φαντασα (fantasy) ο τρμος (horror), μοιζουν ασαφ, αν και συνθως η οποιαδποτε εμφνιση υπερφυσικο στοιχεου μαγεας ως πραγματικν κι αληθν φαινομνων του αφηγηματικο κσμου δεν αποκλεει τη κατηγοριοποηση του ργου ως ΕΦ.
     Η ΕΦ στη λογοτεχνα, το σινεμ, τη τιβ κι λλα μσα, χει γνει δημοφιλς κι χει επιρρο σε μεγλο μρος του κσμου. χει ονομαστε λογοτεχνα ιδεν και μερικς φορς χει περιγραφε ως διερενηση των πιθανν συνεπειν των επιστημονικν, κοινωνικν και τεχνολογικν καινοτομιν ως διξοδος για τη πρβλεψη μελλοντικν επιστημονικν και τεχνολογικν καινοτομιν. Εκτς απ τη παροχ ψυχαγωγας, μπορε επσης να επικρνει τη σημεριν κοινωνα και να διερευνσει εναλλακτικς λσεις. Λγεται επσης συχν τι εμπνει ασθηση θαυμασμο. Η ΕΦ λαβε τ' νομ της στη 10ετα του 1930, αλλ μοναδικς ορισμς της δεν χει γνει αποδεκτς ακμα, αν.και κατ καιρος χουν εμφανιστε ποικλοι ορισμο.
     Το λογοτεχνικ εδος της εναι ποικλλο κι ο ακριβς ορισμς του παραμνει αμφισβητομενος. Υπρχουνε 2 σκψεις. . προσδιορζει τις ρζες του εδους σε πριμα φανταστικ ργα πως το Σουμεριαν πος του Γκιλγκαμς (~2000 π.Χ.).
. προσγγιση που υποστηρζει τι η ΕΦ γινε δυνατ μνο κποια στιγμ μεταξ 17ου κι των αρχν 19ου αι., μετ την επιστημονικ επανσταση και τις μεγλες ανακαλψεις στην αστρονομα, στη φυσικ και στα μαθηματικ. Αναπτχθηκε και γνρισε νθιση τον 20 αι., καθς η βαθει ενσωμτωση της επιστμης και των εφευρσεων στη καθημεριν ζω ενθρρυνε το μεγαλτερο ενδιαφρον για τη λογοτεχνα που διερευν τη σχση μεταξ τεχνολογας, κοινωνας κι ατμου. πως λνε, εναι η ιστορα της αλλαγς της στσης της ανθρωπτητας απναντι σε χρο και χρνο -η ιστορα της αυξανμενης κατανησς μας για το σμπαν και τη θση του εδους μας σ' αυτ. Τις τελευταες 10ετες, το εδος χει διαφοροποιηθε κι χει καθιερωθε στη παγκσμια κουλτορα και σκψη.     Σμφωνα με τον συγγραφα Τζιμς Μπλις, ιστορα ΕΦ εναι ιστορα δομημνη γρω απ ανθρπινους χαρακτρες, με ανθρπινο σενριο κι ανθρπινη λση, που δεν θα μποροσανε ποτ να συμβονε χωρς επιστημονικ περιεχμενο. Ο συγγραφας Ρμπερτ Χανλιν ρισε την ΕΦ ως ρεαλιστικ συλλογισμ σχετικ με πιθαν μελλοντικ συμβντα, στρεα βασισμνα πνω στην επαρκ γνση του πραγματικο κσμου, του παρελθντος και του παρντος, καθς και σ' εκτεν κατανηση της φσης και της σπουδαιτητας της επιστημονικς μεθδου. Ο συγγραφας κι εκδτης Χιογκο Γκρνσμπακ γραψε πως ΕΦ εναι «να ελκυστικ αφγημα εμπλουτισμνο με επιστημονικ δεδομνα και προφητικ ενραση. Σμφωνα με το συγγραφα Ισακ Ασμωφ, η σγχρονη ΕΦ εναι το μοναδικ λογοτεχνικ εδος που θγονται συστηματικ και συνειδητ η φση των αλλαγν που ρχονται, οι πιθανς επιπτσεις κι οι λσεις τους. Η ΕΦ εναι εκενο το λογοτεχνικ εδος που καταπινεται με την επδραση της επιστημονικς προδου στον νθρωπο. Μαζ του συμφωνοσε ο συγγραφας κι εκδτης Τζον Γουντ Κμπελ: Η ΕΦ προσπαθε να γρψει με αφηγηματικ μορφ τις επιπτσεις ενς επιστημονικο επιτεγματος χι μνο στον τομα της τεχνολογας, αλλ και στην δια την ανθρπινη κοινωνα. Ο Σαμ Μσκοβιτς, ιστορικς της ΕΦ, θεωρε πως εναι κλδος της φαντασας που χαρακτηρζεται απ το τι διευκολνει την εκοσια αναστολ της δυσπιστας των αναγνωστν, χρησιμοποιντας μιαν ατμσφαιρα επιστημονικτητας στις δημιουργικς της υποθσεις για τη φυσικ επιστμη, το διστημα, τον χρνο, την κοινωνικ επιστμη και τη φιλοσοφα. Ο κριτικς λογοτεχνας Ντρκο Σοβιν θεωρε πως η ΕΦ καθορζεται απ' τη ψυχολογικ επιρρο της ανγνωσς της. Σμφωνα με τον ορισμ του πρκειται για λογοτεχνικ εδος που αναγκιαες κι ικανς συνθκες εναι παρουσα κι αλληλεπδραση της αποξνωσης και της γνσης και που το κριο τυπικ ερημα εναι φανταστικ πλασιο εναλλακτικ του εμπειρικο περιβλλοντος του συγγραφα.. Για τον Σοβιν, θεμελιδες ψυχολογικ αποτλεσμα της ΕΦ επ του αποδκτη εναι η γνωστικ αποξνωση, η κατσταση που σχηματζονται στον νου του αντικρουμενες πεποιθσεις για την εξωτερικ πραγματικτητα: απ τη μα ο πραγματικς κσμος, πως εκλαμβνεται απ τις αισθσεις και τα πολιτισμικ δεδομνα, απ την λλη ο εναλλακτικς κι ανοκειος κσμος της αφγησης -με διαφορετικς ορισμνες παραδοχς αλλ και σημαντικ επιστημονικ ευλογοφνεια. Επιπροσθτως, ο ρος γνση στο εν λγω πλασιο δεν περιλαμβνει μνο τη γνση του αποδκτη για τον αληθιν κσμο, αλλ υπαινσσεται και προσπθεια επεξγησης και δικαιολγησης του στοιχεου που προκαλε την αποξνωση, απαρατητη για να θεωρηθε αυτ ελογο. Παραθτει κι ναν ακμα, συμπληρωματικ ορισμ: η ΕΦ εναι το μυθοπλαστικ εδος που μυθοπλαστικ καινοτομα (novum) αναπτσσεται κι επικρατε στην αφγηση, εν ταυτχρονα εναι συμβατ με υπαρκτ, αποδεκτ σμα γνσης και με τη κοιν λογικ. Η εν λγω καινοτομα πρπει επομνως να 'ναι ελογη αλλ κι ηγεμονικ στο ργο, στε να καθορζει την αφηγηματικ δομ και να 'ναι νοηματικ αυτοτελς, αντ να συνιστ απλς περιφερειακ στοιχεο, μεσο διαφαν υπαινιγμ ελαφρς μεταμφιεσμνη αναφορ προς την εμπειρικ πραγματικτητα του συγγραφα (πως π.χ. στα ργα του Μπρχες, του Κφκα στη Θεα Κωμωδα του Δντη).
     Συστατικ στοιχεο, τελικ, της ΕΦ εναι τι επιφρει στον αναγνστη / θεατ γνωστικ αποξνωση. Για να επιτευχθε αυτ η ρξη του κειμνου με την εμπειρικ πραγματικτητα του αποδκτη, αξιοποιονται κατ καννα μθοδοι που εφιστονε τη προσοχ στο διο το κεμενο, ως φορα της εν λγω ρξης, αντ για τη πλοκ τους χαρακτρες της αφγησης: γλωσσικς στρατηγικς (π.χ. νεολογισμο μετασχηματισμνη γλσσα), τοποθτηση του αφηγηματικο υποβθρου στο επκεντρο εις βρος της πλοκς, περιγραφ ασυνθιστων εξαιρετικν εμπειριν και συναντσεων (π.χ. με στχο τη πρκληση ασθησης του θαυμαστο) η διαστρβλωση αναγνωρσιμων πολιτισμικν συμβλων του αληθινο κσμου. Οι μθοδοι αυτς υποβοηθνε τη διερενηση της επδρασης της μυθοπλαστικς καινοτομας, του novum (π.χ. μας ευλογοφανος τεχνολογας ταξιδιο στο χρνο), στη κοινωνικ πραγματικτητα. Η εν λγω διερενηση, σε τελικ ανλυση, αισθητικ αποσκοπε στην αφπνιση της ασθησης του θαυμαστο, που το δος εμπρς στην απειρα υπερνθρωπηςκι ακατανητης πολυπλοκτητας κατακλζει τον αποδκτη, πως κποτε συνβαινε με τα ηρωικ πη τα γοτθικ μυθιστορματα. Απ την λλη, ο συγγραφας κι εκδτης Ντιμον Νιτ ρισε την ΕΦ οτιδποτε που δεχνουμε ταν λμε ΕΦ, υπονοντας πιθανς πως νας πραγματικς ορισμς εναι χρηστος κι αδιφορος.


                                 Aπ το Ουρασμα Ταρ

     Η λογοτεχνα της ΕΦ, γννημα της νεωτερικτητας και της Βικτωριανς Εποχς, ξεπδησε τον 19ο αι. απ' το ιδιρρυθμο γοτθικ μυθιστρημα Φρανκενστιν (1818) της Σλλε (1797-1851), που πρωτοτυποσε αντλντας τρμο απ υποτιθμενα μοντρνα επιστημονικ επιτεγματα: νας νεαρς Ελβετς επιστμονας σχηματζει να ανθρπινο σμα απ απομεινρια πτωμτων και του εμφυσ ζω με να ηλεκτρικ σοκ. Τα σκοτειν γραπτ του ντγκαρ λαν Πε, η επιστημονικ προσγγιση του Ιουλου Βερν (1828-1905) στη μυθοπλασα, καθς κι ο επαναπροσδιορισμς των αρχαων μυθικν παραδσεων ως μοντρνο πεζογραφικ ρεμα απ τον Λρδο Ντνσανι, σχηματοποησαν σταδιακ τη μορφ του φανταστικο καθ' λο το υπλοιπο του 19ου αι. και το ξεχρισαν τελικ απ το γοτθικ μυθιστρημα, παλαιτερο υβρδιο τρμου και ρομαντισμο. Αλλ υπρχανε κι λλα, εκτς του Γκιλγκαμς, παλι κεμενα.

     Επσης να παλι κεμενο που αναφρεται συχν εναι η στιρα Αληθιν Ιστορα του Λουκιανο (2ος αι. μ.Χ), που περιγρφει ταξδι στο διστημα και συνομιλες μ' εξωγινες μορφς ζως για να σχολισει τη χρση της υπερβολς στη ταξιδιωτικ λογοτεχνα και τις συζητσεις. Τα θματα ΕΦ κι οι τποι της Αληθινς Ιστορας περιλαμβνουνε ταξδια στο διστημα, συνντηση μ' εξωγινες μορφς ζως και διαπλανητικ πλεμο μεταξ των ανθρπων της Σελνης και των ανθρπων του λιου με γιγντιες διαστημικς αρχνες.
     Η πριμη ιαπωνικ ιστορα του Ουρασμα Ταρ (720 μ.Χ.) περιλαμβνει ταξδια σε μακρυν μλλον. ταν για νεαρ ψαρ που επισκπτεται υποθαλσσιο παλτι και μνει εκε για 3 μρες. ταν επιστρφει σπτι του στο χωρι, βρσκεται 300 τη στο μλλον κι χει ξεχαστε εδ και καιρ, το σπτι του εναι ερειπωμνο και φυσικ, η οικογνει του χει πεθνει. Η ιαπωνικ αφγηση του 10ου αι. μ.Χ. Η ιστορα του κφτη μπαμπο μπορε επσης να θεωρηθε 1η ΕΦ. Πρωταγωνστρια της ιστορας εναι πριγκπισσα απ' τη Σελνη, που στλνεται στη Γη για ασφλεια στη διρκεια ενς ουρνιου πλεμου και τη βρσκει και τη μεγαλνει νας κφτης μπαμπο στην Ιαπωνα. Αργτερα μεταφρεται πσω στη Σελνη απ τη πραγματικ εξωγινη οικογνει της. Μια χειργραφη απεικνιση δεχνει στρογγυλ ιπτμενη μηχαν παρμοια με ιπτμενο δσκο.
     Αρκετς ιστορες στις Χλιες και Μα Νχτες (8ος-10ος αι. μ.Χ.) περιλαμβνουν επσης στοιχεα ΕΦ. Π.χ. οι  Περιπτειες του Μπουλουκβα που η αναζτηση του πρωταγωνιστ για το βτανο της αθανασας τον οδηγε να εξερευνσει τις θλασσες, να ταξιδψει στον Κπο της Εδμ, στην Ισλαμικ κλαση και σ' λο το σμπαν σε διαφορετικος κσμους. μεγαλτερους απ τον δικ του. Στη πορεα συναντ κοινωνες απ γοργνες, φδια που μιλνε, δντρα που μιλνε κι λλες μορφς ζως. Το Μαγικ λογο εναι λλη ιστορα απ τις Χλιες και Μα Νχτες. Περιγρφει να ρομπτ με τη μορφ ενς ιπτμενου μηχανικο αλγου που ελγχεται με ειδικ κλειδι και θα μποροσε να πετξει στο διστημα.


                                                  la caricature

     Στον απηχο των επιστημονικν ανακαλψεων που χαρακτρισαν τον Διαφωτισμ, αρκετο νοι τποι λογοτεχνας ρχισαν να διαμορφνονται στην Ευρπη του 16ου αι.. Το ργο μυθοπλασας και πολιτικς φιλοσοφας του ουμανιστ στοχαστ Τμας Μουρ το 1516 με ττλο Ουτοπα περιγρφει να φανταστικ νησ που οι κτοικοι χουνε τελειοποισει κθε πτυχ της κοινωνας τους. Το μοτβο της Ουτοπας θα γιντανε πολ διαδεδομνο στη μεταγενστερη ΕΦ για να περιγρψει ναν κσμο που 'ναι φαινομενικ τλειος, αλλ τελικ ετε εναι ανφικτος ετε λανθασμνος. Ο θρλος του Φουστ (1587) περιχει πριμο πρωττυπο για την ιστορα του τρελλο επιστμονα.
     Τον 17ο και τον 18ο αι., στη λεγμενη Εποχ της Λογικς με το εκτεταμνο ενδιαφρον για την επιστημονικ ανακλυψη, τροφοδοτθηκε η δημιουργα φαντασας που πρβλεπε πολλ απ τα σενρια της πιο πρσφατης ΕΦ. Αρκετ ργα επεκτθηκαν σε φανταστικ ταξδια στο φεγγρι και πρτα το νειρο του Γιοχνες Κπλερ (1634). Ο Συραν ντε Μπερζερκ γραψε τη Κωμικ ιστορα των πολιτειν κι αυτοκρατοριν του φεγγαριο (1656). Ο νθρωπος στο φεγγρι του επσκοπου Φρνσις Γκντγουιν (1683) θεωρεται πως εναι 1ο ργο ΕΦ στ' Αγγλικ. Τα διαστημικ ταξδια κατχουν εξχουσα θση στο ργο ο Μικρομγας του Βολταρου (1752), ργο που 'ναι επσης αξιοσημεωτο για τη πρταση τι οι νθρωποι λλων κσμων μπορε να 'ναι κατ κποιο τρπο πιο προηγμνοι απ κενους της γης. Το τος 2440 εναι μυθιστρημα του Λου-Σεμπαστιν Μερσι (1771). Γραμμνο μλις 18 τη πριν τη Γαλλικ Επανσταση, περιγρφει μελλοντικ κοσμικ, ειρηνικ Γαλλα που 'χει εδραιωθε μσω μιας ειρηνικς επανστασης υπ την ηγεσα ενς «φιλσοφου-βασιλι» που κυβερν με πολτευμα κοινοβουλευτικς μοναρχας. Η μελλοντικ ουτοπικ, ιστιμη Γαλλα απεικονζεται χωρς θρησκεα και στρατ.
     Ο 19ος αι. εδε σημαντικ επιτχυνση αυτν των τσεων και χαρακτηριστικν, που φανεται πιο ξεκθαρα στη πρωτοποριακ δημοσευση του Φρανκενστιν της Μαρης Σλλε (1818). Το μυθιστρημα παρουσιζει τον αρχετυπικ τρελλ επιστμονα να πειραματζεται με τη προηγμνη τεχνολογα. να λλο φουτουριστικ μυθιστρημα της Σλλε, Ο τελευταος νθρωπος, αναφρεται επσης συχν ως το 1ο αληθιν μυθιστρημα ΕΦ. Το 1836 ο Αλξανδρος Βλτμαν δημοσευσε ργο με ττλο Οι πργονοι του Καλμερου: Αλξανδρος, γιος του Φιλππου της Μακεδο-νας, που θεωρεται το 1ο ρωσικ μυθιστρημα ΕΦ και 1ο που χρησιμοποιε ταξδι στον χρνο, Αν κι επιτυγχνεται με μαγικ ιππγκρυπα κι χι με τεχνολογικ μσα. Ο αφηγητς συναντ τον Αριστοτλη και πηγανει ταξδι με τον Μγα Αλξανδρο πριν επιστρψει στον 19ο αι.. Αργτερα ο Ιολιος Βερν γρφει σειρ βιβλων ΕΦ που συνδυζουνε περιπτεια με κοινωνικ κριτικ στοιχεα. Το 1ο εναι Ταξδι στο κντρο της γης (1864). Κεντρικ φιγορα εναι εκκεντρικς Γερμανς επιστμονας που πιστεει τι υπρχουν ηφαιστειακο σωλνες που φτνουν μχρι το κντρο της γης. Ακολουθε το Απ τη γη στη σελνη, (1865). Διηγεται, με φαντασα και χιομορ, την ιστορα του προδρου ενς συλλγου βετερνων του Αμερικανικο Εμφλιου, που αποφασζει ν' κατασκευσει τερστιο καννι, τη Κολομπιδα, και να εκτοξεσει μ' αυτ βλμα στη Σελνη. Μετ τη παρμβαση ενς τολμηρο Γλλου, στο τλος του μυθιστορματος εκτοξεονται μες στο βλμα και 3 τομα. Το 1870 δημοσιεεται η συνχεια, Γρω απ τη Σελνη. Οι 3 ταξιδιτες ζονε διφορες περιπτειες στη διρκεια του ταξιδιο χωρς να καταφρουν να προσεδαφιστον στη Σελνη. Τους επιφυλσσεται θριαμβευτικ υποδοχ στον γυρισμ τους, ως υποδοχ των 1ων ανθρπων που φησαν τη Γη. Το 1870 δημοσιεεται το  20.000 λεγες υπ τη θλασσα, πλι του Βερν. Η εικονικ φιγορα του Ναυτλου, του υποβρχιου πλοου του πλοιρχου Νμο, θεωρεται τι υπρξε πολ μπροστ απ' την εποχ της, αφο περιγρφει με ακρβεια πολλ χαρακτηριστικ των σημερινν υποβρυχων.


                                     Μαρη Σλλευ: Φρανκενστιν

     Ο γγλος συγγραφας Χρμπερτ Τζορτζ Γουλς χρησιμοποιε συσκευς ΕΦ για να τονσει σημεα για τη κοινωνα του κνοντας κριτικ. Στη Μηχαν του Χρνου (1895) οι τεχνικς λεπτομρειες της μηχανς αποκαλπτονται γργορα, τσι στε ο Ταξιδιτης του Χρνου να μπορε να πει ιστορα που επικρνει τη διαστρωμτωση της αγγλικς κοινωνας. Η ιστορα χρησιμοποιε επσης τη δαρβινικ θεωρα της εξλιξης. Στον Αρατο νθρωπο ο Γουλς χει πρωταγωνιστ τον Γκρφιν, επιστμονα που 'χει αφοσιωθε στην ρευνα της οπτικς κι εφευρσκει τρπο ν' αλλξει τον δεκτη διθλασης ενς σματος στον αρα, στε να μην απορροφ οτε ν' αντανακλ το φως. Κνει αυτ τη διαδικασα στον εαυτ του και γνεται αρατος, αλλ αποτυγχνει στη προσπθει του να την αντιστρψει. Μετατρπεται τσι σ' επαγγελματα της τυχαας κι ανεθυνης βας. Ο Γκρφιν χει γνει νας εμβληματικς χαρακτρας στις φαντασες τρμου. Στον Πλεμο των Κσμων (1898), περιγρφει τις εμπειρες αννυμου αφηγητ που διασχζει τα προστια του Λονδνου καθς η Αγγλα δχεται επθεση απ Αρειανος. Εναι μα απ τις 1ες ιστορες που περιγρφει με λεπτομρειες σγκρουση ανμεσα στον νθρωπο κι εξωγινη φυλ. Θεωρεται ως σχλιο πνω στην εξελικτικ θεωρα, το Βρεττανικ Ιμπεριαλισμ και γενικ τους φβους και τις προκαταλψεις της Βικτωριανς Εποχς.
     Ο Αλμπρ Ρομπιντ τανε Γλλος εικονογρφος, χαρκτης, λιθογρφος, γελοιογρφος και μυθιστοριογρφος. Εξδωσε το περιοδικ La Caricature για 12 τη. Το 1902 σχεδασε τη φουτουριστικ γελοιογραφα του εξωφλλου με ττλο: Η ξοδος απ την περα το 2.000.
Στην Αμερικ ο Μαρκ Τουαην δημοσιεει το 1889 το βιβλο του νας Γινκης του Κονκτικατ στην αυλ του βασιλι Αρθορου. Στο βιβλο αυτ, νας Αμερικανς μηχανικς απ το Κονκτικατ μεταφρεται κατ λθος πσω στο χρνο στην αυλ του βασιλι Αρθορου, που ξεγελ τους κατοκους εκενης της εποχς κνοντς τους να νομζουν τι εναι μγος. Σντομα χρησιμοποιε τις γνσεις του στη σγχρονη τεχνολογα για να γνει στα σοβαρ "μγος", καταπλσσοντας τους γγλους του Πριμου Μεσαωνα με κατορθματα. Προσπαθε να εκσυγχρονσει το παρελθν, αλλ στο τλος δεν εναι σε θση να αποτρψει το θνατο του Αρθορου και την εχθρικ στση απ' τη Καθολικ Εκκλησα της εποχς, που αυξνει το φβο της δναμς του.
     Η σειρ 14 βιβλων του Αμερικανο συγγραφα Φρανκ Μπουμ (1900-20) βασζεται στο παρξενο περιβλλον του στη Χρα του Οζ και περιεχε απεικονσεις περεργων πλων, πως στη Ντροθι και τον Μγο του Οζ και στη Γκλντα του Οζ, μηχανικν ανθρπων, πως στο Τικ-Τοκ του Οζ και σειρ απ τεχνολογικς εφευρσεις κι συσκευς, περιλαμβανομνης της 1ης λογοτεχνικς εμφνισης φορητν ασρματων επικοινωνιν. Ο Τζακ Λντον ταν Αμερικανς μυθιστοριογρφος, δημοσιογρφος κι ακτιβιστς. Πρωτοπρος της εμπορικς μυθοπλασας και των αμερικανικν περιοδικν. γραψε διφορα ργα ΕΦ, που μεταξ τους και Το κκκινο πργμα ( 1918), ιστορα που περιλαμβνει εξωγινους. Ο λαφ Στπλεντον τανε Βρεττανς φιλσοφος και συγγραφας πολλν πριμων ργων ΕΦ. Μεταξ των ργων του εναι κι αυτ με ττλο Οι τελευταοι κι οι πρτοι νθρωποι. Εναι μυθιστρημα μελλοντικς ιστορας που γρφηκε το 1930. ργο πρωτοφανος κλμακας στο εδος, περιγρφει την ιστορα της ανθρωπτητας απ' το παρν και μετ σε 2.000.000.000 τη και 18 ξεχωριστ ανθρπινα εδη, απ τα οποα το δικ μας εναι το 1ο. Η ανπτυξη της αμερικανικς ΕΦ ως ξεχωριστο εδους χρονολογεται απ' το 1926, ταν ο Χιογκο Γκρνσμπακ δρυσε το περιοδικ Amazing Stories, που ταν αφιερωμνο σε ιστορες ΕΦ. Αν κι ενθρρυνε ιστορες μ' επιστημονικ ρεαλισμ για να εκπαιδεσει τους αναγνστες του σχετικ με τις επιστημονικς αρχς, ττοιες ιστορες μοιρζονταν τις σελδες με συναρπαστικς ιστορες με μικρ βση στη πραγματικτητα.
     Η ταινα του Φριτς Λανγκ Μετρπολις (1927), που εμφανστηκε το 1ο κινηματογραφικ ανθρωποειδς ρομπτ, καθς κι η αγπη των Ιταλν φουτουριστν για τις μηχανς, εναι ενδεικτικ τσο των ελπδων σο και των φβων του κσμου μεταξ των 2 παγκοσμων πολμων. ταν εξαιρετικ πετυχημνη ταινα κι η αισθητικ της γινε η καθοδηγητικ αισθητικ των ταινιν ΕΦ για κποιο διστημα. Ο λντους Χξλευ γεφρωσε το χσμα μεταξ του λογοτεχνικο κατεστημνου και του κσμου της επιστημονικς φαντασας με τον Θαυμαστ καινοριο κσμο (1932), ειρωνικ πορτρατο μιας σταθερς και φαινομενικ ευτυχισμνης κοινωνας που χτστηκε απ την ανθρπινη μαεστρα στη γενετικ χειραγγηση. Το 1937 ο Τζον Κμπμπελ γινε εκδτης του περιοδικο Τρομερ επιστημονικ φαντασα που ξεκινσανε πολλο σημαντικο συγγραφες.


               Amazing Stories Τεχος 1ο, 25 σεντς, Απρλης 1926

     Μχρι και το 1900 οι διακριτς κατηγορες του Φανταστικο εχαν εμφανιστε κι ανμεσ τους, η ΕΦ. Χρη στα ργα του Βερν, η ΕΦ εχε οριοθετηθε ως γκυρο λογοτεχνικ εδος, χωρς μως ακμα να 'χει αποκτσει την αυτοσυνεδησ της. Σ' αυτ το κλμα εμφανζεται ο Χρμπερτ Τζορτζ Γουλς (1866-1946), που τα βιβλα του, μες απ ψχραιμη ματι κι εκφραστικ προσεγμνη γραφ, καθιερνουνε τα θεμελιδη, σχεδν αρχετυπικ θεματολογικ μοτβα του χρου: στη Μηχαν που ταξιδεει στο χρνο (1895) κεντρικ ιδα εναι μα χρονομηχαν κι η περιγραφ μελλοντικν κοινωνιν, στο Νησ του Δκτωρα Μορ (1896) συζητεται η ηθικ της βιοτεχνολογας, στον Αρατο νθρωπο (1897) ερευνται μυθοπλαστικ η ιδα της αοραττητας μσω επιστημονικν ευρημτων, εν στον Πλεμο των Κσμων (1898) εξετζεται συστηματικ η απειλ ενς εχθρικο εξωγινου πολιτισμο. τσι, δικαως θεωρεται ο Πατρας της σγχρονης ΕΦ, μιας κι οι περισστερες ιδες που πνω τους βασστηκαν οι μετπειτα συγγραφες του χρου πρωτοπαρουσιαστκανε στα διηγματ του.
     Στις αρχς του 20ο αι. κι ως την κρηξη του Β' Παγκ. Πολ., η ΕΦ αναπτχθηκε ιδιατερα στις ΗΠΑ μσα απ φτην λακ περιοδικ ντυπα μαζικς παραγωγς κι ειδικο ενδιαφροντος, που φιλοξενονταν διηγματα στηριγμνα στα θματα του διαστημικο ταξιδιο, των εξωτικν περιπετειν, του νουρ αστυνομικο, της γριας Δσης και των υπερηρων. Εκε γεννθηκε η διαστημικ περα, που δινε μφαση σε μεγλης κλμακας διαπλανητικς πολεμικς συγκροσεις του μλλοντος κι εχε περιπετειδη κι εξερευνητικ χαρακτρα.Ιδιατερη ταν η παραμυθνια, αισιδοξη και τεχνοκρατικ γραφ της 10ετας του 1930, με διασημτερο εκφραστ τον βελγικς καταγωγς Χιογκο Γκρνσμπακ. δη, απ το 1926, ο τελευταος εχε αρχσει να εκδδει στις ΗΠΑ το 1ο αφιερωμνο αποκλειστικ στην ΕΦ περιοδικ Amazing Stories, συσπειρνοντας φανατικ αλλ' απομονωμνο αναγνωστικ κοιν. Σ' εντελς διαφορετικ φος, ο διακεκριμνος συγγραφας και διανοομενος λντους Χξλε εκδδει το 1932 τον Θαυμαστ καινοργιο κσμο, δυστοπικ μυθιστρημα που κρουε τον κδωνα του κινδνου για τις επικνδυνες νες τεχνολογες κι αν κι ουσιαστικ ΕΦ, αγαπθηκε απ τη κριτικ ως ργο συμβατικς λογοτεχνας. Ο καταξιωμνος Γερμανς σκηνοθτης Φριτς Λανγκ εχε αναδεξει απ το 1927 τον κνδυνο του ολοκληρωτισμο, αλλ και τις δυναττητες της ΕΦ στο σινεμ, με τη ταινα Μετρπολις. Την δια εποχ η συμβατικ λογοτεχνα εγκατλειπε οριστικ το ρεαλισμ για χρη του μοντερνισμο, χωρς η εξλιξη αυτ ν' αγγξει το Φανταστικ, αντιληπτ ττε ως υποδεστερη παραλογοτεχνα απ τους ακαδημακος κκλους.


                          Χ. Γουλλς: Η Μηχσν Το Χρνου

     Στη διρκεια του πολμου και μετ απ' αυτν αναδεχθηκε στον αγγλοσαξωνικ κσμο μια να γενι συγγραφων, με ανεπτυγμνες συγγραφικς δεξιτητες κι ισχυρς επιρρος απ' τα λακ περιοδικ του Μεσοπολμου (ανμεσ τους ο Ισακ Ασμωφ, ο ρθουρ Κλαρκ, ο Ρι Μπρντμπερι κι ο Ρμπερτ Χινλαν), που σμανε την επιστροφ σε μεγαλτερη αληθοφνεια κι δινε μφαση στη ποιοτικ βελτωση της γραφς, στην πειστικτερη κοσμοπλασα, στον συγκρατημνο μελλοντολογικ προβληματισμ και σε ζητματα πως η εξερενηση του Γαλαξα, η επαφ με πολιτισμνα εξωγινα πλσματα κι η αντδραση της κοινωνας απναντι σε πιθανς νες εφευρσεις κι ανακαλψεις (π.χ. ρομπτ, ατομικ ενργεια, διαπλανητικ ταξδια κλπ). Οι συγγραφες της εποχς, γρφοντας κι εκδδοντας ττε στις ΗΠΑ κυρως υπ την αιγδα και καθοδγηση του Τζον Κμπελ, αρχισυντκτη απ το 1938 του περιοδικο ΕΦ Astounding Science Fiction, συχν εχανε στιβαρ επιστημονικ υπβαθρο και στχος τους ταν η ελογη ενραση για το τεχνολογικ μλλον της Ανθρωπτητας. Ταυτχρονα μως οι ιστορες τους αντανακλοσανε κοινωνικς ζυμσεις κι αναζητσεις των καιρν τους, μες σ' αυτ τη περοδο ενηλικωσης κι ωρμανσης του εδους. Σνηθες ταν να δανεζονται μοτβα πλοκς απ την αστυνομικ λογοτεχνα απ λλες κατηγορες και να τα προσαρμζουν στο σκηνικ ΕΦ που εχαν οικοδομσει. Χαρακτηριστικ παρδειγμα αποτελε η τριλογα της Γαλαξιακς Αυτοκρατορας (!!!) του Ασμωφ και τα ρομποτικ διηγματα του ιδου, στις αρχς της 10αετας του '50. να ξεχωριστ βιβλο που εκδθηκε το 1949 και ακολουθοσε τη παρδοση του Θαυμαστο καινοργιου κσμου τανε το 1984, του δημοσιογρφου και συγγραφα Τζορτζ ργουελ. Επρκειτο για την εφιαλτικ περιγραφ ενς δυστοπικο μελλοντικο κσμου που επιχειροσε ν' αναδεξει τα δειν που επιφρει ο ολοκληρωτισμς. πως και το μυθιστρημα του Χξλε, το 1984 εκτιμθηκε και διαδθηκε κι εκτς ορων του κοινο της ΕΦ.
     Αυτ τον καιρ οριστικοποιεται η κοιντητα της επιστημονικς φαντασας (κατ κριο λγο στις ΗΠΑ), αποτελομενη απ συγγραφες, εκδτες κι αναγνστες κι επικεντρωμνη σε περιοδικς εκδσεις που δημοσιεουνε πρτες τα να διηγματα των διασημτερων συγγραφων του εδους. Η κοιντητα αυτ εν πολλος συνιστ να απομονωμνο γκτο, διακρινμενο με σχεδν αδιαπραστα στεγαν απ τη συμβατικ μυθοπλασα. σον αφορ μως τις υπλοιπες κατηγορες του Φανταστικο υπρχε κποια επικλυψη, με συγγραφες ΕΦ που γραφαν και τρμο φνταζυ. Παρλληλα η ΕΦ διεισδει ευρτερα και σ' λλα μσα πλην του γραπτο λγου, με τα αμερικανικ κμικς υπερηρων της εποχς να δανεζονται σκηνικ και μοτβα απ την ΕΦ, εν την δια στιγμ μα πλειδα σχετικν κινηματογραφικν παραγωγν, κυρως αμερικανικν κι αγγλικν, εμφανζονται στη 10ετα του 1950. Οι περισστερες ταν β' διαλογς ταινες, υβρδια τρμου κι ΕΦ. Κποιες που ξεχωρσανε για το καλλιτεχνικ αποτλεσμα ταν ο Απαγορευμνος πλαντης, Η ρα των Τριφδων και το Χωρι των καταραμνων.     Μετ το Β' Παγκ. Πλ., ο Ασμωφ επε: Η ρψη της ατομικς βμβας το 1945 κανε την ΕΦ αξιοσβαστη. Μετ τον τρμο της Χιροσμα, ο καθνας μποροσε να δει τι οι συγγραφες της δεν ταν απλς ονειροπλοι και περεργο.
Το 1948 ο Τζορτζ ργουελ γρφει το τελευταο βιβλο του με ττλο 1984. Περιγρφει την ιστορα ενς ανθρπου στον εφιαλτικ κσμο της Ωκεανας, χρας που βρσκεται κτω απ δυστοπικ απολυταρχικ καθεστς,που λοι οι κτοικοι βρσκονται υπ συνεχ παρακολοθηση απ τον λεγμενο Μεγλο Αδελφ. Ο Ισακ Ασμωφ υπρξε επιστμονας γνωστς για το συγγραφικ του ργο κι ιδιατερα για ργα ΕΦ. τανε καθηγητς βιοχημεας, γραψε 465 δημοσιευμνα βιβλα, απ τα οποα τα 25 εναι ΕΦ και τα υπλοιπα μελτες κι επιστημονικ συγγρμματα. Στα ργα του που σχετζονται με ρομπτ χρησιμοποιονται οι 3 νμοι της ρομποτικς, που τους επινησε αυτς, ταν ξεκνησε τη δημοσευση της σειρς βιβλων Εγ, το ρομπτ (1950). Το 1953 ο Ρι Μπρντμπερι δημοσιεει το μυθιστρημ του Φαρενιτ 451. Αναφρεται σε δυστοπικ εποχ που τα βιβλα εναι απαγορευμνα. Ομδες πυροδοτν μπανουνε σε σπτια που υπρχουνε βιβλα, συνθως στερα απ καταγγελες γειτνων και τα κανε. Καταπολεμον τσι την αμφισβτηση και τον προβληματισμ που μπορον να προκληθον απ την ανγνωσ τους. Ο ττλος του βιβλου αναφρεται στην θερμοκρασα που παρνει φωτι το χαρτ.
     Τη 10ετα του 1950 ξεκνησε κι η παραγωγ λλων μορφν ΕΦ, χι μνο λογοτεχνικς: σε σειρς στη τιβ και σε ταινες για τους σινεφλς. Π.χ. η ταινα του 1951 Το πργμα απ ναν λλο κσμο. Και το 1953 προβλθηκε στη τιβ του BBC σειρ που αφηγεται τη φανταστικ ιστορα της 1ης πτσης με πλρωμα στο διστημα υπ την επβλεψη του καθηγητ Quatermass του British Experimental Rocket Group. Το θεατρικ Περιμνοντας τον Γκοντ του Σμιουελ Μπκετ σκησε σοβαρ επιρρο στους συγγραφες της 10ετας. Στο ργο αυτ η απουσα του Γκοντ χει αποτελσει θμα για πμπολλες ερμηνεες του απ τη 1η του θεατρικ παρουσαση. να λλο ορσημο ταν η δημοσευση, το 1965, του ργου Αμμλοφος (Dune) του Φρανκ Χρμπερτ, που 'ναι σνθετο ργο μυθοπλασας, που παρουσιζει πολιτικς ντριγκες σε μελλοντικ γαλαξα, μυστικιστικς θρησκευτικς πεποιθσεις και το οικοσστημα ενς ρημου πλαντη. Επσης το 1965 η ταινα του Γλλου σκηνοθτη Ζαν Λικ Γκοντρ Αλφαβλ χρησιμοποησε το μσο της δυστοπικς κι αποκαλυπτικς ΕΦ για να εξερευνσει τη γλσσα και τη κοινωνα.
     Ιδιατερη περπτωση αποτλεσε ο Φλιπ Ντικ, που ξεκνησε αντισυμβατικ συγγραφικ καρριρα στη δεκαετα του 1950 για ν' απογειωθε μετ το 1962 και τη βρβευσ του για το μυθιστρημ του Ο νθρωπος στο Ψηλ Κστρο. Ο Ντικ δωσε μφαση σε πιο ρεαλιστικος και καθημερινος ρωες αναμεμειγμνους σε πιο παρδοξες καταστσεις. Η θεματολογα του επεκτθηκε κι γγιξε τη φιλοσοφα: υφ της πραγματικτητας, γνωσιολογικς σκεπτικισμς, μεταφυσικ, ννοια της συνεδησης, κρατικ βα, υποκειμενικ πρσληψη του κσμου. Η αφγησ του γινε αντισυμβατικ, κατακερματισμνη, βασανιστικ. Ιδιατερης σημασας εναι επσης και ο Ουλιαμ Μπροουζ, νας μοντερνιστς και αβν γκαρντ μπτνικ συγγραφας της εποχς, κποια ργα του οποου φλερτρουν με την επιστημονικ φαντασα και πργματι θα επηρεσουν συγγραφες του φανταστικο στο μλλον.


                                              Ουρασμα Τρο

     Το 1965 εκδθηκε το μυθιστρημα Ντιουν του δημοσιογρφου Φρανκ Χρμπερτ (1α δημοσιετηκε σε συνχειες στο Astounding Science Fiction το 1963), που αν και διαδραματιζταν στο απτατο μλλον, σε Γαλαξα αποικισμνο απ τους Ανθρπους και πλημμυρισμνο με παρξενα μηχανματα, δεν δινε μφαση στις θετικς επιστμες αλλ στη κοινωνιολογα, στη φιλοσοφα, στην οικολογα και στη ψυχολογα -στις πιες επιστμες. Παρλληλα αποτελοσε εξλιξη της διαστημικς περας και συνχιζε τη παρδοση της περιγραφς επικν διαστσεων ιστορας σε απλυτα αυτοσυνεπ, φανταστικ κσμο, παρδοση που εχε ξεκινσει μεταπολεμικ (σε τσο μεγλο βαθμ τουλχιστον) το φνταζυ μυθιστρημα Ο ρχοντας των Δαχτυλιδιν, του φιλολγου Τζον Ρναλντ Ροελ Τλκιν. Προκειμνου να τονιστε η αντθεση με τις ως ττε καθιερωμνες φρμες, εισχθη ο ρος πια ΕΦ για να περιγραφονε τα εγχειρματα τπου Ντιουν, σε αντθεση με τη σκληρ ΕΦ του παλαιτερου κριου ρεματος, που επικεντρωνταν στις θετικς επιστμες.
     Ταυτχρονα η επιρρο της ΕΦ εκτς λογοτεχνας αυξνεται λο και πιτερο, με αποκορφωμα τη κινηματογραφικ διασκευ το 1968 δο μυθιστορημτων ΕΦ με μεγλη καλλιτεχνικ και εμπορικ επιτυχα: το 2001: Η Οδσσεια του Διαστματος του Στνλε Κιομπρικ, βασισμνο σε βιβλο του ρθουρ Κλαρκ που γραφτανε ταυτχρονα με το σενριο της ταινας,κι ο Πλαντης των πιθκων, με πρωταγωνιστ τον δισημο ηθοποι του Χλλιγουντ Τσρλτον στον. Την δια στιγμ στην αμερικανικ τιβ αρχζει να προβλλεται η εβδομαδιαα σειρ Σταρ Τρεκ (1966 - 1969), ριμη διαστημικ περα που αποκτ φανατικ κοιν, εν τα ιαπωνικ κμιξ μνγκα αρχζουν λο και περισστερο να βασζονται στην αισθητικ και τη θεματολογα του χρου. Σντομα η ΕΦ εξαπλνεται και στα κμιξ της Δσης πρα απ τις συνηθισμνες ιστορες υπερηρων, οπτε αποκτ ευρτερη φμη κι αναγνριση.
     Μετ τα μσα της 10ετας του 1960 η ΕΦ, χοντας δη επηρεαστε απ συγγραφες τπου Ντικ, Μπροουζ Χρμπερτ, μεταλλχτηκε περαιτρω υπ την επδραση της αντικουλτορας και του ριζοσπαστικο, αντικαθεστωτικο κλματος της εποχς. τσι εμφανστηκε το Νο Κμα ΕΦ, εκφραζμενο απ τον Χρλαν λισον, τον Γκρχαμ Μπλαρντ, την Ορσουλα Λε Γκεν, τον Ρτζερ Ζελζνυ κι λλους. Η γενι αυτ καταφρθηκε εναντον της κρατης τεχνολογικς εξλιξης, στρφηκε στα ρεαλιστικ προβλματα της Γης του μεσου μλλοντος, παρουσασε μα εγγεν απαισιοδοξα και συμμερστηκε την οργ των νων απναντι στις απαρχαιωμνες δομς της κοινωνας, εν αναζητοσε τη λογοτεχνικ καταγωγ της πιτερο στις κοινωνικς δυστοπες του Χξλε και του ργουελ παρ στους αστραφτερος κσμους του Κλαρκ και του Ασμωφ. Ενδιαφρθηκε ιδιατερα -σως 1η φορ σε ττοιον βαθμ- για τη καλλιργεια των εκφραστικν μσων, για την μορφη πρζα και για τη κατρριψη των φραγμτων μεταξ της ΕΦ και της συμβατικς λογοτεχνας. Φυσικ οι αλλαγς αυτς δεν εξλειψαν το κριο ρεμα της σκληρς ΕΦ που συνχισε να τροφοδοτε τη κοιντητα με βιβλα πως το Ακμα και οι Θεο... (1972) του Ασμωφ, το Ραντεβο με τον Ρμα (1972) του Κλαρκ κλπ.
     Το Φανταστικ ταξδι εναι αμερικανικ ταινα περιπτειας ΕΦ του 1966 σε σκηνοθεσα Ρτσαρντ Φλσερ. Η ταινα παρουσιζει πλρωμα υποβρυχου που συρρικννεται σε μικροσκοπικ μγεθος και μπανει στο σμα ενς τραυματισμνου επιστμονα για να επιδιορθσει τη βλβη στον εγκφαλ του.
Το ργο 2001: Η Οδσσεια του Διαστματος εναι ταινα ΕΦ αμερικανικς και βρεττανικς παραγωγς του 1968, σκηνοθετημνη απ τον Στνλε Κιομπρικ. Το σενριο χει γραφε απ τον Κιομπρικ και τον συγγραφα επιστημονικς φαντασας ρθουρ Κλαρκ. Η ταινα περιστρφεται γρω απ θματα πως η ανθρπινη εξλιξη, η τεχνητ νοημοσνη κι η εξωγινη ζω. Επσης, εναι αξιοσημεωτη για την επιστημονικ ακρβεια των λεπτομερειν του σεναρου και τα πρωτοποριακ (για την εποχ) ειδικ εφφ. Το Ακμα κι οι Θεο... εναι μυθιστρημα ΕΦ (!!!) του 1972 γραμμνο απ τον Ισακ Ασμωφ. Το βιβλο χωρζεται σε 3 εντητες. Η 1η εναι στη γη, η 2η σε πλαντη ενς παρλληλου σμπαντος κι η 3η σε σεληνιακ αποικα.


                                   Βολταρος: Ο Μικρομγαλος

     Στις αρχς της 10ετας του 1970 η κινηματογραφικ ΕΦ αποκτ να θηση με πληθρα νων κι αξιλογων παραγωγν, που πολλς βασζονταν σε προγενστερα μυθιστορματα διηγματα: Σιλεντ Γκριν (1973), Ζρντοζ (1974), Σολρις (1972) κλπ. μως σειρ απ εξαιρετικ πετυχημνες ταινες στα τλη της 10ετας εναι που θα κνουνε το εδος 1ο στις κινηματογραφικς εισπρξεις: Στενς επαφς τρτου τπου του Στβεν Σπλμπεργκ (1977), Mad Max του Τζορτζ Μλερ (1979), Alien του Ρντλε Σκοτ (1979) και, πνω απ' λα, Ο Πλεμος των στρων του Τζορτζ Λοκας. Το τελευταο τανε παραμυθνια διαστημικ περα που μοιαζε με τις ιστορες του Μεσοπολμου, μακρυ απ τους προβληματισμος του Νου Κματος αλλ κι απ την επιστημονικ ακρβεια της σκληρς ΕΦ. Αν και το Σταρ Τρεκ εχε σταματσει απ καιρ, η επιτυχα του Πολμου των στρων οδηγε σε μα πλειδα νων αμερικανικν τηλεοπτικν σειρν, κυρως απ τον χρο της διαστημικς περας (π.χ. Battlestar Galactica). Παρλληλα ο Αλεχντρο Γιοντορφσκι κι ο Μμπιους κυκλοφορονε το Ινκλ, επηρεαστικ σειρ κμιξ που διαδραματζονται σε ιδιρρυθμο, σχεδν σουρρεαλιστικ σμπαν διαστημικς περας. Η προεργασα για το Ινκλ εχε γνει δη απ το 1975, ταν ο Γιοντορφσκι προβη σε μα αποτυχημνη προσπθεια κινηματογραφικς διασκευς του Ντιουν.
      Την δια περοδο η επανσταση των μικροπολογιστν, περ τα μσα του ‘70, κανε την υψηλ τεχνολογα προσιτ απ οικονομικ και πρακτικ ποψη. Ττε εμφανστηκαν στο δυτικ κσμο περιθωριακς κοιντητες ατμων που δεν διαμορφθηκαν απ μουσικς, πολιτικς αισθητικς προτιμσεις, αλλ απ την ενασχλησ τους με τα ψηφιακ συστματα και τα υπολογιστικ τηλεφωνικ τηλεπικοινωνιακ δκτυα. Το αποτλεσμα εναι στα τλη της 10ετας του ’70 ν' αναδυθε το ρεμα του κυβερνοπνκ, με εκπροσπους συγγραφες πως ο Μπρους Στρλινγκ και ο Γουλιαμ Γκμπσον. Το κυβερνοπνκ συνχισε την παρδοση του Νου Κματος σχετικ με τη στροφ στη Γη του κοντινο μλλοντος με σκοπ να υποδεξει τους κινδνους και τις προοπτικς που ενεχαν η παγκοσμιοποηση της οικονομας, η μεταβιομηχανικ κοινωνα κι η διαρρο επκαιρης υψηλς τεχνολογας (κυρως βιοτεχνολογας και προντων της επιστμης υπολογιστν) στο ευρ κοιν. Για τη περιγραφ του νου ρεματος προκυψε σντομα ο ρος κυβερνοπνκ, που νωνε τον κσμο της πληροφορικς και της κυβερνητικς με περιθωριακς σκηνς οργανωμνης αμφισβτησης πως οι πανκ, καθς στα περισστερα ργα του ρεματος πρωταγωνιστοσαν αντιρωες και παρνομοι χκερ του μλλοντος. Η διεθνς αναγνριση του κινματος φτασε τελικ το 1984 ταν το κυβερνοπνκ μυθιστρημα Νευρομντης, του Γκμπσον, κρδισε τα βραβεα Nebula, Hugo και Philip K. Dick, 2 τη μετ τη προβολ του Blade Runner, κινηματογραφικ ταινα του Ρντλε Σκοτ βασισμνη στο μυθιστρημα του Φλιπ Κ. Ντικ Το Ηλεκτρικ Πρβατο και κατρθωνε να οπτικοποισει το νο ρεμα. Ο μφυτος μεταμοντερνισμς στη γραφ του Γκμπσον κι η νουρ αισθητικ του θα καταστσουνε την ΕΦ, σως για 1η φορ, αντικεμενο διεξοδικν λογοτεχνικν αναλσεων.     Παρλληλα με την εμφνιση του κυβερνοπνκ γνωρζει αναβωση κι η λογοτεχνικ διαστημικ περα στις αρχς της 10ετας του '80, αναβωση που συνεχζεται ως σμερα. Σ' αυτ τη να μορφ της εναι επηρεασμνη απ το κυβερνοπνκ, με χαρακτρα πιο σκοτειν, μεγλη επιστημονικ ακρβεια, εσταση σε νες τεχνολογες κι μφαση στην ανπτυξη χαρακτρων. Συγγραφες του χρου, οι περισστεροι Βρεττανο, εναι ο Πτερ Χμιλτον, ο Τζον Χρισον, ο Στβεν Μπξτερ κλπ. Νες ιδες κι αξιοσημεωτες μελλοντικς τεχνολογες, που τρα βρσκονται σ' ερευνητικ στδιο, κνουνε την εμφνισ τους στην ΕΦ, πως η νανοτεχνολογα, η τεχνητ νοημοσνη η ννοια της τεχνολογικς μοναδικτητας (singularity) που τρα αποκρυσταλλνεται. Υπ αυτς τις συνθκες, αλλ και μετ τη μνημειδη επιτυχα του Πολμου των στρων, το Σταρ Τρεκ αναγεννιται, πρτα ως σειρ κινηματογραφικν ταινιν και μετ σαν να τηλεοπτικ σειρ τοποθετημνη στο διο αφηγηματικ σμπαν με τη παλι. Παρλληλα οι ταινες ΕΦ του Χλιγουντ, πως ο Εξολοθρευτς του Τζιμς Κμερον το 1984 ο RoboCop του Πολ Βερχφεν το 1987, μετατρπουν το εδος σε ακρογωνιαο λθο της ποπ κουλτορας. Τη 10ετα του 1990 η αγορ της τηλεοπτικς ΕΦ θα εκραγε με ποικλες σειρς υψηλς ποιτητας που αποκτονε διεθνς φανατικ κοιν (π. χ. Babylon 5, Γη 2, Σκουεστ, The X-Files κλπ). Μετ τη μεγλη επιτυχα της ταινας The Matrix το 1999, το κυβερνοπνκ αλλ κι η εικονικ πραγματικτητα, ιδα που 'χει εξερευνηθε κατ κρον στην ΕΦ υπ διφορες οπτικς γωνες, διαδδονται ευρτερα.
     Στα μσα της 10ετας του 1980 απ την ευρτερη επικρτεια του κυβερνοπνκ ξεπδησε το ατμοπνκ (steampunk), λογοτεχνικ ρεμα που δεν χει τσο εμφαν δυστοπικ χαρακτρα κι που το σκηνικ της ιστορας τοποθετεται χι στο κοντιν μλλον, αλλ σ' εναλλακτικ 19ο αι. μετ τη βιομηχανικ επανσταση αλλ πριν την εξπλωση της ηλεκτροδτησης. Η τεχνολογα στους ατμοπνκ κσμους εναι συνθως πιο προηγμνη σε σχση με τη πραγματικ της εποχς αλλ, ελλεψει ηλεκτρονικν στοιχεων, βασζεται στη δναμη του ατμο και των κουρδιστν μηχανισμν, πως πργματι γινταν ττε. Κατ τ' λλα, η κοινωνα, η αισθητικ κι η ατμσφαιρα συνθως αντανακλον επακριβς τις συμβσεις του βικτωριανο κσμου. Το ατμοπνκ εμφανστηκε ταν κποιοι συγγραφες ρχισαν συνειδητ να μιμονται τα πριμα ργα ΕΦ που γρφτηκαν πριν απ τον Α' Παγκ. Πλ., εμβολιζοντς τα μως με δσεις του πολ επκαιρου κυβερνοπνκ. Ορισμνοι μλιστα πειραματστηκαν τοποθετντας το σκηνικ των ιστοριν τους ακμη πιο πσω χρονικ, συχν στο Μεσαωνα, διατηρντας μως τη τεχνολογα του ατμο και των κουρδιστν μηχανισμν ως κεντρικος πυλνες του κσμου τους. Μετ το 1990 το ατμοπνκ ρχισε να απομακρνεται απ τις κυβερνοπνκ ρζες του: η αισθητικ και τα μοτβα του ρχισαν να χρησιμοποιονται ακμη και σ' ργα φνταζυ και να τοποθετονται δπλα-δπλα με τα υπερφυσικ και μαγικ στοιχεα που αφθονον στο εδος αυτ.     λλη παρλληλη εξλιξη που εμφανστηκε αρχς της 10ετας 1990 εναι το μετακυβερνοπνκ (postcyberpunk), σνολο ργων με εμφαν κυβερνοπνκ χαρακτρα αλλ με κεντρικος ρωες που επιχειρονε συνειδητ να βελτισουνε το κοινωνικοπολιτικ καθεστς, στω να το διατηρσουν και ν' αποτρψουνε περαιτρω παρακμ (π.χ. μυθιστορματα του Νιλ Στβενσον). Οι πρωταγωνιστς συνθως εναι πιο ενεργ και σεβαστ μλη της κοινωνας σε σχση με τους περιθωριακος παρανμους του Γκμπσον, εν οι νες τεχνολογες του 21ου αι. παρουσιζονται λιγτερο αλλοτριωτικς κι υπ θετικτερο πρσμα. Ταυτχρονα το κυβερνοπνκ αναμεχθηκε με πιο παραδοσιακς μορφς του φανταστικο σε διφορα αφηγηματικ μσα (μυθιστορματα, διηγματα, κινηματογραφικς ταινες, βιντεοπαιχνδια, μουσικος δσκους κλπ) κι παψε να 'ναι πρωτοποριακ καλλιτεχνικ γκτο. Στην αυγ του νου αινα αποτελοσε προεξρχουσα μορφ ΕΦ, χι τσο διακριτ πλον, αλλ επηρεαστικ σο λγες. Ανμεσα στις υποκατηγορες της ΕΦ εναι οι εξς: σκληρ - πια ΕΦ, νο κμα, διαστημικ, μεταποκαλυπτικ μυθοπλασα, εναλλακτικ ιστορα, κυβερνοπνκ, ατμοπνκ.
     Στην Ελλδα η ΕΦ δεν παρουσιζει μεγλη διδοση, ετε απ πλευρς αναγνωστικο κοινο ετε απ πλευρς λογοτεχνικς παραγωγς. Σ' εππεδο περιοδικν εκδσεων (παραδοσιακς τρπος διδοσης του εδους στο εξωτερικ λγω της εκτεταμνης χρσης της φρμας του διηγματος, αλλ και φυτριο νων συγγραφων), χουνε γνει αρκετς προσπθειες, με μακροβιτερη αυτ του Απαγορευμνου Πλαντη (εκδ. ARS LONGA), που μως δεν δημοσευε λληνες συγγραφες. Αξιοσημεωτο εναι ακμη το περιοδικ Φανταστικ Χρονικ που εκδδεται απ την Αθηνακ Λσχη Επιστημονικς Φαντασας. σον αφορ τους συγγραφες, απ τη προηγομενη γενι ξεχωρζουνε τα ονματα των Διαμαντ Φλωρκη, Στυλιανο Μωυσεδη, Μκη Πανριου, Γιργου Μπαλνου, εν μετ το 2000 ρχισε να εμφανζεται να γενι συγγραφων μ' εκδσεις μυθιστορημτων και συλλογν διηγημτων, πως ο Νκος Βλαντς, ο Παναγιτης Κοστας, ο Γιννης Χατζηχρστος, ο Αλκος Παπαδπουλος κι ο Μιχλης Μανωλις. χει παρατηρηθε απροθυμα των εκδοτικν οκων να ονομσουν ΕΦ, ελληνικ ξνα ργα που εκδδουν κι εμππτουν στο εδος, σως διτι επικρατε η αντληψη τι το ελληνικ αναγνωστικ κοιν εναι προκατειλημμνο αρνητικ απναντι στην ΕΦ, θεωρντας τη παραλογοτεχνα λογοτεχνα φυγς. Παρ' λ' αυτ, εν τει 2009, υπρχουνε 4 εκδοτικο οκοι που η ΕΦ αποτελε βασικ και μοναδικ πεδο εκδοτικς δραστηριτητας. Οι εκδσεις ΑΙΟΛΟΣ, οι εκδσεις Locus-7, ANUBIS και  ΤΡΙΤΩΝ.
     Σμφωνα με τον Ισακ Ασμωφ, "Η ΕΦ μπορε να οριστε ως ο κλδος της λογοτεχνας που ασχολεται με την αντδραση των ανθρπων στις αλλαγς της επιστμης και της τεχνολογας". Ο Robert A. Heinlein γραψε τι: "νας εχρηστος σντομος ορισμς σχεδν λης της ΕΦ θα μποροσε να διαβσει: ρεαλιστικς εικασες σχετικ με πιθαν μελλοντικ γεγοντα, βασισμνες σταθερ στην επαρκ γνση του πραγματικο κσμου, του παρελθντος και του παρντος, και σε πλρη κατανηση της φσης και της σημασας της επιστημονικς μεθδου".


                             Ο Ουρασμα Ταρ ιππεει τη Χελνα

     Ο Αμερικανς συγγραφας κι εκδτης ΕΦ Lester del Rey γραψε: "Ακμη κι ο αφοσιωμνος λτρης θαυμαστς δυσκολεεται να εξηγσει τι εναι η ΕΦ κι η λλειψη ενς πλρους ικανοποιητικο ορισμο» οφελεται στο γεγονς τι δεν υπρχουν εκολα οριοθετημνα ρια στην ΕΦ".
λλος ορισμς του προρχεται απ το The Literature Book του Damon Knight κι εναι, "σενρια που εναι κατ τη στιγμ της συγγραφς τεχνολογικ αδνατα, προεκτενοντας απ τη σημεριν επιστμη ... [,]... που ασχολονται με κποια μορφ Θεωρητικς επιστημονικς παρσης, πως μια κοινωνα (στη Γη σε λλο πλαντη) που χει αναπτυχθε με εντελς διαφορετικος τρπους απ τον δικ μας". Μρος του λγου που εναι τσο δσκολο να καθοριστε συμφωνημνος ορισμς της ΕΦ εναι επειδ υπρχει τση μεταξ των ενθουσιωδν της να ενεργον ως διαιτητς του εαυτο τους για ν' αποφασσουνε τι ακριβς ΕΦ. Ο Knight συνψισε τη δυσκολα, λγοντας τι "η ΕΦ εναι αυτ που δεχνουμε ταν το λμε". Ο David Seed λει τι σως να 'ναι πιο χρσιμο να μιλμε για την ΕΦ ως διασταρωση λλων πιο συγκεκριμνων ειδν κι υποειδν. Ο Forrest J Ackerman χει πιστωθε με τη 1η χρση του ρου "sci-fi" (ανλογος με το ττε μοντρνο "hi-fi") περπου το 1954. Η 1η γνωστ χρση σε ντυπο τανε περιγραφ του εγκεφλου του Donovan απ τον κριτικ κινηματογρφου Jesse Zunser το Γενρη του 1954. Καθς η ΕΦ εισλθε στη λακ κουλτορα, συγγραφες και θαυμαστς που δραστηριοποιονται στον τομα κατληξαν να συνδουν τον ρο με χαμηλο προπολογισμο, χαμηλς τεχνολογας "B-movies" και με χαμηλς ποιτητας pulp ΕΦ. Μχρι τη 10ετα του 1970, κριτικο στον τομα, πως ο Damon Knight κι ο Terry Carr, χρησιμοποιοσαν το "sci fi" για να διακρνουνε το hack-work απ τη σοβαρ ΕΦ. Ο Peter Nicholls γρφει τι το SF εναι προτιμμενη συντομογραφα στη κοιντητα των συγγραφων κι αναγνωστν.  Ο Robert Heinlein βρκε ακμη και το ΕΦ ανεπαρκς για ορισμνους τπους ργων αυτο του εδους και πρτεινε ο ρος Θεωρητικ φαντασα να χρησιμοποιηθε αντ' αυτο για κενα που 'ναι πιο σοβαρ στοχαστικ. Μερικο μελετητς ισχυρζονται τι η ΕΦ εχε τις απαρχς της στην αρχαιτητα, ταν η γραμμ μεταξ μθου και πραγματικτητας ταν θολ. Γραμμνο τον 2ο αινα μ.Χ. απ τον σατιρικ Λουκιαν, το A True Story περιχει πολλ θματα και τροπρια χαρακτηριστικ της σγχρονης ΕΦ, συμπεριλαμβανομνων ταξιδιν σε λλους κσμους, εξωγινων μορφν ζως, διαπλανητικο πολμου και τεχνητς ζως. Κποιοι το θεωρον το 1ο μυθιστρημα ΕΦ. Μερικς απ τις ιστορες απ τις Αραβικς Νχτες, μαζ με την Ιστορα του Κφτη Μπαμπο του 10ου αι. και τον Αυτοδδακτο Θεολγο του 13ου αι. του Ιμπν αλ-Νφη, υποστηρζεται επσης τι περιχουνε στοιχεα ΕΦ.


                                 Τζακ Λντον: Το Κκκινο Πργμα

     Γραμμνο στη διρκεια της Επιστημονικς Επανστασης και της Εποχς του Διαφωτισμο, το Somnium (1634) του Γιοχνες Κπλερ, η Να Ατλαντδα του Φρνσις Μπικον (1627), το Itinerarium extaticum (1656) του Αθανσιου Κρχερ, Η κωμικ ιστορα των κρατν και των αυτοκρατοριν της Σελνης του Συραν ντε Μπερζερκ (1657) και Τα κρτη και οι αυτοκρατορες του λιου (1662), Ο φλεγμενος κσμος (1666) της Μργκαρετ Κβεντις,, Τα ταξδια του Γκιολιβερ του Τζναθαν Σουφτ (1726), Νικολι Κλμι τερ Subterraneum (1741) του Λοντβιγκ Χλμπεργκ και Micromégas του Βολταρου (1752) θεωρονται μερικς φορς ως μερικ απ τα 1α αληθιν ργα ΕΦ. Ο Ισακ Ασμωφ κι ο Καρλ Σαγκν θεωροσαν το Somnium τη 1η ιστορα ΕΦ. Δεχνει ταξδι στη Σελνη και πς φανεται η κνηση της Γης απ κει. Ο Κπλερ χει ονομαστε  πατρας της ΕΦ. 
     Μετ την ανπτυξη του μυθιστορματος ως λογοτεχνικς μορφς τον 17ο αι., ο Φρανκενστιν (1818) κι ο Τελευταος νθρωπος (1826) της Mary Shelley βοθησαν να καθοριστε η μορφ του μυθιστορματος EΦ. Ο Brian Aldiss χει υποστηρξει τι ο Φρανκενστιν ταν το 1ο ργο ΕΦ. Ο Edgar Allan Poe γραψε αρκετς ιστορες που θεωρονται ΕΦ, συμπεριλαμβανομνου του The Unparalleled Adventure of One Hans Pfaall (1835), που περιελμβανε ταξδι στη Σελνη. Ο Ιολιος Βερν τανε γνωστς για τη προσοχ του στη λεπτομρεια και την επιστημονικ ακρβεια, ειδικ στο 20.000 λεγες υπ τη θλασσα (1870). Το 1887, το μυθιστρημα El anacronópete του Ισπανο Enrique Gaspar y Rimbau εισγαγε την 1η μηχαν του χρνου. νας πριμος Γλλος/Βλγος συγγραφας ΕΦ ταν ο J.-H. Rosny Αîné (1856-1940). Το αριστοργημ του εναι το Les Navigateurs de l'Infini (Οι θαλασσοπροι του απερου) (1925) που χρησιμοποιθηκε 1η φορ η λξη αστρονατης. Πολλο κριτικο θεωρον τον H.G. Wells απ τους σημαντικτερους συγγραφες ΕΦ, ακμα και τον Σαξπηρ της. Τα αξιοσημεωτα ργα του εναι Η μηχαν του χρνου (1895), Το νησ του γιατρο Moreau (1896), Ο αρατος νθρωπος (1897) κι Ο πλεμος των κσμων (1898). δειχνε εξωγινη εισβολ, βιολογικ μηχανικ, αοραττητα και ταξδι στο χρνο. Στα μη μυθιστορηματικ μελλοντολογικ ργα του προβλεψε την λευση αεροπλνων, στρατιωτικν τανκς, πυρηνικν πλων, δορυφορικς τηλερασης, διαστημικν ταξιδιν και κτι που μοιζει με τον Παγκσμιο Ιστ. Το A Princess of Mars του Edgar Rice Burroughs, που δημοσιεθηκε το 1912, τανε το 1ο απ' τα πλανητικ ρομαντικ μυθιστορματα Barsoom διρκειας 3 10ετιν, που διαδραματζονταν στον ρη και παρουσαζαν τον John Carter ως ρωα. Αυτ τα μυθιστορματα τανε προκτοχοι των μυθιστορημτων YA και ντλησαν μπνευση απ την ευρωπακ ΕΦ και τα αμερικανικ δυτικ μυθιστορματα. Το 1924 εκδθηκε το We του Ρσου Yevgeny Zamyatin, απ τα 1α δυστοπικ μυθιστορματα. Περιγρφει κσμο αρμονας και συμμρφωσης μσα σε να ενωμνο ολοκληρωτικ κρτος. Επηρασε την εμφνιση της δυστοπας ως λογοτεχνικο εδους.
     Το 1926, ο Hugo Gernsback δημοσευσε το 1ο αμερικανικ περιοδικ επιστημονικς φαντασας, Amazing Stories. Στο 1ο τεχος γραψε:
"Με τον ρο ΕΦ εννο τον Ιολιο Βερν, τον Χ. Γ. Γουλς και τον Πε -γοητευτικ ειδλλιο αναμεμειγμνο μ' επιστημονικ γεγοντα και προφητικ ραμα... χι μνο αυτς οι εκπληκτικς ιστορες κνουν εξαιρετικ ενδιαφρουσα ανγνωση -εναι πντα διδακτικς. Παρχουν γνση... σε πολ εγευστη μορφ... Οι νες περιπτειες που απεικονζονται για μας στην επιστμη του σμερα δεν εναι καθλου αδνατο να πραγματοποιηθον αριο... Πολλς μεγλες επιστημονικς ιστορες που προορζονται να χουν ιστορικ ενδιαφρον δεν χουν ακμη γραφτε. Οι επμενες γενις θα δεξουν τι χουν χαρξει να νο μονοπτι, χι μνο στη λογοτεχνα και τη μυθοπλασα, αλλ και στη προδο". Το 1928, το 1ο δημοσιευμνο ργο του E.E. "Doc" Smith, The Skylark of Space, γραμμνο σε συνεργασα με τον Lee Hawkins Garby, εμφανστηκε στο Amazing Stories. Συχν ονομζεται η 1η μεγλη διαστημικ περα. Την δια χρονι, η αρχικ ιστορα του Philip Francis Nowlan Buck Rogers, Armageddon 2419, εμφανστηκε επσης στο Amazing Stories. Ακολοθησε να κμικ του Μπακ Ρτζερς, το 1ο σοβαρ κμικ ΕΦ.     Το 1937, ο John W. Campbell γινε συντκτης του Astounding Science Fiction, γεγονς που μερικς φορς θεωρεται η αρχ της Χρυσς Εποχς της ΕΦ, που χαρακτηρστηκε απ ιστορες που γιορτζουνε τα επιστημονικ επιτεγματα και τη προδο. Το 1942, ο Ισακ Ασμωφ ξεκνησε τη σειρ Foundation (!!!!!), που καταγρφει την νοδο και τη πτση των γαλαξιακν αυτοκρατοριν κι εισγαγε τη ψυχοστορα. Στη σειρ απονεμθηκε αργτερα εφπαξ Βραβεο Hugo για τη Καλτερη σειρ λων των εποχν.  Η Χρυσ Εποχ λγεται συχν τι τελεωσε το 1946, αλλ μερικς φορς περιλαμβνονται τα τλη της 10ετας του 1940 κι η 10ετα του 1950. Το More Than Human (1953) του Theodore Sturgeon διερενησε τη πιθαν μελλοντικ εξλιξη του ανθρπου. Το 1957, το Andromeda: A Space-Age Tale του Ρσου παλαιοντολγου Ivan Yefremov παρουσασε ποψη μελλοντικο διαστρικο κομμουνιστικο πολιτισμο και θεωρεται απ τα σημαντικτερα σοβιετικ μυθιστορματα ΕΦ. Το 1959, το Starship Troopers του Robert A. Heinlein σηματοδτησε απκλιση απ' τις προηγομενες νεανικς ιστορες και μυθιστορματ του. Εναι απ τα 1α και πιο σημαντικ παραδεγματα στρατιωτικς ΕΦ κι εισγαγε την ννοια των εξωσκελετν μηχανοκνητης θωρκισης. Η γερμανικ σειρ διαστημικς περας Perry Rhodan, γραμμνη απ διφορους συγγραφες, ξεκνησε το 1961 με περιγραφ της 1ης προσγεωσης στη Σελνη κι κτοτε χει επεκταθε στο διστημα σε πολλαπλ σμπαντα και στο χρνο κατ δισεκατομμρια χρνια. χει γνει η πιο δημοφιλς σειρ βιβλων ΕΦ λων των εποχν. 
     Στις 10ετες του 1960 και του 1970, η ΕΦ του Νου Κματος τανε γνωστ για την υιοθτηση υψηλο βαθμο πειραματισμο, στη μορφ και στο περιεχμενο και μιας υψηλς και συνειδητ λογοτεχνικς καλλιτεχνικς ευαισθησας. Το 1961, το Solaris του Stanisław Lem δημοσιεθηκε στη Πολωνα. Το μυθιστρημα ασχολθηκε με το θμα των ανθρπινων περιορισμν καθς οι χαρακτρες του προσπθησαν να μελετσουνε φαινομενικ ευφυ ωκεαν σε πρσφατα ανακαλυφθντα πλαντη. Το Dune του 1965 του Frank Herbert παρουσασε πολ πιο περπλοκη και λεπτομερ φανταστικ μελλοντικ κοινωνα απ , τι εχε η προηγομενη ΕΦ. Το 1967 η Anne McCaffrey ξεκνησε τη σειρ ΕΦ Dragonriders of Pern. 2 απ' τις νουβλες που περιλαμβνονται στο 1ο μυθιστρημα, Dragonflight, καναν τη McCaffrey τη 1η γυνακα που κρδισε Βραβεο Hugo Nebula. Το 1968, εκδθηκε το Do Androids Dream of Electric Sheep, του Philip K. Dick. Εναι η λογοτεχνικ πηγ του franchise ταινιν Blade Runner. Το The Left Hand of Darkness του 1969 της Ursula K. Le Guin διαδραματζεται σε πλαντη που οι κτοικοι δεν χουνε σταθερ φλο. Εναι απ' τα πιο σημαντικ παραδεγματα κοινωνικς, φεμινιστικς κι ανθρωπολογικς ΕΦ.
     Το 1979, το Science Fiction World ρχισε να εκδδεται στη Λακ Δημοκρατα της Κνας. Κυριαρχε στη κινεζικ αγορ περιοδικν EΦ, διεκδικντας κυκλοφορα 300.000 αντιτπων αν τεχος και περπου 3-5 αναγνστες αν τεχος (δνοντς του συνολικ εκτιμμενο αναγνωστικ κοιν τουλχιστον 1.000.000), καθιστντας το το πιο δημοφιλς περιοδικ ΕΦ στον κσμο. Το 1984, το 1ο μυθιστρημα του William Gibson, Neuromancer, βοθησε στη διδοση του cyberpunk και της λξης κυβερνοχρος, ρος που αρχικ επινησε στο διγημ του Burning Chrome το 1982. Το 1986, το Shards of Honor της Lois McMaster Bujold ξεκνησε το πος του Vorkosigan. Το Snow Crash του 1992 του Neal Stephenson προβλεψε τερστια κοινωνικ αναταραχ λγω της επανστασης της πληροφορας. Το 2007, το μυθιστρημα του Liu Cixin, The Three-Body Problem, δημοσιεθηκε στη Κνα. Μεταφρστηκε στ' αγγλικ απ τον Κεν Λιου, εκδθηκε απ τη Tor Books το 2014 και κρδισε το Bραβεο Hugo 2015 για το καλτερο μυθιστρημα, καθιστντας τον Λιου τον 1o Ασιτη που κρδισε το βραβεο.


                               Aπ τις Χιλιες Και Μα Νχτες

     Τα αναδυμενα θματα ΕΦ τλη του 20ου και στις αρχς του 21ου αι. περιλαμβνουν περιβαλλοντικ ζητματα, τις επιπτσεις του Διαδικτου και του διευρυνμενου σμπαντος της πληροφορας, ερωτματα σχετικ με τη βιοτεχνολογα, τη νανοτεχνολογα και τις κοινωνες μετ τη σπανιτητα. Πρσφατες τσεις κι υποεδη περιλαμβνουν steampunk, biopunk κι εγκσμια ΕΦ. Η 1η, τουλχιστον απ τις 1ες, καταγεγραμμνη ταινα ΕΦ εναι το Ταξδι στη Σελνη του 1902, σε σκηνοθεσα του Γλλου σκηνοθτη Georges Méliès. Επηρασε βαθι τους μεταγενστερους κινηματογραφιστς, φρνοντας διαφορετικ εδος δημιουργικτητας και φαντασας στο κινηματογραφικ μσο. Επιπλον, οι καινοτμες τεχνικς μοντζ κι ειδικν εφφ του Méliès μιμθηκαν ευρως κι γιναν σημαντικ στοιχεα του μσου. Η Μετρπολις του 1927, σε σκηνοθεσα Φριτς Λανγκ, εναι 1η μεγλου μκους ταινα ΕΦ. Αν και δεν τυχε καλς υποδοχς στην εποχ της, θεωρεται πλον μεγλη κι επιδραστικ ταινα. Το 1954, ο Godzilla, σε σκηνοθεσα Ishirō Honda, ξεκνησε το υποεδος kaiju της ταινας ΕΦ, που διαθτει μεγλα πλσματα οποιασδποτε μορφς, συνθως επιτθενται σε μεγλη πλη εμπλκουν λλα τρατα στη μχη.
     Το 2001: A Space Odyssey του 1968, σε σκηνοθεσα Στνλε Κιομπρικ και βασισμνο στο ργο του ρθουρ Κλαρκ, ξεπρασε τις προσφορς κυρως B-movie μχρι κενη την εποχ τσο σ' κταση σο και σε ποιτητα κι επηρασε σημαντικ τις μεταγενστερες ταινεςΕΦ. Την δια χρονι, ο Πλαντης των Πιθκων (το πρωττυπο), σε σκηνοθεσα Franklin J. Schaffner και βασισμνο στο γαλλικ μυθιστρημα του 1963 La Planète des Singes του Pierre Boulle, κυκλοφρησε με λακ και κριτικ αναγνριση λγω σε μεγλο βαθμ της ζωντανς απεικνισης ενς μεταποκαλυπτικο κσμου που οι ευφυες πθηκοι κυριαρχονε στους ανθρπους. Το 1977, ο George Lucas ξεκνησε τη σειρ ταινιν Star Wars με την ταινα να αναγνωρζεται τρα ως Star Wars: Episode IV - A New Hope. Η σειρ, που συχν ονομζεται διαστημικ περα, γινε παγκσμιο φαινμενο λακς κουλτορας κι η 2η σειρ ταινιν με τις υψηλτερες εισπρξεις λων των εποχν.
     Απ τη 10ετα του 1980, οι ταινες ΕΦ, μαζ με τις ταινες φαντασας, τρμου κι υπερρωων, κυριαρχονε στις παραγωγς μεγλου προπολογισμο του Χλιγουντ. Συχν διασταυρνονται με λλα εδη, συμπεριλαμβανομνων των κινουμνων σχεδων (WALL-E - 2008, Big Hero 6 - 2014), γκνγκστερ (Sky Racket - 1937), γουστερν (Serenity - 2005), κωμωδα (Spaceballs - 1987, Galaxy Quest - 1999), πλεμος (Enemy Mine - 1985), δρση (Edge of Tomorrow - 2014, The Matrix - 1999), περιπτεια (Jupiter Ascending - 2015, Interstellar - 2014), αθλητισμς (Rollerball - 1975), μυστριο (Minority Report - 2002), θρλερ (Ex Machina - 2014), τρμου (Alien - 1979), φιλμ νουρ (Blade Runner - 1982), υπερρωας (Marvel Cinematic Universe - 2008-), δρμα (Melancholia - 2011, Predestination - 2014) και ρομαντισμς (Eternal Sunshine of the Spotless Mind - 2004, Her - 2013). Η ΕΦ κι η τιβ βρσκονται σταθερ σε στεν σχση. Η τηλεραση οι τηλεοπτικς τεχνολογες εμφανζονταν συχν στην ΕΦ πολ πριν η δια η τηλεραση γνει ευρως διαθσιμη στα τλη της 10ετας του 1940 και στις αρχς της 10ετας του 1950.


                                          Απ το 20.000 Λεγες

     Το 1ο γνωστ τηλεοπτικ πργραμμα ΕΦ τανε 35λεπτο προσαρμοσμνο απσπασμα του ργου RUR, γραμμνο απ τον Τσχο θεατρικ συγγραφα Karel Čapek, που μεταδθηκε ζωνταν απ τα στοντιο του BBC Alexandra Palace στις 11 Φλεβρη 1938.  Το 1ο δημοφιλς πργραμμα ΕΦ στην αμερικανικ τιβ ταν η παιδικ σειρ περιπτειας Captain Video and His Video Rangers, που τρεξε απ Ιονιο του 1949 ως Απρλη του 1955. Η Ζνη του Λυκφωτος (η αρχικ σειρ), σε παραγωγ κι αφγηση απ τον Ροντ Σρλινγκ, που γραψε συνγραψε τα περισστερα επεισδια, απ 1959-64. Περιεχε φαντασα, σασπνς και τρμο καθς κι ΕΦ, με κθε επεισδιο να 'ναι ολοκληρωμνη ιστορα. Οι κριτικο το 'χουνε κατατξει απ τα καλτερα τηλεοπτικ προγρμματα οποιουδποτε εδους. Η σειρ κινουμνων σχεδων The Jetsons, εν προοριζταν ως κωμωδα κι τρεχε μνο για μα σεζν (1962-63), προβλεψε πολλς εφευρσεις που τρα χρησιμοποιονται ευρως: τηλεορσεις εππεδης οθνης, εφημερδες σε οθνη υπολογιστ, ιος υπολογιστν, συνομιλα μσω βντεο, κρεβτια μαυρσματος, διαδρμους στο σπτι κι πολλ λλα. Το 1963, το Doctor Who με θμα το ταξδι στο χρνο κανε πρεμιρα στη τιβ του BBC. Η αρχικ σειρ τρεξε μχρι το 1989 κι αναβωσε το 2005. ταν εξαιρετικ δημοφιλς παγκοσμως κι επηρασε σε μεγλο βαθμ τη τηλεοπτικ ΕΦ. λλα προγρμματα στη 10ετα του 1960 περιελμβαναν τα Εξωτερικ ρια (1963-65), Χαμνοι στο Διστημα (1965-68) κι Ο Φυλακισμνος (1967).
     Το Star Trek (η αρχικ σειρ), που δημιουργθηκε απ τον Gene Roddenberry, κανε πρεμιρα το 1966 στη τιβ του NBC κι τρεξε 3 σεζν. Συνδασε στοιχεα διαστημικς περας και διαστημικο γουστερν. Μνο ελαφρς επιτυχημνη στην αρχ, η σειρ κρδισε δημοτικτητα μσω κοινοπραξας κι εξαιρετικο ενδιαφροντος θαυμαστν. γινε πολ δημοφιλς και επιδραστικ franchise με πολλς ταινες, τηλεοπτικς εκπομπς, μυθιστορματα κι λλα ργα και προντα. Το Star Trek: The Next Generation (1987-94) οδγησε σ' 6 επιπλον ζωντανς εκπομπς Star Trek Deep Space 9 (1993-99), Voyager (1995-2001), Enterprise (2001-05), Discovery (2017-σμερα), Picard (2020-23) και Strange New Worlds (2022-σμερα), με περισστερα σε κποια μορφ ανπτυξης. Η μνι σειρ V κανε πρεμιρα το 1983 στο NBC. Απεικνιζε αππειρα κατληψης της Γης απ ερπετοειδες εξωγινους. Red Dwarf, κωμικ σειρ ΕΦ που προβλθηκε στο BBC 2 μεταξ 1988 και 1999 και στον Dave απ το 2009. Τα X-Files, που περιεχαν UFO και θεωρες συνωμοσας, δημιουργθηκαν απ τον Chris Carter και μεταδθηκαν απ τη Fox Broadcasting Company απ το 1993 ως το 2002 και ξαν το 2016-18. Το Stargate, ταινα για τους αρχαους αστρονατες και τη διαστρικ τηλεμεταφορ, κυκλοφρησε το 1994. Το Stargate SG-1 κανε πρεμιρα το 1997 κι τρεξε 10 σεζν (1997-2007). Οι spin-off σειρς περιελμβαναν τα Stargate Infinity (2002-03), Stargate Atlantis (2004-09) και Stargate Universe (2009-11). λλες σειρς της 10ετας του 1990 περιελμβαναν το Quantum Leap (1989-93) και το Babylon 5 (1994-99).
     Το SyFy, που ξεκνησε το 1992 ως The Sci-Fi Channel, ειδικεεται στην ΕΦ, τον υπερφυσικ τρμο και τη φαντασα. Η διαστημικ-δυτικ σειρ Firefly κανε πρεμιρα το 2002 στο Fox. Διαδραματζεται το τος 2517, μετ την φιξη των ανθρπων σε νο αστρικ σστημα κι ακολουθε τις περιπτειες του αποσττη πληρματος του Serenity, διαστημοπλοου "κατηγορας Firefly". Το Orphan Black ξεκνησε προβολ 5 σεζν το 2013, για γυνακα που αναλαμβνει τη ταυττητα ενς απ τους πολλος γενετικ πανομοιτυπους ανθρπινους κλνους της. Τλη του 2015 στο SyFy κανε πρεμιρα το The Expanse με μεγλη κριτικ αναγνριση, αμερικανικ τηλεοπτικ σειρ για τον αποικισμ του Ηλιακο Συστματος απ την ανθρωπτητα. Οι επμενες σεζν του θα προβλλονταν στη συνχεια μσω του Amazon Prime Video.
     Η ταχεα νοδος της δημοτικτητας της ΕΦ στο 1ο μισ του 20ο αι. τανε στεν συνδεδεμνη με το λακ σεβασμ που αποδιδτανε στην επιστμη κενη την εποχ, καθς και με τον ταχ ρυθμ της τεχνολογικς καινοτομας και των νων εφευρσεων. Η ΕΦ χει συχν προβλψει την επιστημονικ και τεχνολογικ προδο. Ορισμνα ργα προβλπουν τι οι νες εφευρσεις κι η προδος θα τενουν να βελτισουνε τη ζω και τη κοινωνα, π.χ.οι ιστορες του Arthur C. Clarke και του Star Trek.  λλοι, πως η Μηχαν του Χρνου του H.G. Wells κι ο Θαυμαστς Νος Κσμος του Aldous Huxley, προειδοποιονε για πιθανς αρνητικς συνπειες.


                                      Ο Νευρομντης του Γκμπσον

     Το 2001 το Εθνικ δρυμα Επιστημν διεξγαγε ρευνα με θμα Δημσιες στσεις και δημσια κατανηση: ΕΦ και ψευδοεπιστμη. Διαπστωσε τι οι νθρωποι που διαβζουν προτιμνε την ΕΦ μπορε να σκφτονται να σχετζονται με την επιστμη διαφορετικ απ λλους ανθρπους. Τενουν επσης να υποστηρζουνε το διαστημικ πργραμμα και την ιδα της επαφς μ' εξωγινους πολιτισμος. Ο Carl Sagan γραψε: "Πολλο επιστμονες που εμπλκονται βαθι στην εξερενηση του ηλιακο συστματος (κι εγ μεταξ αυτν) στρφηκαν 1η φορ προς αυτ τη κατεθυνση απ την ΕΦ".
     Η ΕΦ προσπαθε να συνδυσει ψογα τη φαντασα και τη πραγματικτητα, τσι στε ο θεατς να μπορε να βυθιστε στο φανταστικ κσμο. Αυτ περιλαμβνει χαρακτρες, ρυθμσεις κι εργαλεα κι σως το πιο κρσιμο, την επιστημονικ αληθοφνεια κι ακρβεια της τεχνολογας και των τεχνολογικν εννοιν. Μερικς φορς, προβλπει πραγματικς καινοτομες κι ανακαλψεις κι αρκετς υπρχουσες εφευρσεις, πως η ατομικ βμβα, τα ρομπτ και το borazon. Στη σειρ Away του 2020, οι αστρονατες χρησιμοποιονε πραγματικ ρβερ του ρη που ονομζεται InSight για ν' ακοσουνε προσεκτικ για προσγεωση εκε. 2 τη μετ, οι επιστμονες χρησιμοποησαν το InSight για ν' ακοσουνε την προσγεωση ενς πραγματικο διαστημικο σκφους. Στο franchise του Jurassic Park, οι δεινσαυροι δημιουργονται απ αρχαο DNA και 18 τη μετ, οι επιστμονες της πραγματικς ζως βρκαν DNA δεινοσαρων σε αρχαα απολιθματα.
     Ο Brian Aldiss τη περιγραψε σα πολιτιστικ ταπετσαρα. Αποδεικτικ στοιχεα γι' αυτ την ευρεα επιρρο μπορον να βρεθονε στις τσεις για τους συγγραφες να τη χρησιμοποιονε ως εργαλεο για την υπερσπιση και τη δημιουργα πολιτιστικν γνσεων, καθς και για τους εκπαιδευτικος ταν διδσκουνε σε σειρ ακαδημακν κλδων που δεν περιορζονται στις φυσικς επιστμες. Ο μελετητς και κριτικς επιστημονικς φαντασας George Edgar Slusser επε τι "η ΕΦ εναι η μνη πραγματικ διεθνς λογοτεχνικ μορφ που 'χουμε σμερα κι ως ττοια χει επεκταθε στα οπτικ, τα διαδραστικ και σε οποιαδποτε να μσα θα εφερει ο κσμος στον 21ο αι.. Τα ζητματα διασταρωσης μεταξ των επιστημν και των ανθρωπιστικν επιστημν εναι ζωτικς σημασας για τον επμενο αινα". Η ΕΦ στη Λατινικ Αμερικ και την Ισπανα υπρχει εδ και 10ετες, αν κι χι τσο γνωστ. Η ννοια του αυταρχισμο στη Λατινικ Αμερικ χει επικρατσει σε ορισμνες ιστορες αυτο του εδους.
     χει χρησιμοποιηθε μερικς φορς ως μσο κοινωνικς διαμαρτυρας. Το 1984 (1949) του ργουελ εναι σημαντικ ργο δυστοπικς επιστημονικς φαντασας. Συχν γνεται επκλησ της σε διαμαρτυρες εναντον κυβερνσεων κι ηγετν που θεωρονται ολοκληρωτικο. Η ταινα Avatar του Τζιμς Κμερον το 2009 προοριζταν ως διαμαρτυρα κατ του ιμπεριαλισμο και συγκεκριμνα της ευρωπακς αποικιοκρατας της Αμερικς. Τα ρομπτ, οι τεχνητο νθρωποι, οι ανθρπινοι κλνοι, οι ευφυες υπολογιστς κι οι πιθανς συγκροσεις τους με την ανθρπινη κοινωνα ταν λα σημαντικ θματα ΕΦ απ την κδοση του Frankenstein της Shelly. Ορισμνοι κριτικο θεωρον τι αυτ αντικατοπτρζει τις ανησυχες των συγγραφων σχετικ με τη κοινωνικ αποξνωση που παρατηρεται στη σγχρονη κοινωνα. Η φεμινιστικ ΕΦ θτει ερωτματα σχετικ με κοινωνικ ζητματα πως το πς η κοινωνα κατασκευζει ρλους των φλων, ρλο που παζει η αναπαραγωγ στον ορισμ του φλου και την νιση πολιτικ προσωπικ εξουσα ενς φλου πνω σ' λλα. Ορισμνα ργα χουν εικονογραφσει αυτ τα θματα χρησιμοποιντας ουτοπες για να διερευνσουνε κοινωνα που δεν υπρχουνε διαφορς φλου ανισορροπες εξουσας μεταξ των φλων δυστοπες για να διερευνσουν κσμους που οι ανιστητες μεταξ των φλων εντενονται, επιβεβαινοντας τσι την ανγκη συνχισης της φεμινιστικς εργασας.


                                                   Μετρπολις

     Η μυθοπλασα για το κλμα, "cli-fi", ασχολεται με θματα που αφορον τη κλιματικ αλλαγ και την υπερθρμανση του πλαντη. Τα πανεπιστημιακ μαθματα για τη λογοτεχνα και τα περιβαλλοντικ θματα μπορε να περιλαμβνουν μυθοπλασα για τη κλιματικ αλλαγ στα προγρμματα σπουδν τους και συχν συζητεται απ λλα μσα εκτς του fandom ΕΦ. Η ελευθεριακ ΕΦ επικεντρνεται στη πολιτικ και τη κοινωνικ τξη που συνεπγονται οι δεξις ελευθεριακς φιλοσοφες μ' μφαση στον ατομικισμ και την ιδιωτικ ιδιοκτησα και σε ορισμνες περιπτσεις στον αντικρατισμ. Η κωμωδα ΕΦ συχν σατιρζει κι επικρνει τη σημεριν κοινωνα και μερικς φορς κοροδεει τις συμβσεις και τα κλισ της πιο σοβαρς ΕΦ.
     Οι δυναττητς της ως εδος δεν περιορζονται μνο στο να 'ναι λογοτεχνικ sandbox για εξερενηση απκοσμων αφηγσεων, αλλ μπορον να λειτουργσουν ως χημα για την ανλυση και την αναγνριση του παρελθντος, του παρντος και των πιθανν μελλοντικν κοινωνικν σχσεων κοινωνας με τον λλο. Πιο συγκεκριμνα, η ΕΦ προσφρει μσο κι αναπαρσταση της Ετερτητας και των διαφορν στη κοινωνικ ταυττητα.
Η ΕΦ λγεται συχν τι εμπνει ασθηση θαυμασμο. Ο εκδτης, εκδτης και κριτικς ΕΦ Ντιβιντ Χρτγουελ γραψε: "Η γοητεα της ΕΦ γκειται στο συνδυασμ του λογικο, του πιστευτο, με το θαυμαστ. Εναι μια κκληση στην ασθηση του θαματος". Ο Carl Sagan επε:

   "να απ τα μεγλα πλεονεκτματα της ΕΦ εναι τι μπορε να μεταφρει κομμτια και κομμτια, υπαινιγμος και φρσεις, γνσης γνωστης απρσιτης στον αναγνστη. ργα που συλλογζεστε καθς το νερ εξαντλεται απ την μπανιρα καθς περπαττε μες στο δσος σε πριμη χειμεριν χιονπτωση".

     Το 1967, ο Ισακ Ασμωφ σχολασε τις αλλαγς που συνβαιναν ττε στη κοιντητα της ΕΦ:

   "Κι επειδ η σημεριν πραγματικ ζω μοιζει τσο πολ με τη φαντασα της ημρας πριν απ το χθες, οι παλιο οπαδο εναι ανσυχοι. Βαθι μσα τους, ετε το παραδχονται ετε χι, υπρχει να ασθημα απογοτευσης και ακμη και οργς τι ο εξωτερικς κσμος χει εισβλει στην ιδιωτικ τους επικρτεια. Αισθνονται την απλεια μιας «ασθησης θαυμασμο» επειδ αυτ που κποτε περιοριζταν πραγματικ στο «θαμα» χει γνει τρα πεζ και κοιντοπο".


     Η μελτη μελτες της, εναι η κριτικ αξιολγηση, ερμηνεα και συζτηση της λογοτεχνας, του σινεμ, των τιβ εκπομπν, των νων μσων, του fandom και της φαντασας θαυμαστν. Οι μελετητς της τη μελετονε για να τη κατανοσουνε καλτερα και τη σχση της με την επιστμη, τη τεχνολογα, τη πολιτικ, λλα εδη και τον πολιτισμ γενικτερα. Οι μελτες της ξεκινσανε γρω στις αρχς του 20ο αι., αλλ μνο μετ εδραιωθκανε σε πειθαρχα με τη δημοσευση των ακαδημακν περιοδικν Extrapolation (1959), Foundation: The International Review of Science Fiction (1972) και Science Fiction Studies (1973) και την δρυση των παλαιτερων οργανισμν αφιερωμνων στη μελτη της το 1970, της νωσης ρευνας ΕΦ και του Ιδρματος ΕΦ. Ο τομας χει αυξηθε σημαντικ απ τη 10ετα του 1970 με την δρυση περισστερων περιοδικν, οργανισμν και συνεδρων, καθς και προγραμμτων χοργησης πτυχων ΕΦς πως αυτ που προσφρονται απ το Πανεπιστμιο Λβερπουλ. χει ιστορικ υποδιαιρεθε μεταξ σκληρς και μαλακς, με τη διαρεση να επικεντρνεται στη σκοπιμτητα της επιστμης που 'ναι κεντρικ στην ιστορα. Ωστσο, η δικριση αυτ χει τεθε υπ αυξανμενο λεγχο τον 21ο αι.. Ορισμνοι συγγραφες, πως ο Tade Thompson κι ο Jeff VanderMeer, χουν επισημνει τι οι ιστορες που επικεντρνονται ρητ στη φυσικ, την αστρονομα, τα μαθηματικ και τη μηχανικ τενουν να θεωρονται σκληρς, εν οι ιστορες που επικεντρνονται στη βοτανικ, τη μυκητολογα, τη ζωολογα και τις κοινωνικς επιστμες τενουν να κατηγοριοποιονται ως μαλακς, ανεξρτητα απ τη σχετικ αυστηρτητα της επιστμης.
     Ο Max Gladstone ρισε τη σκληρ ως "ιστορες που λειτουργονε τα μαθηματικ", αλλ επεσμανε τι αυτ καταλγει σ' ιστορες που συχν φανονται περεργα χρονολογημνες, καθς τα επιστημονικ παραδεγματα αλλζουν με τη προδο του χρνου.  Ο Michael Swanwick απρριψε εντελς τον παραδοσιακ ορισμ της σκληρς ΕΦ, λγοντας αντ 'αυτο τι ορζεται απ χαρακτρες που προσπαθον να λσουνε προβλματα με τον σωστ τρπο - με αποφασιστικτητα, γγιγμα στωικτητας και τη συνεδηση τι το σμπαν δεν εναι με το μρος του.     Η Le Guin επκρινε επσης τη πιο παραδοσιακ ποψη σχετικ με τη διαφορ μεταξ σκληρο και μαλακο SF: "Οι σκληρο συγγραφες ΕΦ απορρπτουνε τα πντα εκτς απ τη φυσικ, την αστρονομα κι σως τη χημεα. Βιολογα, κοινωνιολογα, ανθρωπολογα -αυτ δεν εναι επιστμη γι' αυτος, εναι μαλακ πργματα. Δεν ενδιαφρονται τσο για το τι κνουνε τ' ανθρπινα ντα, πραγματικ. Αλλ εμαι. Αντλ πολλ απ τις κοινωνικς επιστμες".
     Πολλο κριτικο παραμνουν σκεπτικο για τη λογοτεχνικ αξα της ΕΦ κι λλων μορφν φαντασας, αν κι ορισμνοι αποδεκτο συγγραφες χουνε γρψει ργα που υποστηρζονται απ' τους αντιπλους τι εναι ΕΦ. Η Μαρη Σλλε γραψε σειρ επιστημονικν ρομαντικν μυθιστορημτων στη γοτθικ λογοτεχνικ παρδοση, συμπεριλαμβανομνου του Φρανκενστιν του Σγχρονου Προμηθα (1818). Ο Κουρτ Βννεγκατ τανε πολ σεβαστς Αμερικανς συγγραφας που τα ργα του χουν υποστηριχθε απ' ορισμνους τι περιχουν υποθσεις θματα ΕΦ. λλοι συγγραφες ΕΦ που τα ργα τους θεωρονται ευρως ως σοβαρ λογοτεχνα εναι ο Ρι Μπρντμπερι (συμπεριλαμβανομνων, ιδιατερα, των Fahrenheit 451 (1953) και The Martian Chronicles (1951)), ο Arthur C. Clarke (ειδικ για το Childhood's End) κι ο Paul Myron Anthony Linebarger, γρφοντας με τ' νομα Cordwainer Smith. Η Doris Lessing, που μετ της απονεμθηκε το Βραβεο Νμπελ λογοτεχνας, γραψε σειρ 5 μυθιστορημτων ΕΦ, Canopus in Argos: Archives (1979-83), που απεικονζουνε προσπθειες πιο προηγμνων ειδν και πολιτισμν να επηρεσουνε τους λιγτερο προηγμνους, συμπεριλαμβανομνων των ανθρπων στη Γη.
     Ο David Barnett χει επισημνει τι υπρχουνε βιβλα πως το The Road (2006) του Cormac McCarthy, το Cloud Atlas (2004) του David Mitchell, το The Gone-Away World (2008) του Nick Harkaway, το The Stone Gods (2007) της Jeanette Winterson και το Oryx & Crake (2003) της Margaret Atwood, που χρησιμοποιον αναγνωρσιμα τροπρια ΕΦ, αλλ που δεν ταξινομονται απ τους συγγραφες και τους εκδτες τους ως ττοια. Η τγουντ ειδικτερα επιχειρηματολγησε κατ της κατηγοριοποησης ργων πως το Handmaid's Tale ως ΕΦ, χαρακτηρζοντς το, το Oryx και τις Διαθκες ως Θεωρητικ φαντασα και χλευζοντς τη σαν ομιλοντα καλαμρια στο διστημα. Στο βιβλο του The Western Canon, ο κριτικς λογοτεχνας Harold Bloom περιλαμβνει το Brave New World, το Solaris του Stanisław Lem, το Cat's Cradle του Kurt Vonnegut και το The Left Hand of Darkness ως πολιτιστικ κι αισθητικ σημαντικ ργα της δυτικς λογοτεχνας, αν κι ο Lem απρριψε ενεργ τη δυτικ ετικτα της εν ο Βννεγκατ ταξινομθηκε πιο συχν ως μεταμοντρνος σατιρικς.
     Στο δοκμι της του 1976 Science Fiction & Mrs Brown, η Ursula K. Le Guin ρωτθηκε: "Μπορε συγγραφας ΕΦ να γρψει μυθιστρημα": Εκενη απντησε: "Πιστεω τι λα τα μυθιστορματα... ασχολονται με το χαρακτρα... Οι μεγλοι μυθιστοριογρφοι μας χουν φρει να δομε ,τι θλουν να δομε μες απ κποιο χαρακτρα. Διαφορετικ, δεν θα 'ταν μυθιστοριογρφοι, αλλ ποιητς, ιστορικο φυλλδια". Ο Orson Scott Card, γνωστς για το μυθιστρημα ΕΦ του 1985 Ender's Game, χει υποθσει τι το μνυμα κι η πνευματικ σημασα του ργου της περιχονται στην δια την ιστορα κι ως εκ τοτου, δεν απαιτε αποδεκτς λογοτεχνικς συσκευς και τεχνικς που χαρακτρισε ως τεχνσματα λογοτεχνικ παιχνδια.
     Ο Jonathan Lethem, σε δοκμιο του 1998 στο Village Voice με ττλο Close Encounters: The Squandered Promise of Science Fiction, πρτεινε τι το σημεο το 1973 ταν το Gravity's Rainbow του Thomas Pynchon ταν υποψφιο για Βραβεο Nebula και πρασε υπρ του ραντεβο του Clarke με το Rama, στκεται ως κρυμμνη ταφπλακα που σηματοδοτε το θνατο της ελπδας τι η ΕΦ επρκειτο να συγχωνευθε με την επικρατοσα τση. Το διο τος ο συγγραφας ΕΦ και φυσικς Gregory Benford γραψε: "Η ΕΦ εναι σως το καθοριστικ εδος του 20ο αι., αν κι οι κατακτητικο στρατο του εξακολουθον να στρατοπεδεουν ξω απ τη Ρμη των λογοτεχνικν ακροπλεων".


                        Ρυ Μπρντμπερυ: Φαρενιτ 451

     Η ΕΦ γρφεται κι χει γραφτε, απ διφορους συγγραφες απ' λο τον κσμο. Σμφωνα με στατιστικ στοιχεα του 2013 απ τις εκδσεις ΕΦ Tor Books, οι ντρες ξεπερνον αριθμητικ τις γυνακες κατ 78-22% μεταξ των υποβολν  Διαμχη σχετικ με τη ψηφοφορα στα Βραβεα Hugo 2015 υπογρμμισε τις εντσεις στη κοιντητα μεταξ τσης λο και πιο διαφορετικν συγγραφων κι ργων  που τιμνται με βραβεα κι αντδρασης απ' ομδες συγγραφων και θαυμαστν που προτιμοσαν αυτ που θεωροσανε πιο παραδοσιακ ΕΦ.
     Μεταξ των πιο σημαντικν και γνωστν βραβεων ΕΦ εναι το Hugo για τη λογοτεχνα, που παρουσιστηκε απ τη Παγκσμια Εταιρεα Επιστημονικς Φαντασας στο Worldcon και ψηφστηκε απ τους θαυμαστς. το Βραβεο Nebula για τη λογοτεχνα, που παρουσιστηκε απ τους συγγραφες ΕΦ της Αμερικς και ψηφστηκε απ τη κοιντητα των συγγραφων,  το John W. Campbell Memorial Award for Best SF Novel, που απονμεται απ κριτικ επιτροπ συγγραφων και το Theodore Sturgeon Memorial Award για διηγματα μικρο μκους, που απονεμθηκαν απ κριτικ επιτροπ. Αξιοσημεωτο βραβεο για ταινες ΕΦ και τηλεοπτικ προγρμματα εναι το Βραβεο Saturn, που απονμεται ετησως απ την Ακαδημα Ταινιν ΕΦ & Τρμου. Υπρχουνε κι λλα εθνικ βραβεα, πως τα Βραβεα Prix Aurora του Καναδ, περιφερειακ βραβεα, πως το Βραβεο Endeavour που παρουσιστηκε στο Orycon για ργα απ τον βορειοδυτικ Ειρηνικ των ΗΠΑ και βραβεα ειδικο ενδιαφροντος υποεδους, πως το Βραβεο Chesley για τη τχνη, που παρουσιστηκε απ την νωση Καλλιτεχνν ΕΦ το World Fantasy Award για φαντασα. Τα περιοδικ μπορον να οργαννουν δημοσκοπσεις αναγνωστν, ιδως για το Βραβεο Locus.
     Τα συνδρια (στο fandom, συχν συντομεονται ως "μειονεκτματα", πως το "comic-con") πραγματοποιονται σε πλεις σ' λο τον κσμο, εξυπηρετντας τοπικ, περιφερειακ, εθνικ διεθν συμμετοχ. Οι συμβσεις γενικο ενδιαφροντος καλπτουν λες τις πτυχς της ΕΦ, εν λλες επικεντρνονται σε συγκεκριμνο ενδιαφρον πως το fandom των μσων ενημρωσης, το filking κι οτω καθεξς. Τα περισστερα συνδρια ΕΦ διοργαννονται απ εθελοντς σε μη κερδοσκοπικς ομδες, αν και πιτερες εκδηλσεις προσανατολισμνες στα μσα ενημρωσης διοργαννονται απ εμπορικος υποστηρικτς. Το fandom ΕΦ προκυψε απ τη στλη επιστολν στο περιοδικ Amazing Stories. Σντομα οι θαυμαστς ρχισαν να γρφουν επιστολς ο νας στον λλο και στη συνχεια να ομαδοποιονε τα σχλι τους σε ανεπσημες εκδσεις που γνανε γνωστς ως fanzines.Μλις ρθανε σε τακτικ επαφ, οι οπαδο θελαν να συναντηθον μεταξ τους κι οργνωσαν τοπικος συλλγους. Στη 10ετα 1930, τα 1α συνδρια ΕΦ συγκντρωσαν θαυμαστς απ ευρτερη περιοχ.     Το παλαιτερο οργανωμνο διαδικτυακ fandom ταν η SF Lovers Community, αρχικ λστα αλληλογραφας στα τλη της 10ετας 1970 με αρχεο αρχειοθτησης κειμνου που ενημερωντανε τακτικ. Στη 10ετα 1980, οι ομδες Usenet επκτειναν σημαντικ τον κκλο των οπαδν στο διαδκτυο. Στη 10ετα 1990, η ανπτυξη του Παγκσμιου Ιστο ανατναξε τη κοιντητα του διαδικτυακο fandom κατ τξεις μεγθους, με χιλιδες και στη συνχεια εκατομμρια ιστοσελδες αφιερωμνες στην ΕΦ και συναφ εδη για λα τα μσα. 
     Το πρτο fanzine ΕΦ, The Comet, δημοσιεθηκε το 1930 απ το Science Correspondence Club στο Σικγο, Ιλινι. να απ τα πιο γνωστ fanzines σμερα εναι το Ansible, που εκδθηκε απ τον David Langford, νικητ πολλν Βραβεων Hugo. λλα αξιοσημεωτα fanzines που κρδισαν 1 πιτερα Hugo περιλαμβνουν το File 770, το Mimosa και το Plokta. Οι καλλιτχνες που εργζονται για fanzines χουνε συχν αναδειχθε στον τομα, συμπεριλαμβανομνων των Brad W. Foster, Teddy Harvia και Joe Mayhew. οι Hugos περιλαμβνουνε κατηγορα για τους καλτερους καλλιτχνες θαυμαστν.
     Τα στοιχεα ΕΦ μπορον να περιλαμβνουν, μεταξ λλων:

 * Χρονικς ρυθμσεις στο μλλον, σ' εναλλακτικς ιστορες.
 * Διαστημικ ταξδια, ρυθμσεις στο διστημα, σ' λλους κσμους, σε υπγεια γη σε παρλληλα σμπαντα.
 * Πτυχς της βιολογας στη μυθοπλασα πως εξωγινοι, μεταλλαγμνοι κι ενισχυμνοι νθρωποι
 * Προβλεπμενη Θεωρητικ τεχνολογα πως διεπαφ εγκεφλου-υπολογιστ, εμβιομηχανικ, υπερευφυες υπολογιστς, ρομπτ, πλα ακτνων κι λλα προηγμνα πλα.
 * Ανεξερενητες επιστημονικς δυναττητες, πως τηλεμεταφορ, ταξδι στο χρνο και ταχτερα απ' το φως ταξδια επικοινωνες
 * Να και διαφορετικ πολιτικ κοινωνικ συστματα και καταστσεις, συμπεριλαμβανομνων ουτοπικν, δυστοπικν, μετα-αποκαλυπτικν μετα-σπανιοττων.
 * Μελλοντικ ιστορα κι εξλιξη των ανθρπων στη Γη σ' λλους πλαντες
 * Παραφυσικς ικαντητες πως ο λεγχος του νου, η τηλεπθεια κι η τηλεκνηση.


========================

                                         Ουρασμα Τρο

     (Λακ παραμθι  Ιαπωνας 720 π.Χ., συλλογ της Yei Theodora Ozaki, 1908)

     Τα πολ παλι χρνια ζοσε στην Ιαπωνα νας νεαρς ψαρς που λεγταν Ουρασμα Τρο. Και ακμα πιο παλι, ο πατρας του ταν κι εκενος ψαρς, ψαρς ονομαστς· μως, ο Ουρασμα ξεπερνοσε τον πατρα του τσο πολ στην τχνη αυτ, που η φμη του εχε απλωθε πολ πρα απ το μικρ χωρι του. Λγανε πως μποροσε να πισει σε μια μρα πιο πολλ ψρια απ' σα πιαναν δκα λλοι σε μια βδομδα.
     Αλλ ο Ουρασμα δεν ξεχριζε μονχα στο ψρεμα. σοι τον ξεραν, τον αγαποσαν για την καλ του την καρδι. Ποτ δεν εχε βλψει οτε και το πιο απασιο πλσμα. Μλιστα, αν δεν ταν τα πλσματα της θλασσας ο μνος τρπος για να βγζει το ψωμ του, θα ψρευε πντα μ' να απλ αγκστρι, στε να πινει μονχα σα ψρια θελαν να πιαστον. Ποτ του δεν βασνισε ζα ταν ταν παιδ· αντιθτως, η τρυφερτητ του προς λα τα βουβ πλσματα της Φσης κανε τους φλους του να τον περιγελον. Τποτε μως δεν μποροσε να τον πεσει να μετχει σ' αυτ το σπλαχνο παιχνδι που τσο απολαμβνουν μερικ παιδι.
     να βρδυ, καθς ο Ουρασμα γριζε σπτι πειτα απ μια κοπιαστικ μρα στη θλασσα, εδε μερικ παιδι να φωνζουν και να γελον πνω απ κτι που τυραννοσαν μες στη μση του δρμου: μια θαλσσια χελωντσα. Στριμωγμνο ανμεσα σ' λα εκενα τα παιδι, που το βασνιζαν με ξλα και με πτρες, το δστυχο πλσμα δειχνε τοιμο να πεθνει απ τον φβο του. Ο Ουρασμα δεν ντεξε να βλπει να αβοθητο ζωνταν να υποφρει και μπκε ανμεσ τους.
«Παιδι», επε, «δεν εναι σωστ να φρεστε τσι σ' να κακο πλσμα. Θα το σκοτσετε το καημνο!» μως τα παιδι γελσανε και, χωρς να δσουν σημασα στα λγια του, συνχισαν το σπλαχνο παιχνδι τους.
     Ο Ουρασμα μεινε για λγο σιωπηλς, αναζητντας ναν τρπο να πεσει τα παιδι να του δσουν τη χελνα. Στο τλος, επε, χαμογελντας, «Ελτε, παιδι! Το ξρω πως χετε καλ καρδι. Θα κνουμε μια συμφωνα. Θα' θελα να την αγορσω τη χελνα· αν εναι, δηλαδ, δικι σας».
«Και ββαια εναι δικι μας. Εμες την πισαμε», επαν αυτ με μια φων.
«Πολ ωραα», απντησε ο Ουρασμα, βγζοντας μια χοφτα νομσματα απ την τσπη του. «Μπορετε να αγορσετε πολλ ωραα πργματα με αυτ εδ. Τι λτε;»
     Τους χαμογελοσε τσο γλυκ και μιλοσε τσο τρυφερ, με τα χρματα να κουδουνζουν μπροστ στα μτια τους, που δεν χρειστηκε να κοπισει για να τα πεσει. Ττε, το μεγαλτερο απ τα αγρια ρπαξε τη χελνα και του την δωσε με το να χρι, εν πλωνε το λλο για να πρει τα νομσματα. Ο Ουρασμα μεινε με τη χελνα στην αγκαλι του, εν τα παιδι σκρπιζαν με αλαλαγμος προς το μαγαζ με τα ζαχαρωτ.
«Καημνη χελωντσα!» της ψιθρισε χαδεοντς την απαλ για να ηρεμσει τον φβο της, «εδ, μαζ μου, δεν κινδυνεεις. Θυμσου, μως, καλ μου, τι παρ τρχα να χσεις μια ζω πολχρονη. Πσο κρατει; Δκα χιλιδες χρνια, λνε. Δκα φορς περισστερα απ τα χρνια ενς πελαργο. Τρα αμσως θα σε πω πσω στη θλασσα, για να κολυμπσεις μ' λη σου τη δναμη και να γυρσεις στο σπτι και στους δικος σου. Να μου υποσχεθες, μως, τι ποτ ξαν δεν θα αφσεις να σε πισουν». Η χελνα το υποσχθηκε με το βλμμα της. ταν τσο μελαγχολικ και γεμτο ευγνωμοσνη, που ο Ουρασμα νιωσε πως δεν θα το ξεχνοσε ποτ.
     Την λλη μρα, τα χαρματα, ο Ουρασμα ξεκνησε με τη βρκα του για το καθημεριν ψρεμα. Η θλασσα ταν ρεμη και ο αρας γεμτος απ την απαλ, γλυκι ζστη του καλοκαιριο. Σκζοντας τα γαλαν, βαθι νερ, σντομα βρθηκε στ' ανοιχτ, μακρι απ τους λλους ψαρδες. ταν τσο μορφο το πρωιν, την ρα που ο λιος ανβαινε στον ουραν και το φως του αντανακλοσε στο νερ, στε, ταν σκφτηκε πσο μικρ εναι η ζω του ανθρπου, ευχθηκε να εχε χιλιδες χρνια για να ζσει, πως η χελνα που εχε σσει απ τ' αγρια, μα μρα πριν. Μ' αυτς τις σκψεις στον νου του, ξαφνιστηκε απ μια γλυκι φων που τον καλοσε με τ' νομ του. Ηταν σαν χος καμπνας ασημνιας, που πεφτε απ τους ουρανος.
«Ουρασμα! Ουρασμα!»
     Κοταξε τη θλασσα ολγυρ του, μπως και τον φναζε κποιος ψαρς απ τη βρκα του, μως ς εκε που μποροσε να φτσει το μτι δεν βρισκταν κανες.
«Ουρασμα! Ουρασμα!»
     Και πλι ακοστηκε η φων, απ πιο κοντ. σκυψε στο νερ και εδε μια χελνα να τον κοιτζει τρυφερ· κι απ το βλμμα της κατλαβε τι ταν η δια χελνα που εχε σσει απ τα παιδι.
«Συναντιμαστε, λοιπν, και πλι....», της επε εθυμα. «Για φαντσου, να με βρσκεις στη μση του ωκεανο! Ομως φρεσαι απερσκεπτα. Θλεις να σε ξαναπισουν;»
«Σε ψαχνα», απντησε η χελνα, «απ το χραμα, κι ταν σε εδα στη βρκα σου κολμπησα ως εδ για να σε ευχαριστσω που μου σωσες τη ζω».
«Εσαι πολ ευγενικ», επε ο Ουρασμα. «Θλεις ν' ανεβες στη βρκα, να στεγνσεις τη ρχη σου στον λιο και να κουβεντισουμε λιγκι;»
     Η χελνα δχτηκε μετ χαρς. Σκαρφλωσε στη βρκα, κι πιασαν την κουβντα. Ξαφνικ, γρισε προς το μρος του νεαρο ψαρ και του επε: «Βζω στοχημα τι δεν χεις δει ποτ σου το Ριν Τζιν, το Παλτι του Βασιλι της Θλασσας».
     Ο Ουρασμα γνεψε αρνητικ: «Δεν τυχε ποτ να με καλσουν».
     Η χελνα δικρινε το κοροδευτικ σπθισμα στα μτια του Ουρασμα: «Δεν νομζω τι πιστεεις πως το Ριν Τζιν εναι πραγματικ. Κι μως, υπρχει, βαθι, πολ βαθι, στον πτο της θλασσας. Αν στ' αλθεια θλεις να δεις το Ριν Τζιν θα σε πω εγ εκε».
«Πολ ευγενικ εκ μρους σου», επε ο ψαρς, «μα εγ εμαι νθρωπος και δεν μπορ να κολυμπσω κτω απ' τη θλασσα πως εσ».
«Δεν εναι απαρατητο», τον καθησχασε η χελωντσα. «Ανβα στη ρχη μου και θα κολυμπσω εγ».
     Ο Ουρασμα γλασε. Πς θα τον κουβαλοσε να τσο μικροσκοπικ πλσμα;
«Σου φανεται αστεο;» κανε η χελνα. «Ανβα και θα δεις». Και ξαφνικ, κτω απ' τα μτια του Ουρασμα, η χελνα ρχισε να μεγαλνει και να μεγαλνει, σπου γινε τσο μεγλη, στε μποροσε να κουβαλσει στη ρχη της και δο και τρεις ανθρπους.
«Καταπληκτικ!» φναξε ο ψαρς. «Και ββαια, φλη μου, θα 'ρθω μαζ σου».
«Ξεκινμε», επε η χελνα. «Κρατσου γερ».
     Και στη στιγμ βουτξανε στη θλασσα κι ρχισαν να βυθζονται λο και πιο βαθι, τσο που ο Ουρασμα σκφτηκε πως οτε σε χλια χρνια δεν θα κατφερναν να ξαναβγον στην επιφνεια. Στο τλος, εδε κτωθ του ν' απλνεται νας τπος υπρλαμπρος, πλεις ολκληρες και χωρι, με μορφους κπους γεμτους αστραφτερ λουλοδια κι ονειρεμνα δντρα που ανμιζαν τα κλαδι τους. πειτα, πρασαν απ μια απραντη πρσινη πεδιδα· στο μακριντερο κρο της, σ' να χωρι στους πρποδες ψηλν βουνν, λαμπαν οι μεγαλπρεπες πλες ενς μαγευτικο παλατιο.
«Βλπεις;» επε η χελνα. «Φτσαμε στο Ριν Τζιν. Πς νιθεις;»
«Θαυμσια», επε ο Ουρασμα, συνειδητοποιντας εκενη τη στιγμ τι τα ροχα του ταν εντελς στεγν κι τι οτε για μια στιγμ δεν εχε δυσκολευτε να ανασνει.
    Πλησιζανε κι λλο τη μεγλη πλη κι ο Ουρασμα μπρεσε να δει στο βθος, μισοκρυμμνους πσω απ τα δντρα, τους λαμπερος θλους του παλατιο. Ηταν στ' αλθεια νας τπος θαυμαστς· δεν μοιαζε με κανναν απ' σους εχε γνωρσει στη στερι. Σταμτησαν μπροστ σε μια σειρ απ κοραλλνια σκαλοπτια και η χελνα του ζτησε να κατεβε απ τη ρχη της.
     Ο φλακας της πλης, μια μουρονα, τους σταμτησε· μως η χελνα εξγησε τι ο Ουρασμα ταν νας θνητς απ το μεγλο βασλειο της Ιαπωνας και εχε ρθει για να επισκεφθε τον βασιλι των θαλασσν, και η μουρονα υποκλθηκε και τους φησε να περσουν.
     Βαδζοντας προς το παλτι, συνντησαν τους αυλικος και τους αξιωματοχους: το δελφνι, την παλαμδα, τη γιγντια σουπι, το βαθυκκκινο μπαρμπονι· ο κφαλος, η γλσσα, το σκουμπρ κι λλα πολλ ψρια καναν να βμα και υποκλθηκαν ευγενικ μπρος στη χελνα. δειξαν μλιστα ττοιο σεβασμ, που ο Ουρασμα αναρωτθηκε τι θση, αλθεια, να κατεχε η χελνα σ' αυτ το βασλειο του βυθο. Τον καλωσρισαν κι εκενον με μια φων, και το δελφνι, που ταν υψηλς αξιωματοχος, τον προσφνησε θερμ. στερα, η πομπ των ψαριν τος οδγησε στο εσωτερικ του παλατιο.
     Ποτ ξαν ο ταπεινς ψαρς δεν εχε τχει να βρεθε σε ττοιο μεγαλπρεπο μρος. Κοταζε γρω θαμπωμνος, αλλ δεν νιωσε οτε στιγμ ντροπ αμηχανα. Καθς ακολουθοσε τους οδηγος του, πρσεξε ξαφνικ τι η χελνα εχε εξαφανιστε, αλλ το ξχασε αμσως, μλις αντκρισε μια μορφη πριγκπισσα, περιτριγυρισμνη απ τις κυρες των τιμν, να τον πλησιζει για να τον υποδεχτε.
     τανε πιο μορφη απ οτιδποτε υπρχε στη γη και το πρασινορδινο φρεμ της λλαζε χρματα, πως η επιφνεια της θλασσας το ηλιοβασλεμα σε κποιο ρεμο αραξοβλι. Νματα απ καθαρ χρυσφι στλιζαν τα μακρι της τα μαλλι και, καθς χαμογελοσε, τα δντια της μοιαζαν μικρ μαργαριτρια. Του μλησε γλυκ και η φων της χησε σαν τον ψθυρο της θλασσας.
     Ο Ουρασμα τανε τσο γοητευμνος, που δεν μποροσε να αρθρσει λξη. κανε να υποκλιθε, μως εκενη τον πρε απ το χρι και τον οδγησε σε μια υπρλαμπρη αθουσα. Μακρι απ' τους λλους, του επε με χαμηλ, γλυκι φων:
«Ακουσ με, Ουρασμα. Χαρομαι που σε καλωσορζω στο παλτι του πατρα μου και θα σου πω γιατ. Χτες, σωσες την πολτιμη ζω μιας χελνας. Εγ μουν εκενη η χελνα, Ουρασμα! σωσες τη δικ μου τη ζω!»
     Ο Ουρασμα δεν πστευε στ' αυτι του - ταν μως κοταξε βαθι μσα στα πανμορφα μτια της, θυμθηκε το μελαγχολικ τους βλμμα και τα γλυκ της λγια χησαν πως η φων που καλοσε απ τη θλασσα το νομ του. νιωθε τση κπληξη που μεινε βουβς.
«Θα θελες, Ουρασμα, να ζσεις εδ για πντα, για πντα νος; Τοτη εναι η γη του αινιου καλοκαιριο, τα πντα εναι γιορτ, και οτε ο θνατος οτε η λπη δεν φτνουν ως εδ. Μενε, Ουρασμα, κι εγ η πριγκπισσα θα γνω γυνακα σου».
Ο Ουρασμα πστεψε πως ονειρευταν - και σαν μσα απ' νειρο τα λγια ρθαν στα χελη του απ μνα τους.
«Γλυκει πριγκπισσα, και δκα χιλιδες φορς αν μποροσα να σ' ευχαριστσω, θα 'ταν λγες. Θα μενω εδ, το δχως λλο· κι αν το 'θελα δεν θα μποροσα να φγω, αφο αυτς εδ εναι ο πιο υπροχος τπος που θα μποροσα να ονειρευτ κι εσ εσαι το πιο υπροχο πλσμα μσα του».
     να γλυκ χαμγελο ζωγραφστηκε στο πρσωπο της πριγκπισσας, κι αμσως, σαν να πατθηκε να μαγικ κουμπ, δυνατ τμπανα ακοστηκαν, κι λο το παλτι πλημμρισε απ φωνς ενθουσιασμο. Οι θρες νοιξαν, και μια πομπ απ λαμπροφορεμνα ψρια μπκαν στην αθουσα, βαδζοντας με βμα αργ και κουβαλντας, λλο μορφα λουλοδια, λλο μεγλα μαργαριτρια, λλο κορλλια, κκκινα και λευκ, λλα μποτλιες με κρασι μυρωδτα κι λλα πιατλες με σπνια φροτα που καρπζουν μνο στον βυθ της θλασσας.
     ρχισε το γαμλιο γλντι... Το διαλεχτ κρασ ρρεε στα ποτρια και η γλυκι μουσικ αντηχοσε σ' λο το βασλειο. Το ευτυχισμνο ζευγρι δωσε ρκους αινιας πστης, κι στερα νοιξαν οι δυο τους τον χορ, εν λα τα ψρια της θλασσας, ντυμνα με τα καλτερα χρυσ και ασημνια λπια τους, στροβιλστηκαν στον ρυθμ της μουσικς ως το ξημρωμα. Ποτ δεν εχε νισει ττοια χαρ ο Ουρασμα. Και το επμενο πρω, ταν η πριγκπισσα του δειξε τους μορφους κπους γρω απ το παλτι, κπους που αντιπροσπευαν τις τσσερις εποχς, ο Ουρασμα νιωσε πως αυτ ταν η μνη χρα που μποροσε να ζσει κανες για πντα νος, προστατευμνος απ αρρστιες, γηρατει και θνατο... Κι τσι λησμνησε το σπτι του στην Ιαπωνα, τους γροντες γονες του, ακμα και το νομ του.
     Τρεις μρες απεργραπτης ευτυχας περσανε, στερα, μως, ο Ουρασμα ρχισε να θυμται ποιος ταν και τι κανε. Η σκψη των καημνων των γονιν του να τον αναζητον παντο, σως και να τον κλανε σαν να ταν νεκρς· η γειτονι του φτωχικο του σπιτιο, οι φλοι του στο χωριουδκι, λες αυτς οι σκψεις πλημμρισαν το μυαλ του και μεττρεψαν λη του τη χαρ σε απγνωση.
«Αλμονο!», επε, «πς να μενω εδ περισστερο; Η μητρα μου θα κλαει και θα οδρεται και ο πατρας μου θα σκβει το γρικο κεφλι του απ τη θλψη. Πρπει να γυρσω σμερα κιλας».
     τσι το βραδκι βρκε τη πριγκπισσα, την καινορια του σζυγο, και της επε λυπημνα:
«Αλμονο! Εσαι τσο καλ μαζ μου και νιθω τσο μεγλη ευτυχα, που ξχασα και αμλησα τους γονες μου τρεις ολκληρες μρες. Θα νομζουν τι εμαι νεκρς και θα με κλανε. Πρπει να σε αποχαιρετσω και να φγω».
     Ττε η πριγκπισσα κλαψε και τον ικτεψε να μενει κοντ της.
«Αγαπημνη μου!», απντησε, «στη χρα μου την Ιαπωνα γκλημα πιο τρομερ απ το να προδσεις τους γονες σου δεν υπρχει. Δεν θα μποροσα να το αντξω, οτε κι εσ θα το 'θελες για μνα. Αλλ ραγζει η καρδι μου που σ' αφνω. Πρπει να φγω, αγαπημνη μου, στω και για μα μρα. Θλω μονχα να τους δω, κι στερα θα γυρσω σ' εσνα.»
«Τι μπορ να κνω;», στναξε η πριγκπισσα. «Πρπει να ακολουθσεις την καρδι σου. Θα δινα τα πντα για να σε κρατσω κοντ μου στω και μα μρα παραπνω. Αλλ ξρω πως δεν γνεται. Σβομαι τη χρα σου και την αγπη σου για τους γονες σου. Θα περιμνω την επιστροφ σου: θα λεψεις μνο μα μρα. Θα εναι ατελεωτη για μνα, αλλ ταν τελεισει, και τα εξιστορσεις λα στους γονες σου, θα βρεις μια χελνα να σε περιμνει στην ακροθαλασσι και θα την αναγνωρσεις: θα εναι η δια που σε πγε πσω στους γονες σου».
«Αγαπημνη μου! Πς να σε αφσω; μως...»
«Ομως πρπει. Περμενε, χω κτι να σου δσω πριν φγεις».
     Η πριγκπισσα φυγε βιαστικ και σντομα γρισε κρατντας να χρυσ κουτ, διακοσμημνο με μαργαριτρια και δεμνο με μια πρσινη κορδλα απ φκια.
«Μου σωσες τη ζω», του επε. «Εσαι η ζω μου κι ,τι χω εναι δικ σου. Αυτ το κουτ περιχει τα πντα. ταν βγεις στη στερι πρπει να το χεις πντα μαζ σου, αλλ δεν πρπει να το ανοξεις πριν γυρσεις σ' εμνα. Αν το ανοξεις, αλμονο, και για σνα και για μνα!»
«Στο υπσχομαι, στο υπσχομαι. Δεν θα το ανοξω μχρι να γυρσω κοντ σου».
     Και με δκρυα στα μτια, ο Ουρασμα γοντισε μπροστ της.
«Αντο».
«Αντο».
     Οι αυλικο συνδεψαν τον Ουρασμα στη πλη, με το δελφνι επικεφαλς. Εκε ο βασιλικς οξρρυγχος φσηξε μια δυνατ σφυρχτρα και σντομα εμφανστηκε μια μεγλη χελνα. Καθς ο Ουρασμα καβλησε τη ρχη της, η χελνα στρεψε το κεφλι, σαν να 'θελε να κρψει το βλμμα της. σως εχε τον λγο της. Για τον διο ακριβς λγο ο Ουρασμα κθισε στην πλτη της σιωπηλς και δεν αντλλαξαν λξη.
Βοτηξαν βαθι στον πρσινο βυθ και μετ αναδθηκαν στη γαλζια επιφνεια. Δισχισαν πολ γργορα αμτρητα μλια μχρι που φτασαν στις ακτς της Ιαπωνας. Εκε, ο Ουρασμα βγκε στη στερι, απντησε στο νοσταλγικ βλμμα της χελνας με μια παρατεταμνη ματι λο αγπη και σπευσε ν' απομακρυνθε απ την παραλα.
     Κοταξε τριγρω του, αναγνωρζοντας τα παλι σημδια στο τοπο. πειτα, πρε τον ανφορο για το χωρι· αλλ, καθς προχωροσε, παρατρησε με κποια κπληξη τι λα μοιαζαν αλλαγμνα, σαν απ θαμα. Οι λφοι ταν οι διοι και το χωρι εχε μενει πως το ξερε, μως οι νθρωποι που τον προσπερνοσαν στον δρμο δεν ταν εκενοι που γνριζε τρεις μρες πριν. Κοταζε γρω του απορημνος. νθρωποι που δεν γνριζε, μλλον νεοφερμνοι απ λλους τπους, τον προσπερνοσαν σαν να ταν και ο διος ολτελα ξνος. Κποιοι στρφονταν και τον κοταζαν, πως κοιτζει κανες ναν ταξιδευτ. στερα, πρσεξε τι τα ισχν δντρα που εχε αφσει πσω του τρεις μρες πριν, ταν τρα γγαντες που εξουσαζαν τις κρες του δρμου.
     Τελικ, στερα απ αρκετ περιπλνηση, φτασε στο παλι του σπτι. Πσο αλλαγμνο ταν! Και, μλις στριψε το πμολο της πρτας και μπκε μσα φωνζοντας «Ε, μητρα! Ε, πατρα! Γρισα, επιτλους!», βρθηκε μπροστ σε ναν γνωστο νθρωπο που φραζε το κατφλι.
«Τι θλεις;»
«Εδ εναι το σπτι μου. Πο βρσκεται ο πατρας κι η μητρα μου; Με περιμνουν».
«Δεν καταλαβανω. Πς σε λνε;»
«Ουρασμα Τρο».
«Ουρασμα Τρο!» αναφνησε κπληκτος ο ντρας.
«Ναι, αυτ εναι τ' νομ μου: Ουρασμα Τρο».
Ο ντρας γλασε, σαν ν' κουγε αστεο.
«Σγουρα δεν εννοες εκενον τον παλι Ουρασμα Τρο», επε. «Αλλ και πλι, μπορε να εσαι καννας απγονς του κτι ττοιο».
«Εγ δεν σε καταλαβανω. Τ' νομ μου εναι Ουρασμα Τρο. Καννας λλος δεν υπρχει μ' αυτ το νομα. Εμαι ο ψαρς· σγουρα με ξρεις».
Ο ντρας περιεργστηκε προσεκτικ τον Ουρασμα, σαν να 'θλε να βεβαιωθε τι δεν αστειεεται.
«Υπρχε κποτε νας δισημος ψαρς με τ' νομ σου, τριακσια χρνια πριν, αλλ σγουρα δεν εσαι εσ».
«Γιατ με κοροδεεις; Τρεις μρες μνο λειψα, χι τριακσια χρνια. Πο εναι ο πατρας και η μητρα μου;
Ο ντρας τον κοταξε αποσβολωμνος.
«Εσαι τρελς;», φναξε. «Μνω σ' αυτ το σπτι τριντα ολκληρα χρνια! Θλεις να πιστψω τι εσαι ο Ουρασμα Τρο; Θλεις να με πεσεις τι εσαι φντασμα;»
«Κθε λλο· κοτα τα πδια μου». Και ο Ουρασμα πρβαλε πρτα το να κι στερα το λλο του πδι, επειδ, σμφωνα με την ιαπωνικ παρδοση, τα φαντσματα δεν χουν πδια.
«Εντξει, λοιπν», επε ο νδρας εκνευρισμνος. «Ο,τι και να λες, πντως δεν εσαι ο Ουρασμα Τρο, γιατ εκενος ζησε τριακσια χρνια πριν, κι εσ δεν εσαι οτε καν τριντα». Και με τα λγια αυτ, βρντηξε την πρτα στα μοτρα του Ουρασμα.
     Τι να σημανουν λα αυτ; Ο Ουρασμα Τρο νεκρς; ζησε πριν απ τριακσια χρνια; Μπως ονειρεεται; Δεν μπορε να εναι αλθεια. Πς λλαξαν τσι λα; Πο χθηκαν τα φιλικ πρσωπα, οι γροντες γονες του; Κι αυτς, ποιος εναι;
     Ττε του ρθε μια ιδα. «Πο βρσκονται τα αρχεα της πλης;», ρτησε ναν περαστικ - κι αυτς του δειξε να μεγλο κτριο που δεν υπρχε πριν φγει και σγουρα εχε χρειαστε πολ περισστερες απ τρεις μρες για να χτιστε.
Δεν ργησε να βρει αυτ που θελε. Σ' ναν παμπλαιο τμο, κιτρινισμνο απ τον χρνο και την υγρασα, υπρχε μια αρχαα καταγραφ, που πγαινε κπως τσι:
«Ο Ουρασμο Τρο, νας δισημος ψαρς, που ζησε στις αρχς του 14ου αινα, ταν, σμφωνα με την παρδοση, προσττης των ψαρδων. Υπρχουν πολλς ιστορες για αυτν τον σχεδν μυθικ ρωα· η κυριτερη ταν πως πιασε μια φλαινα στα ανοιχτ, αλλ καθς δεν θελε ν' αφσει το παθλο να του ξεφγει, μεινε στους αινες μες στη βρκα του κρατντας πεισματικ την πετονι στο χρι. Οι σημερινο ναυτικο βεβαινουν τι βλπουν συχν τον Ουρασμα Τρο στη βρκα του, να γλιστρει στα κματα, καθς τον σρνει να αθατο κτος».
     Ο Ουρασμα κλεισε το βιβλο απτομα και κνησε για την ακτ. Ττε μλις συνειδητοποησε τι αυτς οι τρεις μρες που εχε περσει απλυτα ευτυχισμνος με την πριγκπισσα, δεν ταν τρεις μρες, αλλ τρεις αινες. Οι γονες του εχαν πεθνει απ καιρ, και λα εχαν αλλξει. Τποτε δεν του απμενε να κνει, παρ να επιστρψει στο Βασλειο του Βυθο.
     Αλλ ταν φτασε στην ακτ, δεν βρκε καμμα χελνα να τον περιμνει. Περνοσαν οι ρες και η θλασσα μενε συχη κι εκενος μνος. Ττε θυμθηκε το κουτ που του εχε δσει η πριγκπισσα. Το βγαλε απ την τσπη του και το κοταξε. Της εχε υποσχεθε να μην το ανοξει, αλλ τι σημασα εχε τρα πια; Καθλου δεν τον νοιαζε τι θα μποροσε να του συμβε· ετε κρυμμνο στο εσωτερικ του ετε βγαλμνο στο φως, το θανατηφρο μυστικ του κουτιο το ταν αδιφορο. Τι ωφελοσε να ζει; Τα εχε χσει λα.
     Κθισε, λοιπν, στην ακροθαλασσι, λυσε τις κορδλες και σκωσε το καπκι. κπληκτος εδε τι το κουτ ταν δειο· αλλ, σιγ-σιγ, απ το κεν αναδθηκε να αχν πορφυρ συννεφκι, που τον τλιξε απαλ. ταν ευωδιαστ, και του θμισε το γλυκ ρωμα των φορεμτων της πριγκπισσας. στερα, πταξε μακρι προς την ανοιχτ θλασσα και ο Ουρασμα νιωσε τι η ψυχ του φευγε μαζ του.
Μια μουσικ ακοστηκε απ' τη θλασσα. Πετχτηκε ορθς, νομζοντας τι κουσε τη γλυκι φων της να τον φωνζει. μεινε εκε για μια στιγμ, υπροχη ενσρκωση της νιτης. πειτα κτι λλαξε πνω του. Τα μτια του θλωσαν, τα μαλλι του σπρισαν, ρυτδες εμφανστηκαν στο πρσωπ του, η μορφ του μαρθηκε απ' τα γηρατει.
     πειτα ο Ουρασμα Τρο ζαλστηκε και παραπτησε. Το βρος τριν αινων ταν αβσταχτο γι' αυτν. γειρε τους μους του κι πεσε νεκρς πνω στην μμο...

 

 

Web Design: Granma - Web Hosting: Greek Servers